Firma doradcza z pasją

Od ponad 18 lat pomagamy naszym klientom stać się lean. Dla nas lean to nie szkolenia czy projekty a ciągły sposób doskonalenia.

Bezpłatna konsultacja

WARSZTATY I GRY SYMULACYJNE

Gry symulacyjne, warsztaty szkoleniowe i treningi narzędziowe umożliwiają poznanie podstawowych pojęć związanych z lean i inspirują pracowników do ciągłego doskonalenia.

Według badań instytutu Gallupa jedynie 14% pracowników w Polsce odczuwa satysfakcję z pracy.  Ze względu na brak zaangażowania pracowników i niechęć do narzucanych odgórnie (niezrozumiałych) zmian większość transformacji kończy po pojedynczym zrywie.
Dlatego naszym klientom proponujemy, aby przed podjęciem decyzji o transformacji lean, uświadomili sobie co taka zmiana oznacza, zarówno dla organizacji jak i ludzi. Z uwagi na to że jest to pierwszy krok współpracy, wszystkie warsztaty i gry symulacyjne objęte są 100% gwarancją satysfakcji Leanpassion.

ŚREDNI WYNIK NPS

85

uczestników warsztatów

+70000

PRODUKTY W TEJ KATEGORII

Z uwagi na to, że jest to pierwszy krok współpracy, wszystkie warsztaty i gry symulacyjne objęte są 100% gwarancją satysfakcji Leanpassion.
Zacznij od małego kroku dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników w ciągłe doskonalenie!  Zaangażowanie zespołu oznacza uprawomocnienie ich do przeprowadzania eksperymentów w organizacji. W ten sposób buduje się poczucie przynależności, wpływu oraz odpowiedzialności w organizacji.

Lean Champions Cup - LCC
Lean Champions Cup
gra symulacyjna inspirująca do ciągłego doskonalenia
Treningi narzędziowe gemba
Lead Time Challenge
gra symulacyjna skoncentrowana na analizie procesów
Leadership 734
Warsztaty Strategia Lean
poznaj Lean w ujęciu strategicznym
audyt 5 kroków
Treningi narzędziowe w Gemba
praktyczne warsztaty z wykorzystaniem technik lean
Lean Champions Cup - LCC
Lean Champions Cup
gra symulacyjna inspirująca do ciągłego doskonalenia
Treningi narzędziowe gemba
Lead Time Challenge
gra symulacyjna skoncentrowana na analizie procesów
Leadership 734
Warsztaty Strategia Lean
poznaj Lean w ujęciu strategicznym
audyt 5 kroków
Treningi narzędziowe w Gemba
praktyczne warsztaty z wykorzystaniem technik lean
Opinie klientów
Michał Krauze
Transformation Manager P&G Operations Infosys BPO Poland

Jesteśmy właśnie po warsztatach z firmą Leanpassion. Jesteśmy bardzo zmotywowani i szczęśliwi. To był zdecydowanie wspaniały dzień. Możemy zobaczyć tutaj nasze rezultaty – ludzie dalej tam stoją i dyskutują na temat całego warsztatu, dlatego tez rekomenduję go każdej innej firmie, która chciałaby zwiększyć skuteczność i jakość swojej pracy.

Alicja Skreta Stock Polska
Dyrektor ds. Transformacji, Stock Polska

10 trenerów firmy Leanpassion świetnie zorganizowało cały ten dzień, zapanowało nad naszym energetycznym zespołem w bardzo interesujący sposób i stworzyło niesamowitą atmosferę, która przyczyniła się do tego, że jesteśmy po tym dniu jeszcze silniejszym zespołem gotowym do tego, żeby stawiać codziennej pracy, żeby stawiać wyzwania konkurencji.

Sylwia Kowalczyk
Członek Zarządu Metro Services PL Sp. z o.o.

Zarówno organizacja jak i realizacja przebiegła w sposób sprawny, rzetelny i terminowy. Reprezentanci Leanpassion cechują się elastycznością w podejściu do potrzeb klienta oraz wychodzą z inicjatywą jak najlepszego dopasowania oferty do oczekiwań i profilu odbiorcy.

DIAGNOZY I AUDYTY BENCHMARKINGOWE

Brak informacji odnośnie stanu procesów wewnątrz organizacji czy też przyczyn ich niskiej efektywności, jakości czy terminowości, uniemożliwia podejmowanie dobrych decyzji biznesowych. Tymczasem ponad 80% procesów nigdy nie zostało zmierzonych, a decyzje biznesowe często podejmowanie są w oparciu o opinie, nie o fakty.

Diagnozy i audyty benchmarkingowe to pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych. W zależności od obszaru, w którym przeprowadzona jest analiza stanu obecnego nasi klienci dowiadują się jaki jest potencjał dla wzrostu sprzedaży, efektywności procesów, skuteczności łańcucha dostaw czy też zaangażowania pracowników oraz liderów. Z uwagi na 15 letnie doświadczenie Leanpassion i współpracę z ponad 300 klientami z wielu branż nasze analizy dają możliwość benchmarku dla kluczowych obszarów organizacji.

przeprowadzonych diagnoz

300+ 

zidentyfikowany potencjał wzrostu efektywności

min. 25% 

PRODUKTY W TEJ KATEGORII

Zrozum, w jakich kierunkach powinna rozwijać się organizacja i co hamuje wzrost przedsiębiorstwa. Nasze podejście do diagnoz realizowane jest w taki sposób by wynik analiz zatwierdzony był zarówno przez managerów jak i pracowników. Takie podejście nazywamy konsensusem odnośnie status quo.

helicopter view
Audyt Helicopter View
analiza efektywności procesów prowadzona w wybranych obszarze organizacji
analiza transport logistyka
Procesy produkcyjne oraz logistyczne
analiza efektywności procesów w ramach całego łańcucha dostaw
analiza administracja
Administracja i usługi
analiza procesów administracyjnych, usługowych i biurowych
SFE
Sales Force Effectiveness & Marketing Excellence
diagnoza efektywności działań działów sprzedażowych i marketingu
helicopter view
Audyt Helicopter View
analiza efektywności procesów prowadzona w wybranych obszarze organizacji
analiza transport logistyka
Procesy produkcyjne oraz logistyczne
analiza efektywności procesów w ramach całego łańcucha dostaw
analiza administracja
Administracja i usługi
analiza procesów administracyjnych, usługowych i biurowych
SFE
Sales Force Effectiveness & Marketing Excellence
diagnoza efektywności działań działów sprzedażowych i marketingu
Opinie naszych klientów
Grzegorz Michniewski
Prezes Zarządu Adamed Sp. z o.o.

Od lat korzystamy z usług Leanpassion i za każdym razem efekty świadczonych usług przerastają nasze oczekiwania. Profesjonalne podejście do potrzeb klienta oraz umiejętność budowania relacji i inspirowania do wdrażania kreatywnych rozwiązań sprawia, że Leanpassion jest godnym polecenia partnerem biznesowym.

Dmytro Lyppa
Head of Continuous Improvement D4partment, Steel Divisoin, Metinvest Group

Experience with Leanpassion has been able to give us clear vision of how we want to develop “improvements” culture on our enterprises and became a basis for company – wide roll – out. The Road-map for the Program was then accepted by our Supervisory Board. I must admit, that on top of helping to structure our own approach partners from Leanpassion inspired us with their enthusiasm and uncompromising approach to the elimination of waste.

Krzysztof Krauze
p.o. Prezesa Zarządu Intrum Justitia Sp. Z o.o.

Razem z Leanpassion zrealizowaliśmy diagnozę, której celem było określenie bazy kosztowej oraz analiza zdolności operacyjnej realizowanych procesów. Działanie to zaowocowało przygotowaniem rekomendacji dotyczącej optymalizacji kosztów, zmiany struktury organizacyjnej oraz 111 propozycji projektów usprawniających zaplanowanych na fazę Doskonalenia.

CERTYFIKOWANE PROGRAMY ROZWOJOWE

Ciągle zmieniające się otoczenie biznesowe i wzrost oczekiwań wobec menedżerów wymagają odpowiednich kompetencji. Tymczasem ponad 90% liderów improwizuje w codziennym zarządzaniu ze względu na brak programów szkoleniowych i rozwojowych dopasowanych do pełnionej roli w organizacji.

Jednym z podstawowych mitów na temat Lean jest to że, można się go nauczyć z sali szkoleniowej. W Leanpassion wierzymy natomiast, że uczymy się tylko wtedy kiedy działamy. Nasze programy rozwojowe to połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznych ćwiczeń.

uczestników certyfikacji

2000+

wygenerowanych oszczędności

30 mln PLN+

PRODUKTY W TEJ KATEGORII:

Dzięki wizytom referencyjnym w firmach partnerskich, pracy w gemba oraz zadaniom domowym uczestnicy weryfikują zdobytą wiedzę od razu w praktyce. Zgodnie z ideą “treningi zamiast szkoleń” blisko 70% programu realizowane jest w gemba. Co więcej, warunkiem niezbędnym do certyfikacji jest zdanie egzaminu. Wszystko to sprawia, że certyfikowane programy rozwojowe Leanpassion należą do najbardziej prestiżowych oraz wymagających na rynku.

Lean Green Belt®
certyfikowany program rozwoju kompetencji dedykowany liderom
Lean Black Belt®
certyfikowany program rozwoju kompetencji dedykowany Top Management umożliwiający przeprowadzenie skutecznej transformacji
Problem solving
ustrukturyzowane podejście do rozwiązywania problemów
Lean Leadership Online
certyfikowany program rozwojowy online dla obecnych i przyszłych liderów
Lean Green Belt®
certyfikowany program rozwoju kompetencji dedykowany liderom
Lean Black Belt®
certyfikowany program rozwoju kompetencji dedykowany Top Management umożliwiający przeprowadzenie skutecznej transformacji
Problem solving
ustrukturyzowane podejście do rozwiązywania problemów
Lean Leadership Online
certyfikowany program rozwojowy online dla obecnych i przyszłych liderów
Opinie klientów
Michał Ogórek
Dixons Carphone

Program sprowokował mnie do zadania wielu pytań w naszej organizacji, co doprowadziło mnie do zmiany kultury organizacyjnej, jak również do zaangażowania większej ilości pracowników w proces identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa.

Michał Jarecki
Vivus Finanse Sp.z o.o.

Program rozwojowy zmienia myślenie o sposobie zarządzania ludźmi, zarządzania organizacją i sposobie zdobywania przewagi konkurencyjnej. Jest też bardzo praktyczny. Jeśli ktoś naprawdę chce w swojej organizacji wprowadzić zmianę znajdzie tu wiele inspiracji.

Przemysław Hopfer
CEO, KGHM Metraco

Pracownicy byli pozytywnie zaskoczeni, że mogą otwarcie mówić o problemach, a nawet jest to pożądane. Zaangażowanie ludzi w usprawnianie procesów pozwoliło pozbyć się frustracji. Satysfakcja z pracy przełożyła się na efektywność działań a dalej na wyniki finansowe.

TRANSFORMACJE - STRATEGIA LEAN

Niska produktywność, wzrastające koszty pracy, brak zaangażowania, duża rotacja pracowników oraz dynamika zmian na rynku wymagająca lepszych zdolności do adaptacji wewnątrz organizacji to tylko wybrane powody, dla których firmy decydują się na transformację. Celem prawie każdego takiego „projektu transformacyjnego” jest zapewnienie trwałych rezultatów biznesowych.

Tymczasem według badań McKinsey aż 74% transformacji kończy się porażką. Dlaczego tak wiele z nich się nie udaje? Wśród głównych przyczyn hamujących trwałą zmianę jest 5 patologii biznesowych, które niezależnie od branży, modelu biznesowego, struktury organizacyjnej, produktów czy oferowanych usług pustoszą organizację od środka.

PRODUKTY W TEJ KATEGORII:

Nasze podejście do transformacji ma charakter strategiczny a nie narzędziowy i opiera się na eliminacji patologii, dzięki którym umożliwiamy klientom wzrost biznesu i zaangażowania pracowników oraz zdolność do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku.

5 kroków Strategii Lean
podłącz ludzi i procesy pod strategię organizacji
Misja, wizja, wartości, cele strategiczne
zbuduj sens istnienia firmy
Komunikacja strategii i kaskadowanie celów
zaangażuj wszystkich w budowanie przewagi konkurencyjnej
Przywództwo Leadership 734
stwórz jeden model przywództwa w organizacji
Performance Management System
stwórz zintegrowany system zarządzania efektywnością pracy
5 kroków Strategii Lean
podłącz ludzi i procesy pod strategię organizacji
Misja, wizja, wartości, cele strategiczne
zbuduj sens istnienia firmy
Komunikacja strategii i kaskadowanie celów
zaangażuj wszystkich w budowanie przewagi konkurencyjnej
Przywództwo Leadership 734
stwórz jeden model przywództwa w organizacji
Performance Management System
stwórz zintegrowany system zarządzania efektywnością pracy
Opinie klientów
Dalida Gepfert
Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Veolia Energia Poznań S.A.

Efekty współpracy przekroczyły nasze oczekiwania. Zaangażowanie, zorientowanie na istotne wyzwania klienta, umiejętność budowania relacji, inspirowanie do kwestionowania status quo oraz poszukiwania odpowiedzi i skutecznych rozwiązań, wspieranie managerów i zespołów projektowych to zdecydowane atuty Leanpassion.

Mirosława Podszucka
Dyrektor Zakładu Grupa Kapitałowa IGLOTEX

Wspólna praca naszego zespołu i ekspertów Leanpassion już po 8 miesiącach przyniosła wzrost produktywności o 26%. Wymiernymi efektami jest także wzrost poziomu obsługi klienta OTIF oraz poprawa wskaźnika OEE. Pracownicy uzyskali wpływ na procesy, których są uczestnikami – udoskonalając je, a jednocześnie rozwijają własne kompetencje. Zmianie uległa postawa pracowników, co z kolei przekłada się na wyniki całej organizacji

Krzysztof Krauze
p.o. Prezesa Zarządu Intrum Justitia Sp. Z o.o.

Firma Leanpassion So. Z o.o. potwierdziła, że jest kompetentna i godna zaufania, dlatego w pełni rekomendujemy firmę Leanpassion jako profesjonalnego partnera w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.

Strategia Lean

Ta książka nie jest o lean. Ta książka jest o tym jak stworzyć warunki do tego by być LEAN. Strategia lean wnosi do firmy sens istnienia, poczucie przynależności, wpływu, zaufania i świadome przywództwo. Wzmacnia autonomię i odpowiedzialność poszczególnych pracowników, a w końcu zapewnia poczucie wspólnego wygrywania każdego dnia. To jest właśnie mój sposób myślenia o lean w ujęciu strategicznym.

Radek
Drzewiecki
Autor Książki Strategia Lean Dlaczego w wielkich firmach ludzie nie mogą doczekać się poniedziałków?