Case Study Raiffeisen Bank International

Case study - Raiffeisen Bank International

Budowanie zaangażowania w firmę dzięki Programowi Rozwojowemu Lean Green Belt®

10 inicjatyw
usprawniających
4,6/5 pkt
ocena wsparcia trenerów programu
200.000 EUR
potencjał oszczędnościowy
Cele programu

Celem przeprowadzenia Certyfikowanego Programu Rozwojowego Lean Green Belt® w Raiffeisen Bank International i siostrzanych jednostkach było uprawomocnienie pracowników do doskonalenia procesów, za które są odpowiedzialni. Przez 5 miesięcy trenerzy Leanpassion wspierali uczestników rozsianych po kilku krajach Europy w budowaniu świadomości procesowej i zaadaptowaniu podejścia Lean do codziennej pracy, budując podstawy kultury zaangażowania i ciągłego doskonalenia.

Proces i etapy działań
 • Zrozumienie filozofii Lean
 • Analiza Stanu Obecnego w wybranych procesach – identyfikowanie marnotrawstw
 • Definiowanie przyczyn źródłowych i generowanie rozwiązań w celu ich usunięcia
 • Prowadzenie eksperymentów w celu eliminacji zidentyfikowanych problemów
 • Zrozumienie cyklu zmiany na poziomie firmowym, zespołowym i indywidualnym
 • Zaprojektowanie rozwiązań podtrzymujących zmianę
Rezultaty
 • 29 uczestników, 25 certyfikatów Lean Green Belt®, 3 certyfikaty Lean 3D Practitioner.
 • Potencjał oszczędnościowy 10-krotnie przekracza koszty zakupu programu [200,000 EUR].
 • 10 projektów usprawniających.
 • Zakres projektów: research, obszar bezpieczeństwa transakcji, zarządzanie ryzykiem, onboarding brokerów, otwieranie nowych kont.
 • W Programie wzięli udział pracownicy z poziomu operacji, jak i wyższe kierownictwo zainteresowane poznaniem metodycznego podejścia do usprawniania procesów i wpływania przez to na środowisko pracy.
 • Ocena wsparcia trenerów w ankiecie satysfakcji: 4.6/5 pkt.
 • Uczestnicy wskazywali, że program pozwolił im na bezpośrednią współpracę z operatorami procesów, dzięki czemu mogli osiągnąć konsensus co do problemów, przyczyn i rozwiązań do przeeksperymentowania na poszczególnych etapach procesu. Dzięki temu wszyscy mieli okazję zaobserwować, jak poszczególne działania przekładają się na konkretne rezultaty i owocują osiąganiem dziennych celów. Miało to bezpośredni wpływ na satysfakcję z pracy.
Referencje

„Leanpassion collaboration is based on excellence – excellent content, excellent collaboration and excellent results based on real life cases.

Dr. Christian Geberth
Group Head MIB Business Management & Institutional Clients Experience Raiffeisen Bank International AG
Program krok po kroku

Opis firmy klienta

Raiffeisen Bank International AG (RBI) jest wiodącym bankiem korporacyjnym, inwestycyjnym i detalicznym, z pewną pozycją w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Poza Polską, RBI prowadzi swoje działania w 13 krajach regionu oferując szeroką gamę usług finansowych włączając w to również między innymi usługi z zakresu leasingu czy też zarządzania aktywami. RBI jest drugim co do wielkości bankiem w Austrii oraz jedną z największych grup bankowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2005 r. akcje Raiffeisen Bank International AG są notowane na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.


Kluczowe wyzwania związane z przeprowadzeniem programu

Kluczowym wyzwaniem dla Raiffeisen Bank International było ujednolicenie rozumienia podejścia do doskonalenia. Etap budowania konsensusu wśród pracowników i operatorów poszczególnych procesów okazał się kluczowy w tym aspekcie.

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA
 • praktyka ponad teorią – Moduł I Lean Green Belt to gra symulacyjna, podczas której uczestnicy pracują i doskonalą proces wspólnie
 • obserwacja procesu i identyfikacja marnotrawstw
 • budowanie konsensusu co do %wartości dodanej w wybranych procesach
 • mapowanie przepływu i pomiary
 • potwierdzanie stanu docelowego procesu
 • sesje Problem Solving opierające się na cyklu Fakty-Przyczyny-Rozwiązania i priorytetyzowanie poszczególnych rozwiązań
 • projektowanie tablic odpraw w celu angażowania pracowników w codzienną identyfikację i eliminację problemów
 • przygotowanie matrycy podejścia do zmiany wśród pracowników i ustalenie działań przełamujących opór/ podtrzymujących zaangażowanie

 

Czas

luty 2021 – lipiec 2021

Pracownicy

29 uczestników, 25 certyfikatów Lean Green Belt®, 3 certyfikaty LEAN 3D Practitioner

Bezpłatna konsultacja biznesowa
Ty również możesz uprawomocnić pracowników do doskonalenia procesów, za które są odpowiedzialni

Jeśli szukasz możliwości doskonalenia siebie i swojej firmy, wypełnij formularz bezpłatnej konsultacji. W ciągu 48h skontaktujemy się z Tobą i wspólnie pomożemy Ci dobrać idealne rozwiązanie na miarę potrzeb Twojej firmy.