Dowody skuteczności
Konsultanci LEAPASSION zaskoczyli nas
pasją i zaangażowaniem, z jakim
podchodzą do realizacji działań
projektowych od komunikacji projektu po
etap wdrożeń.

Nowatorskie rozwiązania, systemy oraz
narzędzia Lean Manufacturing jakie zostały zastosowane,
w połączeniu z profesjonalnym wdrożeniem
sprawdziły się w trudnym i wymagającym
środowisku procesów produkcyjnych branży
meblarskiej i pozwoliły zrobić istotny krok
w jakości dostarczanej przez nas do klientów.

Dowody skuteczności
DB Schenker Logistics we współpracy
z LEANPASSION od ponad roku realizuje
program budowania kultury LEAN.

Pasja, z jaką działają trenerzy LEANPASSION
udziela się również naszym pracownikom.
Pracownicy operacyjni zostali także szeroko
zaangażowani w ciągłe eliminowanie
marnotrawstwa i doskonalenie organizacji oraz
kreowanie wartości dla klienta zgodnie z metodologią
Lean Management.

Dowody skuteczności
Pierwsze efekty współpracy z LEANPASSION widoczne
były od razu: w sposób przejrzysty zidentyfikowaliśmy
i zwymiarowaliśmy punkt wyjścia z perspektywy
tworzenia wartości dla naszych klientów. Po drugie
określiliśmy gdzie chcemy się znaleźć po 3 miesiącach
i po 2 latach, a także wspólnie z LEANPASSION
wprowadziliśmy szczegółowe wskaźniki monitorujące
postęp w realizacji naszych zamierzeń.

Już po trzech miesiącach od przeprowadzenia pierwszych
warsztatów z zakresu Lean Management zanotowaliśmy
pierwsze pozytywne zmiany. Poprawie uległo zarządzanie
wizualne, standaryzacja pracy, jej organizacja a także
zarządzanie wynikami. Polepszył się przepływ w procesie
a także zaangażowanie pracowników w proces doskonalenia.
Wszystko to przełożyło się na przyrost udziału czynności
tworzących wartości dla klientów oraz poprawę naszego
serwisu.

Dowody skuteczności
LEANPASSION PARTNEREM
HARVARD BUSINESS REVIEW
Harvard Business Review Polska to elitarne
czasopismo, które zajmuje się przedstawianiem
praktycznych narzędzi i metod zarządzania dla
liderów polskiego biznesu.
Wśród nich znajduje sie LEANPASSION.

Dzięki posiadanemu doświadczeniu we
wdrażaniu Kultury Lean zarówno w Polsce
i za granicą LEANPASSION należy do grona
naszych partnerów, współpracując merytorycznie
z magazynem Harvard Business Review Polska.

Dowody skuteczności
Efekty wdrożeniowe przerosły nasze
oczekiwania, w związku z czym kontynuujemy
działania na innych płaszczyznach. W ramach
unikalnego w polskim sektorze
farmaceutycznym projektu VMI staramy się
kształtować partnerskie relacje z naszymi
klientami. Pogłębienie współpracy przynosi
lepsze zrozumienie i optymalizację wspólnych
procesów, prowadzi również do zapewnienia
jak najlepszej dostępności produktu przy
minimalnych kosztach dla współpracujących
przedsiębiorstw.

Ponad 2 letnie doświadczenie we współpracy
pozwala nam rekomendować firmę
LEANPASSION, jako solidnego partnera we
wdrażaniu zmian w organizacji według metodologii
Lean Management. Z pewnością będziemy
dalej korzystać z jej usług.

Dowody skuteczności
Konsultanci LEAPASSION zaskoczyli nas
pasją i zaangażowaniem, z jakim
podchodzą do realizacji działań
projektowych od komunikacji projektu po
etap wdrożeń.

Nowatorskie rozwiązania, systemy oraz
narzędzia Lean Manufacturing jakie zostały zastosowane,
w połączeniu z profesjonalnym wdrożeniem
sprawdziły się w trudnym i wymagającym
środowisku procesów produkcyjnych branży
meblarskiej i pozwoliły zrobić istotny krok
w jakości dostarczanej przez nas do klientów.