PROCESY ADMNISTRACYJNE ORAZ BIUROWE

odkryj potencjał swojej organizacji 

Bezpłatna konsultacja

Kluczowe cele i korzyści:

 • Dowiesz się jaki jest potencjał do wzrost efektywności procesów przy zastosowaniu rozwiązań RPA (Robotic Process Automation)
 • Dowiesz się o aktualnych problemach oraz ograniczeniach uniemożliwiających realizację zakładanych celów biznesowych
 • Ocenimy efektywność aktualnej struktury organizacyjnej z wykorzystaniem narzędzia Span of Control
 • Poznasz aktualne poziomy dla kluczowych wskaźników operacyjnych, takich jak SLA, FPA, Lead Time oraz % wartości dodanej
 • Otrzymasz raport zawierający podsumowanie prac analitycznych
 • Otrzymasz rekomendacje w zakresie wzrostu efektywności procesów w oparciu
  o zebrane fakty i dane 
 • Przedstawione rekomendacje będą odnosić się do zmian procesowych, organizacyjnych oraz systemowych 
 • Oszacujemy potencjał wzrostu organizacji wraz z przełożeniem rekomendacji na wynik biznesowy organizacji – wpływ na P&L 
 • Zbudujemy konsensus na poziomie kluczowych interesariuszy w zakresie uzyskanych danych  
 • Określimy kolejny kroki oraz przygotujemy plan transformacji zawierający rekomendowane zmiany
JAK BĘDZIEMY WSPÓŁPRACOWAĆ
I ANALIZOWAĆ TWOJE PROCESY

Nasza współpraca będzie przebiegała w pięciu kluczowych krokach:

 

Krok 1: Przygotowanie do analizy (mapowanie oczekiwań kluczowych interesariuszy, zapoznanie się ze specyfiką organizacji, komunikacja zakresu prac w organizacji, spotkanie otwierające analizę)

 

Krok 2: Diagnoza właściwa (zbieranie faktów i danych odnośnie realizowanych procesów)

 

Krok 3: Podsumowanie zebranych danych 

 

Krok 4: Opracowanie rekomendacji zmian wraz z przełożeniem na wynik finansowy 

 

Krok 5: Spotkanie z głównymi interesariuszami – prezentacja raportu 

Przygotowanie do analizy
Diagnoza procesów
Podsumowanie danych
Opracowanie rekomendacji
Prezentacja raportu
Przygotowanie do analizy
Diagnoza procesów
Podsumowanie danych
Opracowanie rekomendacji
Prezentacja raportu
Klienci, którzy skorzystali z tej usługi:
Referencje naszych klientów
Grzegorz Michniewski
Prezes Zarządu Adamed Sp. z o.o.

Od lat korzystamy z usług Leanpassion i za każdym razem efekty świadczonych usług przerastają nasze oczekiwania. Profesjonalne podejście do potrzeb klienta oraz umiejętność budowania relacji i inspirowania do wdrażania kreatywnych rozwiązań sprawia, że Leanpassion jest godnym polecenia partnerem biznesowym.

Dmytro Lyppa
Head of Continuous Improvement D4partment, Steel Divisoin, Metinvest Group

Experience with Leanpassion has been able to give us clear vision of how we want to develop “improvements” culture on our enterprises and became a basis for company – wide roll – out. The Road-map for the Program was then accepted by our Supervisory Board. I must admit, that on top of helping to structure our own approach partners from Leanpassion inspired us with their enthusiasm and uncompromising approach to the elimination of waste.

Krzysztof Krauze
p.o. Prezesa Zarządu Intrum Justitia Sp. Z o.o.

Razem z Leanpassion zrealizowaliśmy diagnozę, której celem było określenie bazy kosztowej oraz analiza zdolności operacyjnej realizowanych procesów. Działanie to zaowocowało przygotowaniem rekomendacji dotyczącej optymalizacji kosztów, zmiany struktury organizacyjnej oraz 111 propozycji projektów usprawniających zaplanowanych na fazę Doskonalenia.

Poznaj inne usługi
z kategorii Diagnozy i audyty benchmarkingowe
5 kroków_1
Audyt helicopter view
Transformacja strategiczna organizacji poprzez eliminację 5 patologii biznesowych według autorskiej metody 5 kroków Strategii Lean.
Dowiedz się więcej
5 kroków_1
Procesy administracyjne oraz biurowe
Transformacja strategiczna organizacji poprzez eliminację 5 patologii biznesowych według autorskiej metody 5 kroków Strategii Lean.
Dowiedz się więcej
5 kroków_1
Audyt Salesforce Effectiveness & Marketing Excellence (SFE&ME)
Transformacja strategiczna organizacji poprzez eliminację 5 patologii biznesowych według autorskiej metody 5 kroków Strategii Lean.
Dowiedz się więcej
Bezpłatna konsultacja

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą