Chat with us, powered by LiveChat

+15% wzrostu produktywności bez udziału konsultantów dzięki aplikacji LPE – Lean Process Excellence

23-10-2017

« wróć
+15% wzrostu produktywności bez udziału konsultantów dzięki aplikacji LPE – Lean Process Excellence

Czy można poprawić produktywność w firmie bez udziału konsultantów? Okazuje się, że tak! W Leanpassion ułatwiamy transformację Lean, dostarczając technologie, które wspierają pracę ludzi. Tradycyjne usługi doradcze w zakresie analiz stanu obecnego i audytów benchmarkingowych są bardzo kosztowne. Teraz, dzięki zastosowaniu aplikacji LPE – Lean Process Excellence, pracownicy mogą sami analizować procesy w trybie ciągłym. Jeszcze nigdy nie było to tak proste — teraz analizę doskonałości procesowej można zrobić samodzielnie przy użyciu tabletu!

Analizy stanu obecnego i benchmarking prostsze dzięki aplikacji mobilnej

LPE (Lean Process Excellence) to aplikacja służąca do kompleksowej analizy procesów biznesowych pod kątem doskonałości operacyjnej. Umożliwia empiryczną ocenę efektywności procesów wraz z dokumentacją stanu obecnego wykorzystując ideę benchmarkingu konkurencyjnego.

Aplikacja stworzona przez Leanpassion dedykowana jest liderom i pracownikom organizacji, którzy poprzez bezpośrednie zaangażowanie w analizę procesów, wypracowują konsensus co do zrozumienia, co dla klienta jest wartością dodaną, a co marnotrawstwem. Dzięki temu pracownicy biorą odpowiedzialność i sami wskazują, które wskaźniki i w jaki sposób będą w stanie poprawić. Z kolei managerowie i osoby odpowiedzialne, mając dostęp do raportów i danych w czasie rzeczywistym, mogą planować i zlecać analizy, dbając o standard zarządzania.

 

Korzyści z wykorzystania aplikacji mobilnej do pomiaru procesów

Co jeszcze daje wykorzystanie tej aplikacji?
• 10x niższe koszty pomiaru doskonałości procesowej w stosunku do firm zewnętrznych,
• Pozwala określić wymaganą liczbę pracowników w oparciu o wydajność pracy,
• Ustala poziom wartości dodanej w procesach oraz identyfikuje źródła marnotrawstwa,
• Definiuje obszary i kierunki usprawnień o najlepszej relacji korzyści/nakłady (Quick Wins),
• Wprowadza standard zarządzania procesami, który umożliwia porównanie liderów między sobą oraz wymianę wiedzy,
• Buduje odpowiedzialność po stronie lidera za ciągłe doskonalenie procesu,
• Pozwala określić potencjał oszczędności kosztów wynikających ze wdrożenia narzędzi Lean,
• Raporty generowane przez aplikację zawierają dane z GEMBA i informacje zarządcze, a co najważniejsze – dostępne są w czasie rzeczywistym!
• Zapewnia minimum 15% wzrostu produktywności.

 

LPE jest owocem 12 lat doświadczenia Leanpassion w pracy z ponad 300 klientami. Wyposaża użytkownika w najważniejsze narzędzia Strategii LEAN takie jak:
AUDYT STRATEGII LEAN — Wskaźniki doskonałości operacyjnej na tle konkurencji w branży,
PORTFOLIO ZADAŃ — Określenie zakresu wykonywanych czynności,
AUDYT PRACY STANDARYZOWANEJ — Weryfikacja poziomu standaryzacji procesów,
CZAS CYKLU — Wyznaczenie liczby wymaganych pracowników,
• MULTI OBSERVATION STUDY (MOS) – Określenie procentowe wartości dodanej na podstawie badania migawkowego,
AUDYT 5S – Analiza organizacji i utrzymania porządku w miejscu pracy,
9 MARNOTRAWSTW — Szczegółowa lista marnotrawstw oraz ich źródeł,
MAPA STRUMIENIA WARTOŚCI — Określenie zakresu wykonywanych czynności,
AUDYT ZARZĄDZANIA WIZUALNEGO — Analiza przejrzystości procesów i poziomu świadomości pracowników.

 

Żeby poprawić proces, musisz go najpierw zmierzyć. Zrób to w nowoczesny sposób! Wypróbuj aplikację LPE i sprawdź, ile wartości dodanej jest w twoich procesach! Sprawdź: i-lpe.pl

Pozostałe newsy

Zamknij