Audyt Strategii Lean

Zrozum, na jakim poziomie dojrzałości jest twoja organizacja i osiągaj lepsze rezultaty biznesowe

Skontaktuj się

Analiza poziomu dojrzałość organizacji

Organizacje o wysokim poziomie dojrzałości osiągają doskonałe rezultaty w 4 perspektywach strategicznych GEPD: wzrostu biznesu (Growth), zaangażowania pracowników (Engagement), produktywności procesów (Productivity) oraz zdolności do adaptacji (Development). Audyt Strategii Lean pozwala odpowiedzieć na pytania odnośnie aktualnego poziomu dojrzałości przedsiębiorstwa oraz wskazuje obszary, na których organizacja powinna się koncentrować w celu tworzenia efektywnego i angażującego środowiska pracy, umożliwiającego budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku. 

W ramach prowadzonego audytu, analizie zostaje poddanych 15 aspektów funkcjonowania organizacji, począwszy od znajomości Kontekstu Biznesowego (misja, wizja, cele strategiczne, wartości) przez Liderów oraz Pracowników, poprzez analizę zdolności organizacji do zmieniających się uwarunkowań rynkowych, aż po ocenę standardów pracy Liderów liniowych. 

Dzięki audytowi strategiii lean uzyskasz odpowiedzi na takie pytanie jak m.in: 

 • Jaki wzrost w odniesieniu do rynku uzyskała organizacja na przestrzeni ostatnich 3 lat?
 • Jak zwinnie organizacja dostosowuje się do zachodzących zmian na rynku?
 • Jaki procent liderów liniowych (kierownicy, liderzy zespołów) rozumie misję, wizję oraz cele strategiczne firmy?
 • Jaki procent pracowników potrafi połączyć swoje cele z celami organizacji?
 • Jaki szybko organizacja jest w stanie zastąpić utratę specjalisty (2+ lat doświadczenia)?

i zyskasz możliwość porównania swoich wyników z firmami z sektora.

Dowiedz się więcej
Audyt Strategii Lean
Czas trwania
do X tygodni
Profil firm docelowych
wszystie sektory i branże
Audyt Strategii Lean
Czas trwania
do X tygodni
Profil firm docelowych
wszystie sektory i branże

Audyt 5 kroków Strategii Lean w pigułce

Przykładowe wnioski na podstawie przeprowadzonych audytów:

Ponad 95% Liderów nie zna misji, wizji oraz celów strategicznych organizacji 

Tylko 14% pracowników odczuwa satysfakcję z pracy 

73% krytyków Lidera nie jest zadowolona z pracy i nie poleca swojego pracodawcy

Ponad 80% procesów nigdy nie została zmierzona – decyzje biznesowe w organizacji oparte są na opiniach a nie na faktach 

Ponad 90% Liderów improwizuje w pracy (nie pracują wedle jednego określonego standardu)

9 na 10 transformacji Lean się nie udaje

Wybrane obszary prowadzonych prac analitycznych:

Ocena dojrzałości organizacji w 4 perspektywach strategicznych GEPD: wzrostu biznesu (Growth), zaangażowania pracowników (Engagement), produktywności procesów (Productivity) oraz zdolności do adaptacji (Development)

 • Analiza poziomu zrozumienia i znajomość Kontekstu Biznesowego w organizacji – Misja, Wizja, Cele Strategiczne, Wartości
 • Ocena procesu kaskadowania strategii i komunikacji strategii w organizacji 
 • Analiza korelacji raportowanych KPI ‘s ze strategią firmy
 • Analiza standardów pracy Liderów
 • Weryfikacja ról i odpowiedzialności w procesach biznesowych oraz w procesie doskonalenia 
 • Ocena poziom wizualizacji procesów –  Audyt Visual Management 
 • Analiza procesu rozwiązywania problemów w organizacji
 • Ocena podejścia organizacji do zmieniających się uwarunkowań rynkowych 

Czym jest Strategia Lean?

Strategia Lean to 5 kroków transformacji strategicznej organizacji, w wyniku której firma staje się WIELKA, a pracownicy są SZCZĘŚLIWI w pracy. W ramach prowadzonego audyty strategii Lean weryfikowany jest aspekt 5 warunków docelowych skutecznej transformacji LEAN:

Czy Menedżerowie wierzą, rozumieją i wspierają kontekst biznesowy firmy?

Rolą liderów i członków zarządów jest tworzyć misję, wizję i wyznaczać kierunki strategicznego rozwoju organizacji. Oznacza to, że w praktyce powinni oni jednakowo rozumieć fundamenty, na których opiera się organizacja; zapytani o misję, wizję i cele — udzielać jednakowej odpowiedzi. Tymczasem zdecydowana większość z nich (aż 95%, wg audytu Strategii Lean, Leanpassion, 2013-2016) nie zna misji, wizji i celów strategicznych.

Czy pracownicy decydują, w jaki sposób procesy wspierają kontekst biznesowy?

Bez zrozumienia, że każdy pracownik ma pewną rolę do spełnienia w procesie, dostarcza wartość i ma swój wkład w realizację wspólnych celów — nie sposób zadbać o właściwą kulturę organizacyjną i zbudować reguły, wedle których wszyscy zaangażowani są w identyfikację i eliminację marnotrawstwa.

Czy kluczowi interesariusze zgadzają się co do stanu obecnego – % wartości dodanej?

Ponad 80% procesów w organizacjach nigdy nie zostało zmierzonych, a decyzje biznesowe podejmowane są w oparciu o opinie, a nie fakty. Zamiast zarządzać zza biurka, menedżerowie powinni udać się do Gemba (z jap. miejsce, gdzie odbywa się proces) i dokładnie przyjrzeć się procesowi – co stanowi w nim wartość dodaną, a co jest marnotrawstwem.

Czy w organizacji istnieje jeden standard przywództwa wśród Liderów?  

W organizacji przykład zawsze idzie z góry. Kiedy liderzy improwizują, trudno spodziewać się właściwych postaw od pracowników. Dlatego niezbędne staje się wypracowanie jednego standardu przywództwa, by wszyscy liderzy działali każdego dnia w ten sam sposób. Dzięki temu pracownik wie, wedle jakich standardów działa organizacja, nie jest zaskakiwany każdego dnia postawą czy poleceniem przełożonych. Zna obowiązujące w firmie „reguły gry”.

Czy posiada własny model doskonalenia i model zarządzania?  

Trzeba pamiętać, że transformacja nie jest projektem (czymś, co ma swój koniec, po którym ogłaszamy sukces i… wracamy do starych przyzwyczajeń). Doskonalenie powinno być na stałe wpisane w biznes. Właściwe zarządzanie to nic innego jak ciągłe rozwiązywanie problemów.

Szukasz innych usług?
administracja
Analiza procesów administracyjnych i biurowych
Określ potencjał do wzrostu jakości i terminowość realizacji procesów backendowych
Dowiedz się więcej