Quick
Transformation
Program

ROZWIĄŻ KLUCZOWE PROBLEMY W SWOJEJ ORGANIZACJI.
PODNIEŚ EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW PRZY JEDNOCZESNYM ZAANGAŻOWANIU SWOICH PRACOWNIKÓW.

Maciej Molczyk
Partner zarządzający Leanpassion
Liderów, menedżerów, członków zarządu można podzielić na dwie grupy, na tych co się zamartwiają i na tych co biorą sprawy w swoje ręce.

Przez ponad 15 lat pracy w Leanpassion brałem udział w wielu transformacjach firm, i uważam, że trzeba skupić się na tym, co mamy w środku. To niewyobrażalne ile pieniędzy możnat zaoszczędzić, układając odpowiednio procesy w swojej firmie.

Quick Transformation Program powstał, by skutecznie pozbyć się marnotrawstwa w procesach poprzez diagnozę stanu obecnego, dopasowanie oraz doskonalenie. 
Zaakceptujmy więc to, na co nie mamy wpływu i skupy się na tym, na co wpływ mamy, co jest w środku naszej organizacji aby odważnie z pełną determinacją zmienić firmę, nie samemu a ze swoimi ludźmi.

Quick
Transformation Program

To 8-12 miesięczny zamknięty program transformacyjno-rozwojowy dla firm, nakierowany na rozwiązywanie kluczowych problemów w organizacji oraz obniżenie kosztów.

Głównym założeniem programu jest zaangażowanie zespołu menedżerskiego w realizację transformacji w wybranych obszarach. Pod okiem doświadczonych trenerów dowiesz się, jak zidentyfikować problem, jak wyeliminować marnotrawstwa, jakie zmiany wdrożyć i jak odpowiednio zaangażować pracowników do realizacji założonych celów.

Podnieś efektywność swoich procesów dzięki Quick Transformation Program.

Zobacz, co zyskasz

ROI: Uzyskanie 5 do 10 krotnego zwrotu z inwestycji

Rozwój umiejętności przeprowadzania szybkich i skutecznych transformacji procesowych dla 10-20 pracowników

Wzrost zaangażowania pracowników w doskonalenie

Rozwiązywanie kluczowych problemów w organizacji w 8-12 miesięcy

Przejęcie odpowiedzialnośc za wyniki przez liderów

Wsparcie technologiczne transformacji dzięki Sherlock Waste

Wsparcie doświadczonych trenerów Leanpassion

Elastyczna forma finansowania: wygodny miesięczny abonament 20 000-40 000 przez 10 miesięcy lub Success Fee.

Warsztaty kontekstu biznesowego

Zobacz więcej

Przygotowanie
& kick off

Zobacz więcej

Diagnoza
procesów

Zobacz więcej

Quick wins
& transformacja

Zobacz więcej

Standaryzacja
& leadership

Zobacz więcej

Podsumowanie
QTP

Zobacz więcej

1-2 tygodnie

 • Parafraza wyzwań organizacji
 • Inspiracja, Skuteczny Leader
 • Prezentacja Case Studies – branża i wyzwania
 • Osadzenie transformacji w kontekście biznesowym firmy
 • Opracowanie Portfolio Procesów
 • Wybór obszarów do doskonalenia
 • Określenie celów prac transformacyjnych (finansowych/ kulturowych)
 • Zaprojektowanie procesu komunikacji w organizacji.
 • Powołanie zespołu transformacyjnego

2-3 tygodnie

 • Przygotowanie zespołu transformacyjnego
 • Omówienie celów oraz warunków transformacji
 • Komunikacja do organizacji
 • Kick off. Inauguracja prac transformacyjnych w organizacji
 • Opcja dodatkowa: uruchomienie w organizacji technologii Sherlock Waste

4-6 tygodni

 • Kompleksowa diagnoza procesów
 • Mapowanie: BPMN, Makigami, Value, Stream Mapping
 • Gemba: Analiza przerwań, 9 marnotrawstw, MOS, ODIL, Audyt pracy standaryzowanej, SWS/SWCS, pomiar czasów cykli
 • Analityka: Wolumeny, dane historyczne, KPI’s, dane jakościowe, Span of Control,
 • Określenie potencjału do wzrostu efektywności procesów biznesowych

12-16 tygodni

 • Wypracowanie rekomendacji dla stanu przyszłego organizacji na podstawie zebranych faktów z etapu diagnozy stanu obecnego
 • Priorytetyzacja wypracowanych rekomendacji, zgodnie z matrycą PVA (Project Value Assessment)
 • Wypracowanie harmonogramu dla inicjatyw wynikających z macierzy PVA
 • Zaprojektowanie stanu docelowego (TO-BE) dla wybranych procesów biznesowych
 • Przełożenie wypracowanych zmian na efekt biznesowy organizacji
 • Implementacja zmian – uruchomienie eksperymentów w organizacji
 • Zaangażowanie pracowników w realizowane eksperymenty procesowe
 • Zdefiniowanie kluczowych wskaźników/ parametrów, które powinny być mierzone

8-16 tygodni

 • Standaryzacja oraz stabilizacja procesów biznesowych
 • Uruchomienie cyklicznych spotkań Boardmeeting
 • Coaching & Feedback dla Leaderów
 • Identyfikacja odchyleń dla wybranych standardów
 • Wsparcie dla właścicieli procesów w zakresie komunikowania  wypracowanych rozwiązań
 • Opracowanie cyklicznych audytów procesowych

1 dzień

 • Podsumowanie działań realizowanych w ramach transformacji z wpływem na wynik finansowy organizacji (P&L)
 • Certyfikacja uczestników oraz celebracja

Warsztaty kontekstu biznesowego

1-2 tygodnie

 • Parafraza wyzwań organizacji
 • Inspiracja, Skuteczny Leader
 • Prezentacja Case Studies – branża i wyzwania
 • Osadzenie transformacji w kontekście biznesowym firmy
 • Opracowanie Portfolio Procesów
 • Wybór obszarów do doskonalenia
 • Określenie celów prac transformacyjnych (finansowych/ kulturowych)
 • Zaprojektowanie procesu komunikacji w organizacji Powołanie zespołu transformacyjnego

Przygotowanie

& kick off

2-3 tygodnie

 • Przygotowanie zespołu transformacyjnego
 • Omówienie celów oraz warunków transformacji
 • Komunikacja do organizacji
 • Kick off. Inauguracja prac transformacyjnych w organizacji
 • Opcja dodatkowa:
 uruchomienie w organizacji technologii Sherlock Waste

Diagnoza

procesów

4-6 tygodni

 • Kompleksowa diagnoza procesów
 • Mapowanie: BPMN, Makigami, Value, Stream Mapping
 • Gemba: Analiza przerwań, 9 marnotrawstw, MOS, ODIL, Audyt pracy standaryzowanej, SWS/SWCS, pomiar czasów cykli
 • Analityka: Wolumeny, dane historyczne, KPI’s, dane jakościowe, Span of Control,
 • Określenie potencjału do wzrostu efektywności procesów biznesowych

Quick wins

& transformacja

12-16 tygodni

 • Wypracowanie rekomendacji dla stanu przyszłego organizacji na podstawie zebranych faktów z etapu diagnozy stanu obecnego
 • Priorytetyzacja wypracowanych rekomendacji, zgodnie z matrycą PVA (Project Value Assessment)
 • Wypracowanie harmonogramu dla inicjatyw wynikających z macierzy PVA
 • Zaprojektowanie stanu docelowego (TO-BE) dla wybranych procesów biznesowych
 • Przełożenie wypracowanych zmian na efekt biznesowy organizacji
 • Implementacja zmian – uruchomienie eksperymentów w organizacji
 • Zaangażowanie pracowników w realizowane eksperymenty procesowe
 • Zdefiniowanie kluczowych wskaźników/ parametrów, które powinny być mierzone

Standaryzacja

& leadership

8-16 tygodni

 • Standaryzacja oraz stabilizacja procesów biznesowych
 • Uruchomienie cyklicznych spotkań Boardmeeting
 • Coaching & Feedback dla Leaderów
 • Identyfikacja odchyleń dla wybranych standardów
 • Wsparcie dla właścicieli procesów w zakresie komunikowania  wypracowanych rozwiązań
 • Opracowanie cyklicznych audytów procesowych

Podsumowanie
QTP

1 dzień

 • Podsumowanie działań realizowanych w ramach transformacji z wpływem na wynik finansowy organizacji (P&L)
 • Certyfikacja uczestników oraz celebracja

Przebieg QTP (miesiące)

1

Warsztaty kontekstu biznesowego

1-2 tygodnie

Przygotowanie & kick off

2-3 tygodnie

Diagnoza procesów

4-6 tygodni

Wsparcie technologiczne transformacji – Sherlock Waste

6-9 tygodni

2

3

Monitoring efektów biznesowych – kontroling/finanse

4

Quick wins & transformacja

12-16 tygodni

5

6

Standaryzacja & leadership

8-16 tygodni

7

8

9

10

CYKLICZNE SPOTKANIA KOMITETU STERUJĄCEGO

PODSUMOWANIE QTP

Rekomendacje od liderów biznesu

Minimum 5x ROI

Estymowane oszczędności roczne

Założenia programu QTP

PRODUCENT
STOLARKI
OTWOROWEJ

ROI x 5

15 uczestników

10 inicjatyw doskonalących

9 miesięcy

LIDER
W LOGISTYCE
MOTORYZACYJNEJ

ROI x 7

30 uczestników

15 inicjatyw doskonalących

9 miesięcy

PRODUCENT WIĄZEK
I ROZWIĄZAŃ
MODUŁOWYCH

ROI x 6

12 uczestników

12 inicjatyw doskonalących

8 miesięcy

FIRMA REALIZUJĄCA
USŁUGĘ
LOGISTYCZNĄ

ROI x 9

25 uczestników

15 inicjatyw doskonalących

11 miesięcy

Estymowane oszczędności roczne

Założenia programu QTP

PRODUCENT
STOLARKI
OTWOROWEJ

ROI x 5

15 uczestników

10 inicjatyw doskonalących

9 miesięcy

Estymowane oszczędności roczne

Założenia programu QTP

LIDER
W LOGISTYCE
MOTORYZACYJNEJ

ROI x 7

30 uczestników

15 inicjatyw doskonalących

9 miesięcy

Estymowane oszczędności roczne

Założenia programu QTP

PRODUCENT WIĄZEK
I ROZWIĄZAŃ MODUŁOWYCH

ROI x 6

12 uczestników

12 inicjatyw doskonalących

8 miesięcy

Estymowane oszczędności roczne

Założenia programu QTP

FIRMA REALIZUJĄCA USŁUGĘ
LOGISTYCZNĄ

ROI x 9

25 uczestników

15 inicjatyw doskonalących

11 miesięcy

Zapisz się na bezpłatną konsultację i wspólnie z nami wylicz ROI dla Twojego biznesu.

Poznaj naszych ekspertów

Radek Drzewiecki
Radek DrzewieckiCEO Leanpassion
Read More
Twórca Strategii Lean, która odchodzi od stereotypowego postrzegania Lean jako narzędzi i projektów wdrożeniowych, kładąc nacisk na transformację opartą na ciągłym doskonaleniu procesów i zaangażowaniu ludzi. Strategia Lean zakłada trwałą zmianę w pięciu krokach, której efektem jest ciągłe doskonalenie procesów poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników (zgodnie ze swoją rolą) w identyfikację i eliminację marnotrawstw Absolwent MBA, The Polish Open University, Politechniki Wrocławskiej oraz renomowanych Shingijutsu oraz Porsche Akademie Stuttgart.
Maciej Molczyk
Maciej Molczyk Partner zarządzający Leanpassion
Read More

Mimo ponad piętnastu lat spędzonych w Leanpassion nie przestaje fascynować go, jak bardzo wraz z biegiem transformacji zmieniają się zarówno organizacje jak i ludzie biorący w nich udział. Docenia możliwość uczestniczenia w transformacjach i wspierania firm w osiąganiu celów biznesowych dzięki Strategii Lean, która trwale angażuje wszystkich pracowników w identyfikację i eliminację marnotrawstw. Od 2009 roku związany z Leanpassion, Przeprowadził już ponad 30 zakończonych sukcesem transformacji, kładąc nacisk na trwałą zmianę postaw i zachowań.

ANNA MORZY–BRZOSKO
ANNA MORZY–BRZOSKOTransformation Expert
Read More
Posiada ponad 14-letnią praktykę zawodową w obszarze Global Business Services (GBS), gdzie kierowała zespołami dostarczającymi wartość międzynarodowym Klientom zewnętrznym i wewnętrznym, specjalizując się w optymalizacji procesów, zmianach organizacyjnych oraz wdrożeniach nowych technologii. Jako miłośniczka zdobywania wiedzy ukończyła szkolenia w polskich i międzynarodowych instytucjach, natomiast liczy się dla niej przede wszystkim praktyczny wymiar tego przedsięwzięcia – użyteczność dla rozwoju świadomości ludzi. Znajomość języków obcych – angielskiego, hiszpańskiego i włoskiego – pozwala jej na współpracę z zagranicznymi podmiotami.
TYMOTEUSZ MYŚLIWIEC
TYMOTEUSZ MYŚLIWIECTransformation Manager
Read More
Znany jest z analitycznego umysłu; w życiu zawodowym i prywatnym bliska jest mu zasada: „Mówię to, co myślę — robię to, co mówię. Fakty zamiast opinii.” Klienci, z którymi współpracuje najczęściej utożsamiają jego postawę z inną wartością LP: „Inspiruję empatią, entuzjazmem i zaangażowaniem”. Od 2015 roku związany z Leanpassion. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera w transformacjach takich klientów jak Infosys, Carrefour, Wavin, Stock, Amway, a jego działania przyniosły ponad 20% wzrostu marży w niespełna rok.
KRZYSZTOF MARUSZEWSKI
KRZYSZTOF MARUSZEWSKITransformation Consultant
Read More
Swoją drogę zawodową związał z obszarem konsultingowo – doradczym, ponieważ lubi zmienne środowisko pracy oraz docenia możliwość uczestniczenia w budowaniu kultury organizacyjnej klientów z różnych branż. Przeprowadził ponad 500 dni warsztatowych oraz zmieniał kulturę organizacyjną dla ponad 50 klientów z różnych branż. Przebył następujące szkolenia (poparte certyfikatami): Lean Six Sigma Green Belt Training, Wykorzystanie programu MINITAB w zakresie prowadzenia statystycznego sterowania procesem z elementami MSA, Six Sigma – Wybrane narzędzia Black Belt, Change Acceleration Program, Lean Manufacturing, Project Management, Innovation Training (GE EMEA London), Service2Sales.
GRAŻYNA POTWORA
GRAŻYNA POTWORATransformation Expert
Read More
Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Śląskim. Jest konsultantem Lean Management. Od prawie 22 lat pracuje jako Project Manager i Senior Expert w transformacjach procesów produkcyjnych i usługowych. Lubi także trenować i przygotowywać nowe produkty treningowe. Specjalizuje się w narzędziach Lean i w miękkich elementach transformacji Lean.
ŁUKASZ BAJ
ŁUKASZ BAJTransformation Consultant
Read More
Buduje prawdziwe, długoterminowe relacje zarówno z menadżerami, pracownikami, jak i partnerami biznesowymi w oparciu o wsparcie, szacunek i zaufanie. Ważnym elementem, na który zwraca uwagę podczas wdrożeń, jest trwałość budowanych rozwiązań oraz świadomość liderów w ciągłym podnoszeniu efektywności procesów i ludzi. Jest certyfikowanym trenerem biznesu prowadzącym warsztaty z metodologii LEAN oraz z kompetencji społecznych i menadżerskich.
Katarzyna Mickiewicz
Katarzyna MickiewiczPartner & Head of Delivery
Read More
Specjalizuje się w budowaniu efektywnych struktur organizacyjnych wspierających optymalizację procesów w firmach usługowych. Jako długoletni trener prowadzi szkolenia z zakresu praktycznych i prawnych uwarunkowań transportu kontenerów na morzu oraz obsługi klienta – budowanie relacji, radzenie sobie z emocjami innych, standardy obsługi. Przez 20 lat była związana z branżą transportu morskiego kontenerowego i intermodalnego pomagając swoim klientom stworzyć optymalne procesy przepływu towarów.
Previous
Next

Skuteczny CEO o roli zarządu w Quick Transformation Program

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Quick Transformation Program zapraszamy do podcsatu “Skuteczny CEO”.
Słuchaj tego odcinka tam, gdzie Ci najwygodniej:

Certyfikacja

Podsumowanie działań w ramach programu Quick Transformation Program, stanowić będzie prestiżowy certyfikat, który otrzymają uczestnicy po ukończeniu programu.

Certyfikat potwierdza udział, kompetencje oraz wiedzę zdobytą podczas programu, aby nabyte umiejętności miały charakter ciągły.

Zaufali nam

Referencje naszych klientów

Leanpassion Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 48
02-146 Warszawa

NIP: 521 359 58 82
REGON: 142843263
KRS: 0000379846

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

2022 © Quick Transformation Program

Pobierz broszurę

Posłuchaj podcastu: Rola zarządu w Quick Transformation Program, czyli w szybkich transformacjach procesowych