Leadership 734

Warsztat dla liderów wspierający budowę efektywnego i angażującego środowiska pracy, zarządzanie w oparciu o standardy zamiast improwizacji

Skontaktuj się z nami

Standard zarządzania zamiast improwizacji

Warsztat uczy nowego podejścia do przywództwa wg standardu, który pozwala Liderom na budowanie efektywnego i angażującego środowiska pracy. 

Jakimi zasadami powinni kierować się nowocześni liderzy? Warsztat przybliża uczestnikom nowoczesny modelu przywództwa zgodny z założeniami koncepcji Leadership 734 obejmujący 7 kroków kaskadowania i komunikacji strategii, 3 elementy zarządzania wizualnego, 4 etapy rozwoju ludzi i zespołów. 

W trakcie warsztatów uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę w zakresie cech, zachowań oraz postaw, którymi powinien kierować się nowoczesny lider.

Dowiedz się więcej
Czas trwania
2 dni (16 godzin)
Grupa docelowa
Liderzy, Kierownicy, Dyrektorzy, Managerowie
Liczebność grupy:
do 16 osób
Czas trwania
2 dni (16 godzin)
Grupa docelowa
Liderzy, Kierownicy, Dyrektorzy, Managerowie
Liczebność grupy:
do 16 osób

Warsztat dla nowoczesnych liderów - korzyści:

 • Wypracowanie standardów pracy lidera w oparciu o nowoczesny model zarządzania
 • Rozwój zdolności umożliwiających powiązanie celów strategicznych organizacji z celami indywidualnymi wszystkich pracowników  oraz rolą pracowników
 • Dobre praktyki tworzenia efektywnego środowiska pracy i zespołu zaangażowanego w realizację celów firmy
 • Umiejętność budowania ról i odpowiedzialności w procesach
 • z wykorzystaniem matrycy RACI 
 • Zdolność do oceny stanu obecnego i projektowania stanu docelowego 
 • w zakresie rozwoju kompetencji pracowniczych

Zakres warsztatu Leadership 734:

 • Hierarchia Liderów wg. Jima C. Collinsa
 • Przywództwo a zarządzanie – kluczowe różnice
 • Liderzy poziomu 5
 • Serce -> zamiana ego na empatię
 • Umysł -> zdolność do adaptacji
 • Ręce -> Leadership 734
 • Ego – Menedżerowie: 90% liderów improwizuje w pracy
 • Paradoks przywództwa: Wydajna firma, szczęśliwi ludzie
 • 7 kroków kaskadowania i komunikacji strategii
 • 3 elementy zarządzania wizualnego
 • 4 etapy rozwoju ludzi i zespołów
Inne wyzwania i usługi?
5 kroków_warsztat_1
5 kroków Strategii Lean: warsztaty
Warsztat prezentujący autorskie podejście do transformacji w 5 krokach Strategii Lean, tłumaczący różnicę między lean a Strategią Lean, obalający popularne mity na temat tej koncepcji.
Dowiedz się więcej