PERFOMANCE MANAGEMENT SYSTEM

Stwórz zintegrowany system zarządzania efektywnością pracy 

Bezpłatna konsultacja

Kluczowe cele i korzyści:

  • Pracownicy i liderzy wspólnie mierzą wyniki swojej pracy codziennie
  • Zwinność organizacji – 222 razy w roku można coś zmienić
  • Wspólne rozwiązywanie problemów
  • Integracja celów i wskaźników pomiędzy różnymi szczeblami, departamentami, elementami procesów
  • System zarządzania efektywnością pracy wspierany przez visual management
  • Lider efektywnie zarządza zespołem
  • Podejmowanie decyzji w oparciu o dane i fakty
PERFOMANCE MANAGEMENT SYSTEM
222 szanse na poprawę Twoich procesów

Nasza współpraca będzie przebiegała w sześciu kluczowych krokach:

 

Krok 1: Weryfikacja spójności celów w organizacji

 

Krok 2: Projekt systemu zarządzania wynikami pracy 

 

Krok 3: Opracowanie prototypów tablic wizualizacji wyników

 

Krok 4: Treningi – nauka prowadzenia boardmeetingów 

 

Krok 6: 3 – 6 miesięcy pilotaż – PDCA

 

Krok 7: Refleksja i standaryzacja systemu zarządzania wynikami 

Weryfikacja
Projekt systemu zarządzania
Prototypy tablic
Treningi
Pilotaż PDCA
Refleksja i standaryzacja
Weryfikacja
Projekt systemu zarządzania
Prototypy tablic
Treningi
Pilotaż PDCA
Refleksja i standaryzacja
Klienci, którzy skorzystali z tej usługi:
Referencje naszych klientów
Dalida Gepfert
Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Veolia Energia Poznań S.A.

Efekty współpracy przekroczyły nasze oczekiwania. Zaangażowanie, zorientowanie na istotne wyzwania klienta, umiejętność budowania relacji, inspirowanie do kwestionowania status quo oraz poszukiwania odpowiedzi i skutecznych rozwiązań, wspieranie managerów i zespołów projektowych to zdecydowane atuty Leanpassion.

Mirosława Podszucka
Dyrektor Zakładu Grupa Kapitałowa IGLOTEX

Wspólna praca naszego zespołu i ekspertów Leanpassion już po 8 miesiącach przyniosła wzrost produktywności o 26%. Wymiernymi efektami jest także wzrost poziomu obsługi klienta OTIF oraz poprawa wskaźnika OEE. Pracownicy uzyskali wpływ na procesy, których są uczestnikami – udoskonalając je, a jednocześnie rozwijają własne kompetencje. Zmianie uległa postawa pracowników, co z kolei przekłada się na wyniki całej organizacji

Krzysztof Krauze
p.o. Prezesa Zarządu Intrum Justitia Sp. Z o.o.

Firma Leanpassion So. Z o.o. potwierdziła, że jest kompetentna i godna zaufania, dlatego w pełni rekomendujemy firmę Leanpassion jako profesjonalnego partnera w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.

Poznaj inne usługi
z kategorii Transformacje
5 kroków_1
5 kroków Strategii Lean: transformacje
Transformacja strategiczna organizacji poprzez eliminację 5 patologii biznesowych według autorskiej metody 5 kroków Strategii Lean.
Dowiedz się więcej
5 kroków_1
Misja, wizja, wartości, cele strategiczne
Transformacja strategiczna organizacji poprzez eliminację 5 patologii biznesowych według autorskiej metody 5 kroków Strategii Lean.
Dowiedz się więcej
5 kroków_1
Prywatne: Przywództwo – Leadership 734
Transformacja strategiczna organizacji poprzez eliminację 5 patologii biznesowych według autorskiej metody 5 kroków Strategii Lean.
Dowiedz się więcej
5 kroków_1
Komunikacja strategii i kaskadowanie celów
Transformacja strategiczna organizacji poprzez eliminację 5 patologii biznesowych według autorskiej metody 5 kroków Strategii Lean.
Dowiedz się więcej
Bezpłatna konsultacja

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą