Chat with us, powered by LiveChat

ROWE: O zaufaniu do pracowników

21-11-2014

« wróć
ROWE: O zaufaniu do pracowników

Znane międzynarodowe firmy Best Buy i GAP wprowadziły w swoich organizacjach model zarządzania ROWE (Results Only Work Environment), zgodnie z którym pracownicy oceniani są na podstawie rezultatów pracy, a nie godzin spędzonych przy biurku. W koncepcji ROWE nie ma znaczenia, gdzie pracownik wykonuje swoją pracę. Liczy się tylko efekt. Czy jest to metoda bliska strategii lean?

Anna Kowalik – dziennikarka „Forbes” zaprosiła do rozmowy na ten temat prezesa firmy Leanpassion Radosława Drzewieckiego. Zapraszamy do lektury!


Anna Kowalik (AK): Jak oceniasz pomysł wprowadzenia modelu ROWE w Best Buy i GAP?
Radosław Drzewiecki (RD): Model ROWE zastosowany w Best Buy i GAP bronią konkretne liczby w postaci wzrostu produktywności i poprawy jakości. Powodzenie tego podejścia jest związane z ustaleniem przejrzystych celów i miar sukcesu, które są jasne dla wszystkich interesariuszy. Musimy zadać sobie kluczowe pytanie, w jaki sposób mierzyć i weryfikować wykonaną pracę. Sposobem oceny modelu jest zmierzenie wartości dodanej, czyli np. ustalenie stopnia wzrostu produktywności, ilości operacji na jednostkę czasu, poziomu satysfakcji pracowników czy stopnia ich rotacji. Nie wolno nam zapominać o tworzeniu sytuacji „win-win” dla wszystkich interesariuszy – klientów, pracowników, organizacji. Możemy dokonać ewaluacji zadając trzy proste pytania: Jak wprowadzenie modelu wpłynęło na satysfakcję klienta?, Jak na produktywność prac?, a Jak na zaangażowanie pracowników?

AK: Czy to, co proponują przynosi na tyle dużo korzyści, żeby zaryzykować tak liberalne podejście do sposobu spędzania czasu w pracy?
RD: Wprowadzenie modelu powinno być realizowane stopniowo na zasadzie wewnętrznego „eksperymentu” firmy. Definiujemy wówczas określoną grupę uczestników, określamy przejrzyste miary (KPI) i weryfikujemy skuteczność realizacji eksperymentu. Mając świadomość korzyści i ograniczeń będziemy w stanie korygować model i przeszczepiać go na poziomie całej organizacji. Z pewnością prowadzony eksperyment powinien bronić się na podstawie konkretnych liczb. Już na początku należy także postawić kolejne pytanie o utrzymanie odpowiednich wyników w długim okresie.
Analizując skuteczność modelu, nie wolno nam zapominać o tym, co jest ważne dla pracowników. Z badań empirycznych przeprowadzonych przez Leanpassion w polskich firmach usługowych wynika, że pracownicy chcą mieć wpływ na swoją pracę i mieć możliwość rozwoju. Podkreślają rolę liderów, którzy powinni wpływać na ich rozwój. Oczekują także dobrej atmosfery i uczestnictwa w pracy zespołowej. To ostatnie wskazanie pokazuje, że jesteśmy istotami stadnymi. Praca zdalna, poza tradycyjnym biurem powoduje, że tracimy korzyści wynikające z bieżącej interakcji pracowników, a to również ma wpływ na naszą produktywność i miary wydajności. Z tego powodu model ROWE nie będzie skuteczny w środowisku wymagającym aktywnej pracy zespołowej. Z praktyki wiemy, że w wielu przypadkach telekonferencje i wirtualne spotkania po prostu się nie sprawdzają.

AK: Czy wprowadzenie takiej koncepcji jest możliwe w naszym kraju?
RD: Bardzo często w polskich firmach stosuje się rozwiązania kompromisowe wykorzystujące pewne elementy modelu ROWE. Dotyczy to przede wszystkim miejsca wykonywania obowiązków, czyli łączenia pracy w tradycyjnym biurze i poza nim. Obserwujemy również, że powoli ale systematycznie przesuwamy się w strefę pracy wirtualnej, opartej na wykorzystaniu technologii.
Dostrzegamy również wyższy poziom odpowiedzialności pracowników, co jest fundamentem modelu ROWE. Nie powinniśmy zatem ograniczać korzyści jedynie do oszczędności powierzchni, ale zwracać uwagę na kulturę pracy opartą na odpowiedzialności za pracę, samokontroli oraz codziennym pomiarze efektywności i satysfakcji. Z pewnością model ten sprawdza się w środowisku, gdzie wartość dodana może być przekazywana wirtualnie. Może to dotyczyć obszaru wsparcia core businessu oraz usług. Z pewnością najwyższa efektywność w takim modelu dotyczy prac zleconych, jednostrumieniowych, w których nie występują pośrednicy.

 

Pozostałe newsy

Zamknij