QUICK TRANSFORMATION PROGRAM

Rozwiąż kluczowe problemy w swojej organizacji.
Podnieś efektywność procesów przy jednoczesnym zaangażowaniu swoich pracowników.

O PROGRAMIE

Quick Transformation Program to 10-12 miesięczny program transformacyjno-rozwojowy, pozwalający na rozwiązanie kluczowych problemów biznesowych w organizacji oraz obniżenie bazy kosztowej.

Podstawowym założeniem Programu jest zaangażowanie zespołu menedżerskiego w realizację transformacji w wybranych obszarach.

Począwszy od identyfikacji problemów, poprzez wdrażanie szybkich zmian procesowych przy jednoczesnym zaangażowaniu pracowników do zbudowania praktycznych kompetencji, które będą mogły być wykorzystywane do dalszych działań doskonalących.

QTP koncentruje się na efektywności kosztowej, standaryzacji zarządzania, uproszczeniu procesów, poprawie relacji pracowników oraz zbudowaniu wspólnych celów.

QTP TO idealne
rozwiązanie dla firm, które CHCĄ...

Zidentyfikować i rozwiązać kluczowe problemy w organizacji

Zwiększyć zaangażowanie pracowników w doskonalenie

Wprowadzić szybką zmianę
(czas 10-12 miesięcy)

Zobaczyć realne efekty transformacji w wynikach finansowych firmy

Co zyskujesz
W ramach Naszej
Współpracy

01. Zidentyfikowanie i rozwiązanie kluczowych problemów i wyzwań organizacji

02. Rozwinięcie kompetencji przeprowadzania szybkich i skutecznych zmian

03. Przejęcie odpowiedzialności za wyniki przez liderów

04. Realne efekty transformacji w rachunku zysków i strat, 5 do 10-krotny zwrot z inwestycji

05. Wsparcie technologiczne aplikacjami
Sherlock Waste i Youniversity

ZOBACZ, JAK WYGLĄDA PROCES QUICK TRANSFORMATION PROGRAM

Zakres działań

 • Warsztat refleksji strategicznej w gronie kluczowych interesariuszy. Wypracowanie Kontekstu Biznesowego [misja, wizja, cele strategiczne, wartości]
 • Opracowanie matrycy komunikacji (odbiorcy, kanały, przekaz)
 • Kick off transformacji. Inspirujące warsztaty Lean dla pracowników z obszarów objętych transformacją
 • Powołanie zespołu projektowego po stronie firmy, który był odpowiedzialny za zbieranie wybranych danych na rzecz prowadzonych prac analitycznych
 • Przeprowadzenie komunikacji do wszystkich pracowników
 • Przygotowanie szczegółowego harmonogramu prac analitycznych
 • Zdefiniowanie produktów, które będą efektem przeprowadzonych prac

Zakres działań

 • Identyfikacja portfolio procesowego
 • Wspólne mapowanie procesów AS-IS
 • Multi Observation Study – analiza efektywności wykorzystania zasobów ludzkich
 • Poziom standaryzacji organizacji pracy – ocena poziomu aktualnych standardów oraz obciążenia poszczególnych obszarów
 • Span of Control – analiza efektywności struktury organizacyjnej
 • Analiza danych w zakresie terminowości, jakości oraz efektywności
 • Analiza standardu pracy Liderów
 • Analiza wskaźników produktywności – volumen vs. rbh
 • Identyfikacja potencjału do usprawnień – wpływ na zdolności operacyjne, KPI oraz koszty operacyjne

Zakres działań

 • Opracowanie z multifunkcjonalnym zespołem kierunków rozwoju dla wybranych procesów
 • Priorytetyzacja wybranych kierunków zgodnie z matrycą PVA [Project Value Assessment], uwzględniającą wpływ działań na efekty biznesowe organizacji
 • Określenie inicjatyw możliwych do zrealizowania w perspektywie 1-2 miesięcy [QUICK WINS] oraz długoterminowych > 6 miesięcy
 • Opracowanie rekomendacji w zakresie poprawy efektywności procesów biznesowych
 • Opracowanie harmonogramu dla inicjatyw wynikających z macierzy PVA
 • Przygotowanie raportu oraz opracowanie pełnej dokumentacji podsumowującej przeprowadzone działania analityczne
 • Oszacowanie potencjalnych oszczędności wynikających z implementacji wdrożonych rozwiązań
 • Zdefiniowanie kluczowych wskaźników obrazujących sukces prac transformacyjnych

Zakres działań

 • Implementacja zmian procesowych, następnie ich standaryzacja oraz stabilizacja w celu krótszego czasu realizacji, wyższej jakości i efektywności procesowej
 • Kaskadowanie celów strategicznych na poziom poszczególnych zespołów, które będą wspierać strategię organizacji
 • Zaprojektowanie struktury Performance Management System w oparciu o zarządzanie wizualne (nikt niczego nie musi się domyślać)
 • Przygotowanie i wdrożenie kultury odpraw przy tablicy Boardmeeting, budowa postaw w zespole wspierających omawianie i wyciąganie wniosków ze statystyk
 • Coaching oraz Feedback dla Liderów w zakresie prowadzenia spotkań typu Boardmeeting
 • Rozwój kompetencji w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów Problem Solving
 • Zaangażowanie pracowników w realizowane eksperymenty procesowe

Pobierz broszurę
quick transformation program

Dowiedz się więcej o QTP oraz możliwościach i korzyściach szybkiej transformacji w Twojej firmie

POTWIERDZENIE
NASZEJ SKUTECZNOŚCI

Sektor

Zakres prac

Czas

Efekt

Sektor

Operator telefonii
komórkowej

Zakres prac

Transformacja procesowa. Działania w wybranych
obszarach organizacji takich jak: sprzedaż, obsługa
klienta B2B oraz B2C, zakupy, zarządzanie dostawcami.

Czas

10
mies.

Efekt

12 mln pln

Oszczędności w skali roku

Sektor

Producent
produktów
dla dzieci

Zakres prac

Realizacja programu Quick Transformation
Program, którego celem było wygenerowanie
oszczędności w ramach całego Łańcucha Dostaw.

Czas

12
mies.

Efekt

15 mln pln

Oszczędności w skali roku

Sektor

Producent
elektrycznych
wiązek kablowych

Zakres prac

Transformacja strategiczna. Zmiana kultury
organizacyjnej oraz zapewnienie wzrostu
efektywności procesów operacyjnych.

Czas

18
mies.

Efekt

27 %

Wzrost produktywaności

19

lat doświadczenia

1000+

klientów na świecie

700+

firm objętych
transformacją

1 MLD EUR+

oszczędności dla
naszych klientów

ZAUFALI NAM

REKOMENDACJE NASZYCH KLIENTÓW

Porozmawiajmy
O QTP W twojej
Firmie

Umów się na darmową rozmowę
o Quick Transformation Program.

Skorzystaj z eksperckiej wiedzy
i doświadczenia naszych konsultantów.

Dowiedz się, jak wprowadzić skuteczne zmiany w Twojej firmie.

FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Leanpassion®
Leanpassion sp. z o. o.
Komitetu Obrony Robotników 48
02-146 Warszawa
T: +48 22 435 79 40
E: info@leanpassion.pl