Analiza Helicopter View

Zidentyfikuj obszary do optymalizacji procesów biznesowych

Dowiedz się więcej

Cele analizy helicopter view

Helicopter View to działania analityczne, których celem jest określenie w krótkim czasie (2-3 tygodni) potencjału do wzrostu efektywności realizowanych przez organizację procesów biznesowych w wybranych obszarach funkcjonowania organizacji. Ten rodzaj analizy może zostać wykonany w firmach niezależnie od sektora (sprzedaż, usługi, produkcja, logistyka) natomiast zawsze realizowany jest są wybranych obszarach funkcjonowania organizacji (gniazdo, proces, dział, departament). Analiza pozwala na postawienie hipotez w zakresie potencjału do poprawy.

Przykładowe obszary prac realizowane w ramach Helicopter View  

Analiza efektywności wykorzystania zasobów ludzkich (Multi Observation Study)

Analiza dostępności i poziomu wykorzystania parku maszynowego (OEE)

Poziom standaryzacji pracy i organizacji – oceny poziomu standaryzacji (SWCS, SWS)

Analiza danych w zakresie terminowości oraz kompletności zamówień (OTIF)

Ocena jakości realizowanych procesów (kompletność danych, First Past Yield)

Zdefiniowanie kluczowych ograniczeń mających wpływ na efektywność oraz skuteczność procesów   

Dowiedz się więcej
Helicopter View
analiza procesów w wybranym obszarze funkcjonowania organizacji
Czas trwania
2-3 tygodnie
Sektory:
wszystkie branże, w tym m.in produkcja, usługi i TSL
Helicopter View
analiza procesów w wybranym obszarze funkcjonowania organizacji
Czas trwania
2-3 tygodnie
Sektory:
wszystkie branże, w tym m.in produkcja, usługi i TSL

Korzyści z analizy Helicopter view

Potencjał zidentyfikowany dzięki analizie:

 • Wzrost efektywności zasobów ludzkich 
 • Zwiększenie terminowości dostaw (OTIF) 
 • Zwiększenie wykorzystania parku maszynowego (OEE) 
 • Obniżenia poziomu zapasów materiałów oraz wyrobów gotowych 
 • Wzrostu wskaźników SLA (Service Level Agreement) 
 • Redukcji czasu trwania procesów (Lead Time)
 • Poprawy jakości i kompletności danych (First Pass Yield)
 • Zwiększenia poziomu automatyzacji procesów (RPA)

W jakich obszarach znajduje zastosowanie Helicopter View?

Ten rodzaj prac analitycznych może być wykorzystywany we wszystkich branżach i sektorach. Klienci Leanpassion, którzy skorzystali z wparcia w tym obszarze działają m.in. w branżach takich jak:

 • usługi: bankowość indywidualna, bankowość korporacyjna,  BPO, SSC, GBS, administracja publiczna, ubezpieczenia, IT, branża budowlana, call Center, healthcare, wszystkie obszary wsparcia firmach produkcyjnych oraz logistycznych takie jak: HR, kadry i płace, księgowość, kontroling
 • produkcja: elektronika, automotive, branża spożywcza, farmaceutyczna, chemiczna, kosmetyczna, produkcja opakowań, przemysłowa, drzewna, FMCG, metalurgiczna, przemysł ciężki 
 • TSL: transport, spedycja, logistyka (drogowa, lotnicza, morska)

Zakres prac

Analiza Helicopter View kończy się przygotowaniem raportu dla Zarządu, który zawiera:

 • zebrane fakty i dane dotyczące procesów  
 • postawione hipotezy w zakresie wzrostu efektywności, jakości czy terminowości procesów 
 • opracowanie rekomendacji dotyczących konieczności zmian procesowych, organizacyjnych i systemowych 
 • wstępnie oszacowany potencjał oszczędności dla analizowanych procesów 
 • propozycję kolejnych kroków w ramach transformacji Lean organizacji 
Poznaj inne usługi
transport_1
Analizy procesów produkcyjnych i logistycznych (TSL)
Zidentyfikuj zakłócenia w przepływach procesów w ramach całego łańcucha dostaw.
Dowiedz się więcej
sfe
Audyt Sales Force Effectiveness & Marketing Excellence
Porównaj wyniki twojego zespołu sprzedaży z innymi firmami na rynku i ustrukturyzuj prowadzone działania
Dowiedz się więcej