Analiza procesów administracyjnych i biurowych

Określ potencjał do wzrostu jakości i terminowość realizacji procesów backendowych

Skontaktuj się

Cele diagnoz w administracji i procesach biurowych

Analiza efektywności procesów w obszarze usługowym/biurowym dla wielu organizacji stanowi wyzwania, niezmiernie ciężko jest zidentyfikować marnotrawstwa, które na pierwszy rzut oka nie są dla wszystkich widoczne, ponieważ ogromna większość czynności realizowana jest z wykorzystaniem komputera oraz szeregu systemów informatycznych. Diagnozy, które realizujemy w tym zakresie w Leanpassion to forma kompleksowej analizy procesów usługowych lub biurowych mająca na celu określenie potencjału do wzrostu efektywności, poprawy jakości oraz terminowości ich realizacji. Diagnoza prowadzona jest trzech płaszczyznach: organizacyjnej, procesowej oraz systemowej.

Odpowiedni dobór narzędzi analityczny dostosowanych do specyfiki realizowanych procesów oraz zaangażowanie pracowników w proces identyfikacji marnotrawstw stanowi klucz do sukcesu analizy stanu obecnego. 

 

Dowiedz się więcej
Rodzaj analizy:
Analiza procesów administracyjnych, usługowych i biurowych
Czas trwania:
do X tygodni / miesięcy
Sektor:
bankowość indywidualna i korporacyjna, BPO, SSC, GBS, administracja publiczna, ubezpieczenia, IT, branża budowlana, call center, healthcare; wszystkie obszary wsparcia w firmach produkcyjnych oraz logistycznych takie jak: HR, kady i płace, księgowość, controlling, IT.
Rodzaj analizy:
Analiza procesów administracyjnych, usługowych i biurowych
Czas trwania:
do X tygodni / miesięcy
Sektor:
bankowość indywidualna i korporacyjna, BPO, SSC, GBS, administracja publiczna, ubezpieczenia, IT, branża budowlana, call center, healthcare; wszystkie obszary wsparcia w firmach produkcyjnych oraz logistycznych takie jak: HR, kady i płace, księgowość, controlling, IT.

Korzyści z diagnozach procesów usługowych

Zidentyfikowany potencjał w zakresie:

 • Wzrostu wskaźników SLA (Service Level Agreement) 
 • Podniesienia efektywność zasobów ludzkich (Liczba operacji / FTE)
 • Obniżenia kosztów realizacji procesów (Koszt procesu / FTE)
 • Redukcji czasu trwania procesów (Lead Time)
 • Poprawy jakości i kompletności danych (First Pass Yield)
 • Zwiększenia poziomu automatyzacji procesów (RPA)
 • Wzrostu satysfakcji z pracy (EESS)

Zakres analiz:

 • Identyfikacja portfolio procesowego oraz przynależności obszarów biznesowych do odpowiednich komórek organizacyjnych (Proces portfolio)
 • Mapowanie kluczowych procesów AS – IS oraz TO – BE z wykorzystaniem narzędzi Value Stream Map oraz BPMN
 • Ocena efektywności struktury organizacyjnej dla realizowanych procesów biznesowych (Span of Control)
 • Analiza efektywności wykorzystania zasobów ludzkich (Multi Observation Study)

Wybrane obszary prac analitycznych:

 • Poziom standaryzacji pracy i organizacji – oceny poziomu standaryzacji (SWCS, SWS)
 • Analiza danych w zakresie terminowości, jakości oraz efektywności realizowanych procesów
 • Analiza ról i odpowiedzialności w ramach realizowanych procesów (RACI)
 • Ocena dojrzałości organizacji (Standard pracy Liderów, raportowane KPI’s, poziom zaangażowanie pracowników)
 • Ocena realizowanych procesów w odniesieniu do standardów rynkowych (benchmark) 
 • Identyfikacja potencjału do usprawnień – wpływ na zdolności operacyjne, KPI’s oraz koszty operacyjne  
Inne rodzaje audytów?
transport_1
Analizy procesów produkcyjnych i logistycznych (TSL)
Zidentyfikuj zakłócenia w przepływach procesów w ramach całego łańcucha dostaw.
Dowiedz się więcej
5 kroków - audyt
Audyt Strategii Lean
Zrozum, na jakim poziomie dojrzałości jest twoja organizacja i osiągaj lepsze rezultaty biznesowe
Dowiedz się więcej