Case study - Dział IT firmy farmaceutycznej

Zbudowanie świadomości ciągłego doskonalenia z wykorzystaniem filozofii Lean, poprzez udział w Programie Rozwojowym Lean Green Belt

8 departamentów
biorących udział w Programie
95% uczestników
spełniło uzgodnione kryteria certyfikacji
200.000 PLN
oszczędności na uczestnika Programu wynikające z zaimplementowanych usprawnień
Cele transformacji

Zbudowanie wśród pracowników świadomości ciągłego doskonalenia z wykorzystaniem filozofii Lean, poprzez udział w Programie Rozwojowym Lean Green Belt.

 

Proces i etapy działań

Kolejne moduły programu Lean Green Belt: Podstawy Strategii Lean, Diagnoza Stanu Obecnego, Problem Solving oraz Future State, Zarządzanie zmianą, Leadership 734 .​ Techniki budowania Konsensusu.

Rezultaty

14 dużych inicjatyw dot. usprawnień; 45 „Quick Winów”; Pracownicy zrozumieli, jak ważne jest bycie w GEMBA i ciągłe doskonalenie. Poprzez przejście przez program rozwojowy nauczyli się, w jaki sposób wykorzystywać prowadzone pomiary do wprowadzania zmian i rozwiązywania problemów.

 

„Punktem przełomowym transformacji był Hackathon (5-dniowy Lean Action Workout), w którym uczestnicy wykorzystali pomiary w procesach do określenia i rozwiązania problemów. Nareszcie dla wszystkich te pomiary nabrały sensu, pracownicy zrozumieli do czego właściwie one służą i dlaczego tak istotne jest bycie w GEMBA”

Ekspert Leanpassion
Transformacja krok po kroku

Opis firmy klienta

Firma farmaceutyczna dostarczająca innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki medycznej oraz diagnostyki, chcąca pozostać anonimowa w opisie przypadku.

Kluczowe wyzwania związane z transformacją

Dużym wyzwaniem była zmiana podejścia firmy do postrzegania lean, konieczności zmian, rozwiązywania problemów czy ciągłego doskonalenia. Główne wyzwania do wypracowania to sposób rozumowania przed rozpoczęciem programu Lean Green Belt: „Praca operacyjna ma wyższy priorytet niż trening i usprawnienia.”, czy „Traktowanie Lean jako technik dla produkcji.”.

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA
  • Learning by doing
  • Kompleksowa analiza stanu obecnego procesów (ASO)
  • Mapowanie strumienia wartości i zaprojektowanie stanu przyszłego dla realizowanych procesów
  • Wypracowanie i wdrożenie systemu zarządzania wizualnego wraz z uruchomieniem codziennych odpraw typu Boardmeetings – angażujących wszystkich pracowników w proces identyfikacji i eliminacji marnotrawstw
  • Sesje Problem Solving – systemowe rozwiązywanie problemów procesowych

 

Czas

8 miesięcy

Klient

firma z branży farmaceutycznej

Pracownicy

17 osób z Działu IT

Bezpłatna konsultacja biznesowa
Twoja firma również może zrewidować swoje podejście do konieczności zmian, rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia.

Jeśli szukasz możliwości doskonalenia siebie i swojej firmy, wypełnij formularz bezpłatnej konsultacji. W ciągu 48h skontaktujemy się z Tobą i wspólnie pomożemy Ci dobrać idealne rozwiązanie na miarę potrzeb Twojej firmy.