MODEL PRZYWÓDZTWA – Leadership 734

Stwórz warunki, w których wszyscy mają wspólne cele, nikt niczego nie musi się domyślać i każdy zna swoją rolę w realizacji strategii

Skontaktuj się z nami

Kluczowe cele i korzyści:

  • Stworzenie warunków, w których wszyscy mają wspólne cele, nikt niczego nie musi się domyślać, każdy zna swoją rolę w realizacji strategii
  • Liderzy niskiego i średniego szczebla nie muszą improwizować w codziennym zarządzaniu (zapewnienie takich warunków, w których lider czuje się bezpiecznie w firmie, bo nie musi udawać, że zarządza, że coś wie)
  • Zrozumienie istoty przywództwa i zarządzania
  • Wykorzystanie modelu przywództwa Leadership 734 w celu podłączenia pracowników do strategii firmy
  • Stworzenie świadomego, wizualnego środowiska pracy
  • Przełożenie celów strategicznych na cele pracowników 
  • Rozwój ludzi i zespołów w oparciu o rolę w firmie
LEADERSHIP 734
Stworzenie warunków do normalnej pracy

Nasza współpraca będzie przebiegała w ośmiu kluczowych krokach:

 

Krok 1: Ocena przywództwa i zarządzania w firmie 

 

Krok 2: Upewnienie się, czy liderzy w organizacji mogą pełnić odpowiednią rolę w firmie w kontekście misji, wizji, wartości, zachowań i celów strategicznych

 

Krok 3: Wypracowanie miękkich umiejętności wspierających wartości i zachowania 

 

Krok 4: Zaprojektowanie programu rozwojowego rozwijającego te wartości

 

Krok 5: Kaskadowanie celów dla wszystkich pracowników 

 

Krok 6: Zaprojektowanie i stworzenie wizualnego środowiska pracy 

 

Krok 7: Wypracowanie matryc kompetencji 

 

Krok 8: Treningi w Gemba doskonalące umiejętności codziennego zarządzania 

Ocena przywództwa i zarządzania
Selekcja
Wypracowanie umiejętności wspierających
Zaprojektowanie programu rozwojowego
Kaskadowanie celów
Wizualne środowisko pracy
Matryce kompetencji
Treningi w Gemba
Ocena przywództwa i zarządzania
Selekcja
Wypracowanie umiejętności wspierających
Zaprojektowanie programu rozwojowego
Kaskadowanie celów
Wizualne środowisko pracy
Matryce kompetencji
Treningi w Gemba
Klienci, którzy skorzystali z tej usługi:
Referencje naszych klientów
Dalida Gepfert
Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Veolia Energia Poznań S.A.

Efekty współpracy przekroczyły nasze oczekiwania. Zaangażowanie, zorientowanie na istotne wyzwania klienta, umiejętność budowania relacji, inspirowanie do kwestionowania status quo oraz poszukiwania odpowiedzi i skutecznych rozwiązań, wspieranie managerów i zespołów projektowych to zdecydowane atuty Leanpassion.

Mirosława Podszucka
Dyrektor Zakładu Grupa Kapitałowa IGLOTEX

Wspólna praca naszego zespołu i ekspertów Leanpassion już po 8 miesiącach przyniosła wzrost produktywności o 26%. Wymiernymi efektami jest także wzrost poziomu obsługi klienta OTIF oraz poprawa wskaźnika OEE. Pracownicy uzyskali wpływ na procesy, których są uczestnikami – udoskonalając je, a jednocześnie rozwijają własne kompetencje. Zmianie uległa postawa pracowników, co z kolei przekłada się na wyniki całej organizacji

Krzysztof Krauze
p.o. Prezesa Zarządu Intrum Justitia Sp. Z o.o.

Firma Leanpassion So. Z o.o. potwierdziła, że jest kompetentna i godna zaufania, dlatego w pełni rekomendujemy firmę Leanpassion jako profesjonalnego partnera w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.

Poznaj inne usługi
z kategorii Transformacje
5 kroków_1
5 kroków Strategii Lean: transformacje
Transformacja strategiczna organizacji poprzez eliminację 5 patologii biznesowych według autorskiej metody 5 kroków Strategii Lean.
Dowiedz się więcej
5 kroków_1
Misja, wizja, wartości, cele strategiczne
Transformacja strategiczna organizacji poprzez eliminację 5 patologii biznesowych według autorskiej metody 5 kroków Strategii Lean.
Dowiedz się więcej
5 kroków_1
Komunikacja strategii i kaskadowanie celów
Transformacja strategiczna organizacji poprzez eliminację 5 patologii biznesowych według autorskiej metody 5 kroków Strategii Lean.
Dowiedz się więcej
5 kroków_1
Performance Management System
Transformacja strategiczna organizacji poprzez eliminację 5 patologii biznesowych według autorskiej metody 5 kroków Strategii Lean.
Dowiedz się więcej
Newsletter

Regularna dawka wiedzy o lean, leadershipie i rozwoju pracowników