Gedeon Richter Polska - case study

Transformacja QTP - Case study Gedeon Richter Polska

Szybka transformacja procesowa z 20-krotnym zwrotem z inwestycji

12 miesięcy
pierwszego etapu transformacji w obszarach: PRODUKCJA, LOGISTYKA, TECHNIKA
20-krotny
zwrot z inwestycji
6 mln zł
wygenerowanych oszczędności
Cele klienta
 • wzrost efektywności wybranych procesów wraz z potwierdzeniem wypracowanych finansowych oszczędności
 • rozwój kompetencji uczestników Quick Transformation Program [transformacja QTP]
 • zwiększenie współpracy międzyobszarowej w ramach realizowanych inicjatyw
 • wzrost zaangażowania pracowników w doskonalenie firmy
 • zbudowanie kultury organizacyjnej na bazie zaangażowania
 • transformacja kulturowa – przejście z punktowego podejścia do doskonalenia do podejścia proaktywnego, ukierunkowanego na rozwiązywanie problemów

 

Proces i etapy działań
 • Przygotowanie organizacji do rozpoczęcia prac
  *zaprojektowanie przebiegu prac oraz komunikacja transformacji w organizacji.
 • Kompleksowa diagnoza realizowanych procesów
  *identyfikacja potencjału do wzrostu efektywności procesów biznesowych
 • Opracowanie Road Mapy Transformacji Lean
  *opracowanie operacyjnych kierunków rozwoju dla obszarów objętych analizą
 • Transformacja procesowa oraz kulturowa
  *implementacja wypracowanych zmian procesowych; Standard Pracy Lidera
 • Rozwój kompetencji w zespole Gedeon Richter Polska
  *przygotowanie Liderów do samodzielnej pracy nad doskonaleniem procesów biznesowych

 

Elementy wspierające Quick Transformation Program:

Rezultaty
 • Efekt finansowy – efektem szybkiej transformacji procesowej było wygenerowanie (na 11 inicjatywach) 6 mln zł oszczędności w ciągu 12 miesięcy. Największe oszczędności uzyskane zostały w związku ze skróceniem czasu postoju maszyn i optymalizacją procesów przezbrojeń.
 • Transformacja kulturowa – podejście proaktywne – program QTP, skoncentrowany na podejściu proaktywnym, wykształcił u uczestników działanie ukierunkowane na rozwiązywanie problemów w miejsce podejścia punktowego.
 • Kompetencje – program QTP nastawiony jest na przekazanie zespołowi niezbędnej wiedzy i umiejętności, dlatego podczas pracy zespołowej miał miejsce transfer wiedzy do organizacji i nabywanie przez pracowników kompetencji pozwalających im na samodzielne prowadzenie dalszych działań transformacyjnych.
 • Uwolniony potencjał – odblokowanie zasobów (np. dzięki zmianom w magazynie, odrzuconym materiałom i surowcom, skróceniu ścieżki decyzyjnej) i uwolnienie potencjału ludzkiego do innych zadań.
 • Dodatkowo: zintegrowanie zespołu wokół wspólnych celów, standaryzacja procesów biznesowych, wzrost efektywności pracy, obniżenie bazy kosztowej, podejmowanie decyzji w oparciu o fakty i dane, ustrukturyzowane podejście do rozwiązywania problemówzaangażowanie pracowników w działania doskonalące.
Gedeon Richter Polska - case study

Gedeon Richter Polska zajmuje się badaniem i rozwojem leków generycznych w formie suchej (tabletki i kapsułki), a nasza produkcja to około 1mld sztuk rocznie. Firma zatrudnia w Polsce ponad 1000 osób, z czego część operacyjną stanowi 500 pracowników.

Branża farmaceutyczna charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością. Firmy, które chcą się wyróżniać na tym konkurencyjnym rynku muszą mieć szerokie portfolio produktów, które trzeba zwinnie uzupełniać, stale obniżać koszty wytworzenia oraz dbać o efektywność procesów.

W przeszłości, nasza firma miała już podejście do transformacji lean, które było tylko punktowe i nie rozwiązywało kompleksowo wyzwań, przed którymi staliśmy. Dzisiaj, po dostarczeniu wiedzy i kompetencji do organizacji, możemy przewidywać, co się może wydarzyć i szybciej reagować na potrzeby klientów.

Dzięki transformacji QTP, która nadal trwa, mamy w organizacji zakorzenione to, że doskonalenie jest procesem ciągłym – wspólnie wyznaczamy kierunki, wspieramy operacje i pracujemy nad celami.

 

Transformacja to nie projekt, ale długofalowy proces podzielony na etapy. A skuteczna transformacja jest odpowiedzią na wyzwania, kiedy osiągamy to, co chcieliśmy osiągnąć. Ale w transformacji nie zakładamy końca, jak to jest przy projektach.

Agnieszka Zarczuk
Z-ca Dyrektora Produkcji i Logistyki, Kierownik Działu Doskonalenia Operacyjnego Gedeon Richter Polska
Transformacja krok po kroku

Opis firmy klienta

Gedeon Richter to globalna spółka specjalizująca się w opiece zdrowotnej. Znajdują rozwiązania na nieustanie zmieniające się warunki i potrzeby pacjentów na całym świecie. Dostarczają im leki i środki farmaceutyczne, które pozwalają im lepiej żyć. W Polsce firma obecna jest od 1994 roku, zatrudnia 1000+ pracowników, a w ich ofercie znajduje się ponad 200 produktów. Od 2002 roku firma nie tylko produkuje leki z zastosowaniem nowoczesnej technologii, ale również je tworzy i zajmuje się ich badaniem.

 

Gedeon Richter Polska od początku swego istnienia jest ważnym elementem życia społecznego i gospodarczego zarówno lokalnie, jak i globalnie. Tym, co ich charakteryzuje, są stabilność finansowa i zespół specjalistów mających jasną wizję rozwoju. To przyczynia się znacząco do stałego wzrostu polskiej gospodarki. W dobie szybkiego postępu technologicznego kluczem do przyszłości jest rozwijanie obszaru badań i rozwoju. Przemysł farmaceutyczny jest szczególnie wymagający pod tym względem, ponieważ jego zadaniem jest dbanie o zdrowie i kondycję społeczeństwa. Z tego względu Gedeon Richter od lat konsekwentnie inwestuje w działalność badawczo-rozwojową oraz innowacje, czerpiąc przy tym z bogatego i długoletniego doświadczenia. Każdego dnia blisko tysiąc osób zatrudnionych w strukturach badań i rozwoju pracuje nad ulepszaniem dotychczasowych oraz tworzeniem nowych leków odznaczających się wysoką jakością.

 

Zespół przedstawicieli medycznych firmy jest jednym z najliczniejszych wśród polskich firm farmaceutycznych. Kompetencja pracowników, ich zaangażowanie, w połączeniu z jakością i skutecznością leków Gedeon Richter, skutkuje sukcesywnym zwiększaniem udziałów koncernu na polskim rynku. Firma zdobywa zaufanie pacjentów dostarczając im wysokiej jakości leki. Ich wysiłki skupiają się także na edukacji rynku, wprowadzaniu dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialnego marketingu i budowania właściwych relacji z pacjentem.


Gedeon Richter Polska - case study

Kluczowe wyzwania klienta

Brak zaangażowania pracowników

 • punktowe doskonalenia procesów
 • narzędziowe podejście do Lean
 • silosy pomiędzy działami
 • doskonalenie nie było wpisane w standard

 

Spadające marże

 • wzrost cen surowców
 • wzrost kosztów wynagrodzeń
 • niska produktywność procesów
 • nacisk na obniżanie cen – erozja cenowa

 

Niska elastyczność łańcucha dostaw

 • wielowymiarowość partii zamówieniowych
 • zmniejszenie minimalnej partii
 • długie czasy przezbrojeń oraz czyszczenia
 • niska efektywność operacyjna

 

Gedeon Richter Polska - case study
OBSZARY OBJĘTE TRANSFORMACJĄ I KLUCZOWE INICJATYWY

2022/2023 transformacja 12 miesięcy, oszczędności dla organizacji na poziomie 6 mln zł

PRODUKCJA, LOGISTYKA, TECHNIKA

 

Wybrane inicjatywy:

 • Skrócenie czasu postoju maszyn podczas przekazania zmiany
 • Standaryzacja przezbrajania linii pakującej
 • Standaryzacja czyszczenia i przezbrajania tabletkarki
 • Standaryzacja przeglądu maszyn produkcyjnych i zwiększenie efektywność planowania przeglądów
 • Odprawy celne materiałów i organizacja transportu
 • Stany magazynowe (efektywne zarzadzanie materiałami odrzuconymi)

 

2023-2024 – transformacja w toku

JAKOŚĆ, ZAKUPY, FINANSE, R&D

 

Wybrane inicjatywy:

 • Proces obiegu faktur
 • Proces szkoleniowy
 • Skrócenie czasu dopuszczenia produktu do obrotu
 • Obniżenie kosztów w ramach rozwoju nowych produktów
 • Skrócenie czasu wykonywania analiz uwalniania (w obszarze rozwoju)

 

Kolejnym etapem w transformacji kultury organizacji będzie dalsze pozyskiwanie kompetencji i wiedzy (metodologia i narzędzia) do ciągłego doskonalenia procesów.

Czas

Etap I: 2022/2023 transformacja 12 miesięcy w obszarach: PRODUKCJA, LOGISTYKA, TECHNIKA

Etap II: 2023-2024 – transformacja w toku w obszarach: JAKOŚĆ, ZAKUPY, FINANSE, R&D

 

Kluczowe rezultaty transformacji
 • Wygenerowanie 6 mln zł oszczędności w ciągu 12 miesięcy.
 • Transformacja kulturowa: podejście proaktywne, ukierunkowane na rozwiązywanie problemów.
 • Transfer wiedzy do organizacji, nabywanie przez pracowników kompetencji pozwalających im na samodzielne prowadzenie dalszych działań transformacyjnych.
 • Odblokowanie zasobów i uwolnienie potencjału ludzkiego do innych zadań.
 • Standaryzacja procesów biznesowych, wzrost efektywności pracy oraz obniżenie bazy kosztowej.

 

Bezpłatna konsultacja biznesowa
Jeśli Twoim wyzwaniem są identyfikacja i rozwiązanie kluczowych problemów w firmie, zwiększenie zaangażowania pracowników w doskonalenie, wprowadzenie szybkiej, ale trwałej zmiany oraz posiadanie realnych efektów transformacji widocznych w wynikach finansowych firmy, skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej na temat Quick Transformation Program, dzięki któremu pomogliśmy już wielu firmom.

Wypełnij formularz bezpłatnej konsultacji, a w ciągu 48h skontaktujemy się z Tobą. Podczas spotkania przedstawimy założenia i szczegóły transformacji QTP i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.