Chat with us, powered by LiveChat

Marnotrawstwo (LEAN)

Marnotrawstwo to termin stosowany do określenia czynności w procesie, za które klient z pewnością nie chciałby płacić. Marnotrawstwo oczywiste (MUDA TYP I) to czynności, które nie dodają żadnej wartości i można je natychmiast wyeliminować. Czynności konieczne (MUDA TYP II) nie dodają wartości, ale muszą być wykonane z uwagi na toczące się procesy. Wyróżnia się siedem marnotrawstw w procesach: nadprodukcję, oczekiwanie, zbędny transport, zbędny ruch pracownika, tworzenie i naprawianie wadliwych produktów, nadprocesowość (niepotrzebnie wykonywane czynności i zadania) oraz zapasy. W ostatnich latach zdefiniowano jeszcze dwa tzw. miękkie marnotrawstwa, czyli zaprzepaszczenie kreatywności pracowników (np. poprzez nieodpowiedni styl zarządzania ludźmi) oraz stratę rynku (poprzez zajmowanie się reklamacjami bądź wyjaśnianiem klientom własnej nieterminowości).

Muda – w języku japońskim oznacza marnotrawstwo.

Mura – zmienność, nieregularność czy wariancja.

Muri – przeciążenie, nadmiernie obciążenie pracą.

Zamknij