Case study - Grupa Iglotex

Wzrost produktywności o 26% w zaledwie 8 miesięcy

26%
wzrost produktywności
50% - 80%
redukcja czasów przezbrojeń
z 24% do 72%
wzrost wskaźnika pokrycia matrycy kompetencji
Maciej Włodarczyk
Prezes zarządu Grupy Iglotex

Poszukiwaliśmy źródeł trwałego wzrostu produktywności, jednak większość rozwiązań na rynku ma charakter doraźny. Odpowiedzią na nasze potrzeby okazała się transformacja zaproponowana przez Leanpassion. Strategia w pięciu krokach przyniosła wzrost produktywności o jedną czwartą. Pracownicy uzyskali wpływ na procesy, których są uczestnikami – udoskonalają je, jednocześnie rozwijając własne kompetencje. Zmianie uległa postawa pracowników, co z kolei przekłada się na wyniki całej organizacji.

Poszukiwaliśmy źródeł trwałego wzrostu produktywności, jednak większość rozwiązań na rynku ma charakter doraźny. Odpowiedzią na nasze potrzeby okazała się transformacja zaproponowana przez Leanpassion. Strategia w pięciu krokach przyniosła wzrost produktywności o jedną czwartą. Pracownicy uzyskali wpływ na procesy, których są uczestnikami – udoskonalają je, jednocześnie rozwijając własne kompetencje. Zmianie uległa postawa pracowników, co z kolei przekłada się na wyniki całej organizacji.

Maciej Włodarczyk
Prezes zarządu Grupy Iglotex
Cele transformacji

Wzrost efektywności wykorzystania zasobów ludzkich, zwiększenie wykorzystania parku maszynowego, zapewnienie większej elastyczności procesu produkcyjnego – redukcja przezbrojeń, standaryzacja realizowanych procesów produkcyjnych oraz okołoprodukcyjnych 

Proces i etapy działań

„Akademia Lean” dla kluczowych pracowników -> Kompleksowa ASO – zbudowanie konsensusu odnośnie poziomu efektywności procesów -> Implementacja zmian procesowych zapewniających wzrost produktywności -> Wypracowanie nowego standardu pracy Liderów zgodnie z modelem Leadership 734 -> Standaryzacja wypracowanych rozwiązań 

Rezultaty

Wzrost produktywności o 26%, wzrost poziomu obsługi klienta OTIF oraz poprawa wskaźnika OEE. Pracownicy uzyskali wpływ na procesy, których są uczestnikami — udoskonalają je, a jednocześnie rozwijają własne kompetencje. 

Transformacja krok po kroku

Opis firmy klienta

Grupa Iglotex to zintegrowana spożywcza grupa dystrybucyjno–produkcyjna, działająca z sukcesem na polskim rynku detalicznym i gastronomicznym od ponad 30 lat. Zatrudnia 3 000 pracowników w 4 zakładach produkcyjnych, 19 oddziałach i 6 cross dockach. Wytwarzają gamę świeżych i mrożonych produktów spożywczych wraz z flagową marką „Proste Historie” docierając rocznie do ok 60 tysięcy punktów detalicznych i gastronomicznych.

Kluczowe wyzwania związane z transformacją

Grupa Kapitałowa Iglotex zdecydowała się na transformację Lean po okresie intensywnych zmian restrukturyzacyjnych. Firma przebyła długa drogę od prywatnego zakładu do skonsolidowanej grupy dystrybucyjno-produkcyjnej z miliardem złotych rocznych przychodów. W 2015 roku rynek pracy coraz częściej borykał się z niedoborem pracowników. Przygotowując transformację starano się nie zapominać o celach powiązanych z rachunkiem zysków i strat.  

Zastosowane rozwiązania
  • Kompleksowa analiza stanu obecnego procesów
  • Mapowanie strumienia wartości i zaprojektowanie stanu przyszłego dla realizowanych procesów
  • Wypracowanie i wdrożenie systemu zarządzania wizualnego wraz uruchomieniem codziennych odpraw typu Boardmeetings – angażujących wszystkich pracowników w proces identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa
  • Systemowe rozwiązywanie problemów procesowych – Problem Solving
  • Warsztaty zarządzania parkiem maszynowym dla działu Utrzymania Ruchu – TPM – zero defektów, zero awarii
  • Prace nad redukcją czasów przezbrojeń z wykorzystaniem technik SMED oraz ich standaryzację
  • Zaprojektowanie oraz wdrożenie kluczowych wskaźników KPIs wspierających realizację strategii grupy Iglotex
  • Wdrożenie standardów na poszczególnych stanowiskach pracy: Raportowanie Hour by Hour, Matryce kompetencji, Wizualne Standardy Pracy
Czas

transformacja realizowana była w czasie 11.2015-06.2017

Klient

Grupa Kapitałowa Iglotex www.iglotex.pl

Pracownicy

liczba zaangażowanych osób w transformację: 270

Bezpłatna konsultacja biznesowa
Pracownicy Twojej firmy również mogą uzyskać wpływ na procesy, których są uczestnikami, udoskonalać je, a jednocześnie rozwijać własne kompetencje

Jeśli szukasz możliwości doskonalenia siebie i swojej firmy, wypełnij formularz bezpłatnej konsultacji. W ciągu 48h skontaktujemy się z Tobą i wspólnie pomożemy Ci dobrać idealne rozwiązanie na miarę potrzeb Twojej firmy.