Analizy procesów produkcyjnych i logistycznych (TSL)

Zidentyfikuj zakłócenia w przepływach procesów w ramach całego łańcucha dostaw

Skontaktuj się z nami

Optymalizacja w ramach łańcucha dostaw

Doskonalenie procesów w firmach produkcyjnych, logistycznych czy transportowych powinno być poprzedzone kompleksową diagnozą w zakresie funkcjonowania obszarów operacyjnych organizacji. Dzięki temu możliwe jest określenie potencjału do wzrostu efektywności oraz skuteczności realizowanych procesów w ramach całego Łańcucha Dostaw. 

Działania analityczne oparte są na faktach i zebranych podczas diagnozy danych, które umożliwiają zidentyfikowanie „wąskich gardeł” w procesach i precyzyjne określenie na jakich elementach powinna koncentrować się organizacja, aby maksymalizować efekty biznesowe. 

Wszystkie działania analityczne skoncentrowane są na określeniu potencjału do wzrostu organizacji. Po przeprowadzonej analizie, klienci otrzymują kompleksową informację na temat potencjału dla wzrostu sprzedaży, wzrostu produktywność, efektywności procesów, skuteczności łańcucha dostaw czy zaangażowania i rozwoju umiejętności liderskich.

Dowiedz się więcej
Rodzaj analizy
Diagnoza procesów produkcyjnych, transportowych, spedycyjnych i logistycznych
Sektory (produkcja)
elektronika, automotive, branża spożywcza, farmaceutyczna, chemiczna, kosmetyczna, opakowań, przemysłowa, drzewna, FMCG, metalurgiczna, przemysł ciężki
TSL
Transport, Spedycja, Logistyka – drogowa, lotnicza, morska
Rodzaj analizy
Diagnoza procesów produkcyjnych, transportowych, spedycyjnych i logistycznych
Sektory (produkcja)
elektronika, automotive, branża spożywcza, farmaceutyczna, chemiczna, kosmetyczna, opakowań, przemysłowa, drzewna, FMCG, metalurgiczna, przemysł ciężki
TSL
Transport, Spedycja, Logistyka – drogowa, lotnicza, morska

Korzyści z analiz procesów TSL

Przykładowe wskaźniki sukcesu: 

 • Potencjał do wzrostu efektywności zasobów ludzkich o 35%
 • Możliwość redukcji kosztów odpadu produkcyjnego o 60%
 • Potencjał do zwiększenie terminowości dostaw (OTIF) o 35%
 • Możliwość zwiększenie wykorzystania parku maszynowego (OEE) o 40%
 • Potencjał wzrostu wypełnienia pojazdów o 28%

Zakres prac analitycznych:

 • Ocena efektywności oraz skuteczności procesu planowania popytu i podaży  (OTIF, FA, Rotacja, Realizacja Planów Produkcyjnych)
 • Ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich
 • Analiza dostępności i poziomu wykorzystania parku maszynowego 
 • Określenie aktualnego poziomu standaryzacji procesów 
 • Poziom dojrzałości organizacji (standard pracy Liderów, raportowanie wskaźników, zarządzanie zespołami)
 • Ocena kompetencji menedżerskich Liderów – Assessment Center 
 • Zdefiniowanie kluczowych ograniczeń mających wpływ na efektywność oraz skuteczność procesów 
 • Opracowanie oraz przedstawienie kierunków rozwoju wraz z przełożeniem ich na wynik finansowy organizacji (P&L)
Wybrane analizy i diagnozy
helicopter view_1
Analiza Helicopter View
Zidentyfikuj obszary do optymalizacji procesów biznesowych dzięki błyskawicznej weryfikacji efektywności prowadzonej na wybranym departamencie, gnieździe lub wycinku procesu
Dowiedz się więcej
administracja
Analiza procesów administracyjnych i biurowych
Określ potencjał do wzrostu jakości i terminowość realizacji procesów backendowych
Dowiedz się więcej