SZCZUPŁA PRODUKCJA / LEAN MANUFACTURING

  • Audyt obecnego systemu produkcyjnego – benchmarking z innymi producentami z branży meblarskiej
  • Kompleksowe systemy produkcyjne Lean – Mapowanie Strumienia Wartości, praca zgodnie z Takt Time, przepływ jednej sztuki, systemy gniazd produkcyjnych, balansowanie linii, standaryzowana praca, Visual Management – Wizualna fabryka
  • Doskonalenie efektywności systemu produkcyjnego  - poprawa wskaźnika OEE (Overall Equipment Efficiency)
  • Wdrożenie systemu wskaźników operacyjnych oraz spotkań produkcyjnych Boardmeetings
  • Implementacja systemu „wyciągania” w miejsce „pchania” – systemy Kanban dla całego przepływu w fabryce
  • Zwiększenie elastyczności produkcji poprzez redukcję czasów przezbrojeń (SMED)
  • Projektowanie efektywnych stanowisk pracy – 5S/Visual Management, MTM (Methods Time Measurement)
  • Redukcja awarii maszyn i defektów – program TPM (Total Production Maintanance)
  • System planowania i harmonogramowania produkcji
  • Systemy logistyki wewnętrznej – organizacja magazynów, projektowanie rutyn i tras dla wydań komponentów, doskonalenie przepływów logistycznych, systemy Kanban