Chat with us, powered by LiveChat

Nowy CEO w Leanpassion. Stery przejmuje Edward Stanoch

20-11-2017

« wróć
Nowy CEO w Leanpassion. Stery przejmuje Edward Stanoch

Kwestionowanie status quo i nieustanna zmiana w dążeniu do doskonałości są wpisane w DNA Leanpassion. Poszukując nowych szans na wzmocnienie pozycji spółki, jej zarząd zdecydował o powołaniu nowego CEO.

Edward Stanoch objął funkcję prezesa zarządu spółki Leanpassion. Zastąpił on na tym stanowisku Radosława Drzewieckiego, który jest jej założycielem. Radosław Drzewiecki pozostanie w zarządzie spółki, skupiając się teraz nad merytoryczną pracą nad rozwojem metodologii 5 Kroków Strategii Lean, programu Leadership 734 i technologii wspierających transformacje strategiczne oraz ulepszających życie.

Leanpassion to lider transformacji Lean w Polsce. Firma od 12 lat skutecznie eliminuje marnotrawstwo, wykorzystując do tego autorski program transformacji strategicznej realizowanej w 5 krokach. Konsultanci Leanpassion zrealizowali do tej pory ponad 80 transformacji w produkcji i 120 w usługach, pomagając zaoszczędzić ponad 250 mln złotych dla swoich klientów. Dzięki transformacjom lean poprawiają się takie obszary jak wzrost, zaangażowanie, produktywność i rozwój. Firma poszukuje nowych obszarów do rozwoju, wykorzystując technologię i własne aplikacje mobilne do wsparcia transformacji strategicznych.

„Od dawna powtarzamy klientom, że wypracowanie standardów przywództwa jest warunkiem koniecznym do przetrwania dzisiejszych organizacji. Leanpassion jako organizacja dojrzała do tego, by wejść na wyższy poziom przywództwa. Dla mnie to nowy, niezwykle ekscytujący rozdział w Leanpassion. W nowej roli będę odpowiedzialny za rozwój merytoryczny LEADERSHIP 734 oraz STRATEGII LEAN. Dodatkowo oprócz wspólnika, partnera i dobrego managera zyskałem czas na realizację swojego życiowego marzenia – KEEPYLIFE. Zgodnie z myślą, że świetne firmy to szczęśliwi ludzie, myślę, że wszyscy zyskają na tych zmianach: pracownicy, klienci, a przede wszystkim rozwój firmy” – mówi Radosław Drzewiecki, założyciel Leanpassion.

„Bardzo się cieszę, że dołączam do grona profesjonalistów i pasjonatów, którzy zmieniają świat zarządzania organizacji z wykorzystaniem nowych technologii i których misją jest „To Make Great Companies and Happy People”, tak zbieżną z tym, czym sam kieruję się w pracy” – mówi Edward Stanoch, nowy CEO Leanpassion i jednocześnie współudziałowiec spółki.

Edward Stanoch swoje ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze doradztwa biznesowego zdobywał w firmach: Bossard Consultants, Gemini Consulting, Cap Gemini. Przez ostatnie 15 lat związany był z Hewitt Associates, później Aon Hewitt, gdzie w roku 2005 objął rolę Dyrektora Zarządzającego i członka zarządu odpowiedzialnego za rozwój rynku polskiego, przeprowadzając z sukcesem transformację firmy i siedmiokrotne zwiększenie wielkości obrotów i poprawę rentowności firmy. W kolejnych latach odpowiadał za rozwój biznesu w Europie Środkowowschodniej, a rzez ostatnie 4 lata, już jako Partner w Aon Hewitt rozwijał Europejską Praktykę Talentów, kierując zespołem doradczym i analitycznym w UK, Niemczech i Europie Środkowowschodniej. Jednym z istotnych projektów biznesowych był rozwój na rynku polskim Badania Najlepsi Pracodawcy, a następnie jego wprowadzenie na rynek rosyjski i krajów bałtyckich. Stanoch był odpowiedzialny za zrealizowanie 12 edycji tego badania w Polsce, promując w ten sposób ideę i filozofię angażujących miejsc pracy.

Edward Stanoch ma bogate doświadczenie w budowaniu otwartych i angażujących organizacji z wykorzystaniem kompetencji w zakresie zarządzania strategicznego i kapitałem ludzkim. Jest pasjonatem idei Agile i Exponential Organizations, kwestionujących tradycyjną szkołę zarządzania oraz wykorzystujących nowe technologie i nowe podejście w zarządzaniu wynikami firmy. Edward jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz programów menedżerskich na Harvard Business School, INSEAD, LSE, Cornell University, a ostatnio Singularity University i MIT Sloan School of Management.

„Moje wcześniejsze doświadczenia są cenne z punktu widzenia dalszego rozwoju działalności Leanpassion. Cele, na których chcę się skupić to pozyskanie nowych klientów oraz wykorzystanie ogromnego potencjału technologicznego wsparcia transformacji strategicznych – aplikacji tworzonych przez Leannovatikę, spółkę wchodzącą w skład grupy Leanpassion. Wierzę, że technologiczne wsparcie transformacji może zmienić świat biznesu i usług doradczych, sprawiając, że Leanpassion będzie preferowanym partnerem biznesowym dla wielu klientów. Przejście do Leanpassion to dla mnie osobiste wyróżnienie, przejaw ogromnego zaufania ze strony Radka i pozostałych Partnerów oraz poczucie odpowiedzialności za dalszy rozwój firmy i budowanie zaangażowania jej Zespołu, aby wspólnie zmieniać świat organizacji na miarę wyzwań XXI wieku, w którym żyjemy” – dodaje Edward Stanoch. Funkcję prezesa w Leanpassion pełni od 13 listopada 2017.

Pozostałe newsy

Zamknij