Chat with us, powered by LiveChat

Co robimy?

Transformacje

Transformacje organizacji oparte na 5 krokach strategii LEAN, których celem jest identyfikacja i eliminacja marnotrawstw funkcjonujących w firmach oraz zapewnienie takich warunków, w których wszyscy pracownicy są zaangażowani w rozwój przedsiębiorstwa.

 • kontekst biznesowy
 • kierunek
 • procesy end-2-end i definicja wartości dodanej
 • leadership 734
 • system rozwiązywania problemów

Programy rozwojowe

Programy rozwojowe uwzględniające role i wyzwania na poziomie organizacji: dla top managementu umożliwiające przeprowadzenie transformacji firmy, dla kierowników liniowych skoncentrowane na umiejętności inicjowania działań doskonalących oraz dla liderów liniowych, aby odpowiednio przygotować ich do pełnienia roli.

 • Lean Black Belt
 • Lean Green Belt
 • Leadership 734

Inspiracje

Gry symulacyjne i sesje inspiracyjne mające za zadanie przekazanie w przystępny i interaktywny sposób podstaw dotyczących obszaru strategii lean.

 • Lean Champions Cup - gry symulacyjne dla pracowników i kadry zarządzającej, których celem jest integracja zespołu połączona z przekazaniem podstawowej wiedzy w zakresie LEAN
 • Lead time challenge - interaktywne gry w terenie np. w galeriach handlowych, których celem jest nauka podstawowych zasad analizy procesu oraz patrzenia na procesy z perspektywy klienta
 • Power speech 1-4 godzinne wystąpienia motywacyjne Radosława.Drzewieckiego - właściciela Leanpassion i autora książki Strategia Lean
 • Lean Oscar Academy - parafraza misji i wizji firmy oraz ról poszczególnych pracowników przeprowadzona w przystępny sposób dzięki wykorzystaniu mechanizmów grywalizacji. Formuła połączona z wieczorną imprezą nawiązującą do gali w rozdawania Oscarów, tym razem nie filmowych ale prestiżowych statuetek Oscar w kategorii Lean
 • Warsztaty strategiczne i narzędziowe
  • Warsztaty narzędziowe
  • Budowanie kontekstu biznesowego
  • 5 kroków strategii lean
  • Leadership 734
Zamknij