Chat with us, powered by LiveChat

Lean 3.0

POZIOMY DOJRZAŁOŚCI LEAN • Zbudowane podstawowe kompetencję
 • Zrozumienie podstaw Lean oraz podstawowych narzędzi zarządzania procesami
 • Zmniejszona ilość błędów w procesie
 • Wzrost zaangażowania pracowników w pracę
 • Pierwsze wdrożone pomysły usprawniające
 • Zarządzanie strumieniami procesów skoncentrowane na Wartości dla Klienta
 • Wspólne cele skaskadowane do celów operacyjnych pracowników
 • Zarządzanie wizualne i praca standaryzowana obecna w całym strumieniu wartości
 • Pomysły doskonalące skoncentrowane na procesie, nie tylko silosach
 • Poprawa komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu
 • Podniesiona produktywności i jakość procesu
 • Równomierne obciążenie pracą
 • Ciągłe rozwiązywanie problemów i pomysły doskonalące stały się częścią kultury organizacyjnej
 • Standaryzacja dotyczy wszystkich procesów w organizacji
 • Wszyscy, każdego dnia skoncentrowani są realizacji celów wynikających ze strategii jednocześnie identyfikując i eliminując marnotrawstwo
 • Wszystkie pomysły doskonalące mają wykazany wpływ na cele strategiczne organizacji
 • Wszyscy pracownicy znają, rozumieją i grają swoją rolę
 • Znaczący wpływ zaangażowania i satysfakcji pracowników
 • Wzrost, zaangażowanie, produktywność, rozwój!
 • LEADERSHIP 734 – Wspólne cele.
0ŚWIADOMOŚĆ LEAN

 • Zbudowane podstawowe kompetencję
 • Zrozumienie podstaw Lean oraz podstawowych narzędzi zarządzania procesami
 • Zmniejszona ilość błędów w procesie
 • Wzrost zaangażowania pracowników w pracę
 • Pierwsze wdrożone pomysły usprawniające

1.0NARZĘDZIA LEAN

 • Zarządzanie strumieniami procesów skoncentrowane na Wartości dla Klienta
 • Wspólne cele skaskadowane do celów operacyjnych pracowników
 • Zarządzanie wizualne i praca standaryzowana obecna w całym strumieniu wartości
 • Pomysły doskonalące skoncentrowane na procesie, nie tylko silosach
 • Poprawa komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu
 • Podniesiona produktywności i jakość procesu
 • Równomierne obciążenie pracą

2.0KULTURA LEAN

 • Ciągłe rozwiązywanie problemów i pomysły doskonalące stały się częścią kultury organizacyjnej
 • Standaryzacja dotyczy wszystkich procesów w organizacji

3.0STRATEGIA LEAN 5 KROKÓW

 • Wszyscy, każdego dnia skoncentrowani są realizacji celów wynikających ze strategii jednocześnie identyfikując i eliminując marnotrawstwo
 • Wszystkie pomysły doskonalące mają wykazany wpływ na cele strategiczne organizacji
 • Wszyscy pracownicy znają, rozumieją i grają swoją rolę
 • Znaczący wpływ zaangażowania i satysfakcji pracowników
 • Wzrost, zaangażowanie, produktywność, rozwój!
 • LEADERSHIP 734 – Wspólne cele.

NARZĘDZIA I PROJEKTY LEAN VS. STRATEGIA LEAN

PODEJŚCIE INNYCH FIRM

Implementacja
.
.

WYBRANYCH
NARZĘDZI
Tylko nieliczni
pracownicy
.

Włączeni w
zmianę
Olbrzymi
wysiłek
.

ABY UTRZYMAĆ
ZMIANĘ
Skupienie na
kosztach

NIE na satysfakcji
pracowników
Brak
zmian

i nawyków
Odpowiedzialność
skupiona

Tylko na
wybranych
osobach

OBNIŻKA KOSZTÓW
I KRÓTKOTRWAŁE ZMIANY

PODEJŚCIE LEANPASSION
– STRATEGIA LEAN

Zaangażowanie
całej organizacji
.

w transformacje
wszyscy
w organizacji
skupieni na

Realizacji
wspólnych celów
Utrzymane ciągłe
doskonalenie
.

z widocznym
wpływem na P&L
Rozwój
pracowników

Bazujących na roli
w organizacji
Budowanie
zaangażowania

i satysfakcji
z pracy
Leadership 734
.

Jeden standard
przywództwa

WZROST, ZAANGAŻOWANIE
PRODUKTYWNOŚĆ, ROZWÓJ

.
Zamknij