NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO

  • Spotkania operacyjne Boardmeetings
  • Zarządzanie wizualne – przejrzyste i standardowe środowisko łatwe do zarządzania i pracy, tablice wizualizacyjne (cele, wskaźniki, procesy, rezultaty, standardy pracy, itp.)
  • System zarządzania wynikami pracy zintegrowany z ocenami pracowniczymi oraz systemem zarządzania przez cele
  • System wdrażania sugestii pracowniczych
  • Szkolenia i coaching z nowoczesnego przywództwa w projektach Lean Management
  • Empowerment - angażowanie pracowników do przejmowania inicjatywy w procesie doskonalenia oraz kaskadowanie odpowiedzialności za procesy i wyniki
  • Programy Train the Trainer dla Koordynatorów Lean