Dowody skuteczności
Pierwsze efekty współpracy z LEANPASSION widoczne
były od razu: w sposób przejrzysty zidentyfikowaliśmy
i zwymiarowaliśmy punkt wyjścia z perspektywy
tworzenia wartości dla naszych klientów. Po drugie
określiliśmy gdzie chcemy się znaleźć po 3 miesiącach
i po 2 latach, a także wspólnie z LEANPASSION
wprowadziliśmy szczegółowe wskaźniki monitorujące
postęp w realizacji naszych zamierzeń.

Już po trzech miesiącach od przeprowadzenia pierwszych
warsztatów z zakresu Lean Management zanotowaliśmy
pierwsze pozytywne zmiany. Poprawie uległo zarządzanie
wizualne, standaryzacja pracy, jej organizacja a także
zarządzanie wynikami. Polepszył się przepływ w procesie
a także zaangażowanie pracowników w proces doskonalenia.
Wszystko to przełożyło się na przyrost udziału czynności
tworzących wartości dla klientów oraz poprawę naszego
serwisu.

Dowody skuteczności
DB Schenker Logistics we współpracy
z LEANPASSION od ponad roku realizuje
program budowania kultury LEAN.

Pasja, z jaką działają trenerzy LEANPASSION
udziela się również naszym pracownikom.
Pracownicy operacyjni zostali także szeroko
zaangażowani w ciągłe eliminowanie
marnotrawstwa i doskonalenie organizacji oraz
kreowanie wartości dla klienta zgodnie z metodologią
Lean Management.

Dowody skuteczności
Konsultanci LEAPASSION zaskoczyli nas
pasją i zaangażowaniem, z jakim
podchodzą do realizacji działań
projektowych od komunikacji projektu po
etap wdrożeń.

Nowatorskie rozwiązania, systemy oraz
narzędzia Lean Manufacturing jakie zostały zastosowane,
w połączeniu z profesjonalnym wdrożeniem
sprawdziły się w trudnym i wymagającym
środowisku procesów produkcyjnych branży
meblarskiej i pozwoliły zrobić istotny krok
w jakości dostarczanej przez nas do klientów.

Dowody skuteczności
Efekty wdrożeniowe przerosły nasze
oczekiwania, w związku z czym kontynuujemy
działania na innych płaszczyznach. W ramach
unikalnego w polskim sektorze
farmaceutycznym projektu VMI staramy się
kształtować partnerskie relacje z naszymi
klientami. Pogłębienie współpracy przynosi
lepsze zrozumienie i optymalizację wspólnych
procesów, prowadzi również do zapewnienia
jak najlepszej dostępności produktu przy
minimalnych kosztach dla współpracujących
przedsiębiorstw.

Ponad 2 letnie doświadczenie we współpracy
pozwala nam rekomendować firmę
LEANPASSION, jako solidnego partnera we
wdrażaniu zmian w organizacji według metodologii
Lean Management. Z pewnością będziemy
dalej korzystać z jej usług.

Dowody skuteczności
LEANPASSION PARTNEREM
HARVARD BUSINESS REVIEW
Harvard Business Review Polska to elitarne
czasopismo, które zajmuje się przedstawianiem
praktycznych narzędzi i metod zarządzania dla
liderów polskiego biznesu.
Wśród nich znajduje sie LEANPASSION.

Dzięki posiadanemu doświadczeniu we
wdrażaniu Kultury Lean zarówno w Polsce
i za granicą LEANPASSION należy do grona
naszych partnerów, współpracując merytorycznie
z magazynem Harvard Business Review Polska.

Dowody skuteczności
Pierwsze efekty współpracy z LEANPASSION widoczne
były od razu: w sposób przejrzysty zidentyfikowaliśmy
i zwymiarowaliśmy punkt wyjścia z perspektywy
tworzenia wartości dla naszych klientów. Po drugie
określiliśmy gdzie chcemy się znaleźć po 3 miesiącach
i po 2 latach, a także wspólnie z LEANPASSION
wprowadziliśmy szczegółowe wskaźniki monitorujące
postęp w realizacji naszych zamierzeń.

Już po trzech miesiącach od przeprowadzenia pierwszych
warsztatów z zakresu Lean Management zanotowaliśmy
pierwsze pozytywne zmiany. Poprawie uległo zarządzanie
wizualne, standaryzacja pracy, jej organizacja a także
zarządzanie wynikami. Polepszył się przepływ w procesie
a także zaangażowanie pracowników w proces doskonalenia.
Wszystko to przełożyło się na przyrost udziału czynności
tworzących wartości dla klientów oraz poprawę naszego
serwisu.