Case study - Credit Agricole Bank

38% wzrost produktywności po transformacji pionu Back Office

38%
wzrost produktywności
do 41%
skrócenie czasów cykli (C/T)
do 84%
skrócenie czasów przejścia (L/T)
Cele klienta

Głównym założeniem strategicznym Banku na lata 2013-2016 było utrzymanie pozycji w TOP 8 banków w Polsce. Kluczowymi celami strategicznymi w tej perspektywie był wzrost aktywnych Klientów oraz udziału w rynku.

 

Proces i etapy działań

Przygotowanie do budowania Kultury Lean poprzez warsztaty definiowania kontekstu biznesowego, wypracowanie wizji i kierunku, celów strategicznych oraz planu komunikacji ->Uzyskanie konsensusu i zaangażowanie zespołu, tworzenie mapy strumienia wartości, badania migawkowe, audyty -> Wdrożenie zmian i budowanie fundamentu Strategii Lean -> Standaryzacja oraz budowa modelu doskonalenia

Rezultaty

Rozwój i wzrost świadomości pracowników, wdrożenie widocznej komunikacji, wizualizacja planu pracy zespołu, wdrożenie odpraw dla pracowników z dedykowaną tablicą oraz systemu identyfikacji i rozwiązywania problemów w zespole, przygotowanie matrycy kompetencji, wizualizacja standardu pracy na stanowiskach.

 

„Jednym z głównych wyzwań jakie postawiliśmy sobie już jakiś czas temu była zmiana organizacji pracy w Back Office. Rosnąca ilość zdań przy jednoczesnym utrzymaniu tego samego poziomu zatrudnienia spowodowało, iż zaczęliśmy szukać nowej metody zarządzania. Wtedy odkryliśmy Lean. Dzisiaj razem z firmą Leanpassion zgłębiamy tę wiedzę i rozwijamy już w praktyce.”

Mariusz Chmieliński
Dyrektor Depatamentu Wsparcia Back Office w Credit Agricole Bank S.A.
Transformacja krok po kroku

Opis firmy klienta

Credit Agricole Bank Polska SA to bank uniwersalny, oferujący usługi z zakresu bankowości codziennej, oszczędności i kredytów, a we współpracy z innymi spółkami wchodzącymi w skład grupy Crédit Agricole w Polsce – także z zakresu leasingu, inwestycji, bancassurance oraz bancassistance. Działalność prowadzona jest w ramach czterech linii biznesowych: bankowość detaliczna (w tym kredyty konsumenckie), bankowość dla małych i średnich firm, bankowość dla rolników oraz bankowość korporacyjna.

Kluczowe wyzwania związane z transformacją

Obszar Backoffice na którym koncentrowały się nasze działania był kluczowym obszarem, od którego sprawności zależała zdolność Banku do realizacji strategii. W toku prac nad kontekstem biznesowe, wspólnie z zespołem managerskim skaskadowaliśmy cele strategiczne Banku do celów departamentów.

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA
 • Zainspirowanie wszystkich pracowników grą Lean Champions Cup
 • Akademia rozwojowa dopasowana do ról w Strategii Lean
 • Kompleksowa diagnoza stanu obecnego
 • Zbudowanie wspólnych celów – 7 kroków kaskadowania i komunikacji strategii
 • Wdrożenie plakatów 5R – kierunek, ramy, role, reguły, relacje
 • Projekt systemu zarządzania wynikami pracy
 • Uruchomienie boardmeetingów
 • Rozwój liderów w kierunku prowadzenia boardmeetingów
 • Zbudowanie systemu wizualizacji opóźnień w procesie – red flags
 • Ustalenie standardu zarządzania dla wszystkich liderów
 • Akademia Lean Lidera – rozwój kompetencji Problem Solving

 

Czas

transformacja realizowana była w II połowie 2014 roku

Klient

Credit Agricole Bank Polska, https://www.credit-agricole.pl/

Pracownicy

165 osób w 12 zespołach w pionie Backoffice banku

Bezpłatna konsultacja biznesowa
Twoja firma również może zadbać o rozwój liderów i jeden standard przywództwa

Jeśli szukasz możliwości doskonalenia siebie i swojej firmy, wypełnij formularz bezpłatnej konsultacji. W ciągu 48h skontaktujemy się z Tobą i wspólnie pomożemy Ci dobrać idealne rozwiązanie na miarę potrzeb Twojej firmy.