Certyfikowany program rozwoju Lean Black Belt®

Naucz się szybko i skutecznie zwiększać efektywność organizacji.

Skontaktuj się z nami

Kluczowe cele i korzyści:

Lean Black Belt® to prestiżowy cykl rozwojowy składający się z prawie 200 godzin praktycznych warsztatów z 8 trenerami, 60 godzin pracy własnej, realizacji własnego projektu oraz zdania dwóch egzaminów.

 • Budowy trwałej zmiany w organizacji przy zaangażowaniu wszystkich pracowników
 • Przeprowadzenia pracowników przez proces zmian w organizacji oraz podłączenia procesów i pracowników do realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa
 • Budowy świadomości odnośnie ról pracowników i liderów w ciągłym doskonaleniu procesów i zdolności zaangażowania pracowników w proces doskonalenia
 • Praktyczne poznanie 5 kroków strategii Lean oraz 5 patologii biznesowych
 • Tworzenia architektury procesów dostarczającej wartość dla Klienta
 • Praktyczne umiejętności wykorzystywania narzędzi umożliwiających ocenę stanu obecnego
 • Budowy świadomości w zakresie nowoczesnego modelu zarządzania wg Leadership 734
 • Kaskadowania celów strategicznych do poziomu indywidualnych KPI’s
 • Umiejętność wykorzystywania 3 elementów zarządzania wizualnego w celu budowania zaangażowania pracowników w proces doskonalenia
 • Oceny stanu obecnego i projektowania stanu docelowego w zakresie rozwoju kompetencji pracowniczych
 • Budowy ról i odpowiedzialności w procesach z wykorzystaniem matrycy RACI
 • Metodologicznego rozwiązywania problemów

Jak przebiega Lean Black Belt?

KROK 1: Zajęcia teoretyczne i warsztaty w gemba – 10 modułów x 2 dni
KROK 2: Praca własna – zadania domowe wymagające odbioru przez Trenerów Leanpassion po każdym module
KROK 3: Realizacja projektu certyfikującego – wygenerowanie oszczędności dla firmy na poziomie minimum 100 000 zł
KROK 4: Egzamin teoretyczny
KROK 5: Certyfikacja – uzyskanie 2 certyfikatów: Certyfikat Lean Black Belt® i Certyfikat Lean Strategy Expert 

WARUNKI CERTYFIKACJI
Certyfikowany program rozwojowy
100%

uczestnictwo oraz realizacja zadań domowych sprawdzane przez trenerów wraz z feedbackiem indywidualnym.

100 000 PLN

wygenerowanie oszczędności min. 100.000 zł na / rok (potwierdzenie oszczędności przez członka zarządu).

90 pkt

zdanie egzaminu teoretycznego min. 90 / 100 punktów.

Opis certyfikatów

Certyfikat Lean Black Belt® 
Uzyskanie certyfikatu Lean Black Belt® możliwe jest po spełnieniu kilku warunków, w tym frekwencji w zaplanowanych modułach, realizacji zadań domowych zgodnie z przedstawioną na poszczególnych etapach metodyką (100% prac domowych odebranych przez trenera Leanpassion) oraz zaliczeniu egzaminów: merytorycznego (na poziomie co najmniej 90% prawidłowych odpowiedzi podczas egzaminu teoretycznego po zakończeniu programu) oraz praktycznego (odbiorze prezentacji z wdrożenia projektu certyfikacyjnego przez komisję egzaminacyjną). Co istotne, do uzyskania certyfikatu Lean Black Belt® niezbędne jest również przygotowanie i zatwierdzenie business case-a, którego wynikiem będą oszczędności dla firmy  – zrealizowane lub przewidywane, potwierdzone przez dział finansowy – na kwotę 100 000 złotych.

Certyfikat Lean Strategy Expert 
Warunkiem uzyskania certyfikatu Lean Strategy Expert jest frekwencja w zaplanowanych modułach (możliwość nieobecności tylko na jednym), realizacja prac domowych zgodnie  z metodyką przedstawioną w poszczególnych modułach tematycznych (przy czym co najmniej 90% prac domowych obronionych po odbiorze przez trenera Leanpassion) oraz zdanie egzaminu teoretycznego. Egzamin prowadzony jest po zakończeniu programu i musi zostać zaliczony na poziomie co najmniej 70%.

KLIENCI, KTÓRZY SKORZYSTALI Z TEJ USŁUGI:
REFERENCJE NASZYCH KLIENTÓW
Michał Ogórek
Dixons Carphone

Program sprowokował mnie do zadania wielu pytań w naszej organizacji, co doprowadziło mnie do zmiany kultury organizacyjnej, jak również do zaangażowania większej ilości pracowników w proces identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa

Michał Jarecki
Vivus Finanse Sp.z o.o.

Program rozwojowy zmienia myślenie o sposobie zarządzania ludźmi, zarządzania organizacją i sposobie zdobywania przewagi konkurencyjnej. Jest też bardzo praktyczny. Jeśli ktoś naprawdę chce w swojej organizacji wprowadzić zmianę znajdzie tu wiele inspiracji.

Przemysław Hopfer
CEO, KGHM Metraco

Pracownicy byli pozytywnie zaskoczeni, że mogą otwarcie mówić o problemach, a nawet jest to pożądane. Zaangażowanie ludzi w usprawnianie procesów pozwoliło pozbyć się frustracji. Satysfakcja z pracy przełożyła się na efektywność działań a dalej na wyniki finansowe.

Poznaj inne usługi
z kategorii Certyfikowane programy rozwojowe
5 kroków_1
LEAN GREEN BELT®
Transformacja strategiczna organizacji poprzez eliminację 5 patologii biznesowych według autorskiej metody 5 kroków Strategii Lean.
Dowiedz się więcej
5 kroków_1
CERTYFIKOWANY TRENING PROBLEM SOLVING
Transformacja strategiczna organizacji poprzez eliminację 5 patologii biznesowych według autorskiej metody 5 kroków Strategii Lean.
Dowiedz się więcej
Newsletter

Regularna dawka wiedzy o lean, leadershipie i rozwoju pracowników