Polityka cookies

Niniejsze zasady określają przechowywanie i dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika korzystającego ze strony www.leanpassion.pl za pomocą plików cookies, wykorzystywanych w celu dostarczenia Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Korzystanie przez Leanpassion z plików cookies nie ma na celu identyfikacji Użytkowników. Niniejsza Polityka cookies opisuje również zasady przetwarzania danych pozyskanych w związku z korzystaniem z plików cookies.

 

I. Słownik pojęć

 

 1. Administrator Danych / Leanpassion – oznacza Leanpassion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000379846, NIP: 5213595882, REGON: 142843263, który jako właściciel Strony świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora / Cookies Własne – oznacza dane informatyczne zapisywane i przechowywane przez Administratora, związane ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować w szczególności na podstawie takiego identyfikatora jak: imię i nazwisko, identyfikator internetowy, dane o lokalizacji lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Strona – oznacza stronę internetową www.leanpassion.pl 
 8. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 9. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z właściwym regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie takich usług.

 

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają informacje na temat nazwy domeny, z której pochodzą, czasu przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia, a nawet wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W takim przypadku korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

 

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 

Administrator wykorzystuje pliki Cookies w następujących celach:

 1. Ściśle niezbędne pliki cookie: Korzystanie przez administratora z niezbędnych plików cookies jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Strony. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania wypełniania formularzy, a także w celach związanych z ustawieniem opcji prywatności.
 2. Analityczne pliki cookie: Analityczne pliki cookies umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu na Stronie. Dzięki tym danym, administrator analizuje statystyki i raporty dotyczące funkcjonowania strony www.leanpassion.pl oraz poprawia jej wydajność. Informacje zbierane przez pliki są agregowane i nie mają na celu ustalenia tożsamości osoby odwiedzającej Stronę.
 3. Funkcjonalne pliki cookie: Funkcjonalne pliki cookies zapamiętują i dostosowują stronę wyborów użytkowników np. preferencji językowych. Użytkownik może ustawić przeglądarkę, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookies, jednakże spowoduje to, że niektóre części Strony mogą nie działać prawidłowo.
 4. Reklamowe pliki cookie: Reklamowe pliki cookies pozwalają na dostosowanie treści reklamowych do zainteresowań użytkowników, nie tylko na Stronie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem Strony. Na podstawie informacji z plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkowników. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale pozwalają zidentyfikować przeglądarkę internetową i sprzęt użytkowników. Brak akceptacji tego rodzaju plików cookies spowoduje że wyświetlane reklamy, nie będą dopasowane do preferencji użytkownika.

IV. Podstawa prawna przetwarzania danych, związanych ze stosowaniem przez Leanpassion plików cookies

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem w szczególności dostarczenia usług i funkcjonalności Strony, z której Użytkownik korzysta.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku ze stosowanie funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych plików cookies jest art. 6 ust. 1 a RODO tj. zgoda na instalację i wykorzystanie plików cookies, zgodnie z ich zastosowaniem przekazanym za pośrednictwem platformy do zarządzania zgodami cookies, wyrażona osobno dla każdej z wymienionych grup plików cookies.

V. Okres przetwarzania danych

 

 1. Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju i celu usługi świadczonej droga elektroniczną, w szczególności dane przetwarzane są przez czas wskazanych we właściwych regulaminach i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W przypadku wyrażenia zgód na instalację i wykorzystanie funkcjonalności plików cookies, dane będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody w sposób opisany powyżej
 3. W przypadku wystąpienia roszczeń okres przechowywania danych może zostać wydłużony o czas niezbędny do ustalenia i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jednakże nie dłużej niż do czasu ich przedawnienia.

 

VI. Uprawnienia Użytkownika, w tym możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w przypadkach i w zakresie określonym w RODO. Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 2. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pośrednictwem platformy do zarządzania zgodami cookies lub kontaktując się z Administratorem:
  • e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: dane@leanpassion.pl;
  • na wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem: Ochrona danych.
 3. Użytkownik może również samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 5. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

VII. Jak wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce?

 

Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach ich twórców:

 

VIII. Odbiorcy danych

 

 1. W związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym korzystania z narzędzi umożliwiających zarządzanie zgodami cookies dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie Leanpassion sp. z o.o., w szczególności dane będą udostępniane:
  • podmiotom będącym dostawcami rozwiązań teleinformatycznych,
  • podmiotom będącym dostawcami rozwiązań marketingowych
  • podmiotom będącym dostawcami usług, technologii lub oprogramowania,
  • podmiotom będącym dostawcami usług doradczych i audytorskich,
 2. Informujemy również, że z uwagi, iż nasze serwisy korzystają z pikseli Facebook, osoby trzecie, w tym dostawca Facebook, mogą wykorzystywać pliki cookies i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z naszych witryn i używać ich do świadczenia pomiarów i targetowania reklam.

 

IX. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG)

 

Dane osobowe mogą być przetwarzane w państwach trzecich, ponieważ dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym spółkom współpracującym z Administratorem, o ile udostepnienie takich danych jest konieczne w związku z interesami Administratora. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane partnerom oraz podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora i przez nich przetwarzane w celu umożliwienia im wykonywania usług zlecanych przez Administratora. Siedziby takich zewnętrznych podmiotów będą znajdować się zarówno na terytorium krajów będących członkami UE jak i znajdującymi się poza granicami UE. Dane zostaną udostępnione wyłącznie dostawcom, którzy zapewniają odpowiedni stopień ochrony, jak i w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską lub podmiotom funkcjonującym, wobec których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych.

 

X. Kontakt

 

 1. Administrator danych: Leanpassion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000379846, NIP: 5213595882, REGON: 142843263.
 2. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem:
  • e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: dane@leanpassion.pl;
  • na wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem: Ochrona danych.