Case study - mLeasing

Podłączenie pracowników do strategii firmy poprzez zbudowanie poczucia przynależności

100%
kluczowych menedżerów rozumie i wspiera Strategię mLeasing 2022
8,3/10 pkt
średnia ocena jasności przekazu założeń strategicznych
550+
pracowników firmy podłączonych do Strategii mLeasing 2022
Cele klienta
 • Zaangażowanie kluczowych menedżerów w budowanie sensu istnienia organizacji (Kontekst Biznesowy – misja, wizja, cele strategiczne, wartości oraz zachowania)
 • Zakomunikowanie nowej strategii mLeasing w całej organizacji
 • Zbudowanie poczucia przynależności – pracownicy zaangażowani w realizowanie Strategii mLeasing 2022

 

Proces i etapy działań
 • warsztaty Kontekstu Biznesowego
 • prezentacja Finalnego Kontekstu Biznesowego, Kontrakt 5R: KieRunek, Ramy, Reguły, Relacje
 • warsztaty w zakresie Ról w realizacji Kontekstu Biznesowego (Kontrakt 5R)
 • wypracowanie założeń komunikacji w Oddziałach
 • komunikacja Kontekstu Biznesowego w Oddziałach mLeasing
 • zadanie domowe dla Menedżerów: refleksja odnośnie modelu wartości i zachowań mLeasing
 • zadanie domowe dla Zarządu: wypracowanie finalnego Kontekstu Biznesowego mLeasing
Rezultaty
 • Zbudowany kontekst biznesowy mLeasing 2020-2022 zawierający Misję, Wizję, Cele Strategiczne oraz Wartości
 • Zbudowany konsensus odnośnie założeń strategicznych wśród Top Managementu
 • Przeprowadzona skuteczna komunikacja nowej strategii do organizacji
 • Pracownicy zaangażowani w realizację strategii mLeasing

 

„Nie jest tak trudno przekonać do zmiany, jeśli pracownicy rozumieją jak ona wpływa na nich samych i na ich firmę, oraz dlaczego my to w ogóle robimy. Pracownicy muszą wiedzieć, co takiego się dzieje, jak firma funkcjonuje na rynku. To jest miejsce pracy. Jeżeli ich miejsce pracy jest zagrożone, to oni czują się osobiście w jakimś stopniu również w stresie.”

„Od strony ludzkiej na pewno nauczyliśmy się, że jedną rzecz warto robić. Przede wszystkim trzeba być transparentnym i dawać ludziom kontekst. Należy mówić im dlaczego coś robimy, a nie kazać im coś robić.”

Cezary Raczyński
Prezes mLeasing
Transformacja krok po kroku

Opis firmy klienta

mLeasing należy do czołówki polskich firm leasingowych. Dostarczają klientom najlepsze rozwiązania leasingowe, które pozwalają na optymalny rozwój ich firm. W ramach standardowej oferty zapewniają leasing pojazdów do 3,5 t, transportu ciężkiego, maszyn i urządzeń (w tym medycznych). Świadczą usługi z zakresu najmu i zarządzania flotą samochodową (CFM). Gwarantują również kompleksowe usługi finansowania obiektów handlowych, biurowych, hoteli oraz magazynów. Rozwijamy również ofertę ubezpieczenia przedmiotów leasingu. Od 2019 roku, po zakupie spółki LeaseLink, oferują również leasing na rynku e-commerce.

fot. materiały prasowe mBank

Kluczowe wyzwania związane z transformacją

 • Zbudowanie konsensusu w gronie Zarządu oraz kluczowych menedżerów w zakresie nowej strategii firmy
 • Zakomunikowanie strategii mLeasing w organizacji
 • Zapewnienie, że wszyscy pracownicy identyfikują się z Kontekstem Biznesowym mLeasing (misja, wizja, cele strategiczne, wartości)
ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA
 • Cykl warsztatów strategicznych dla Zarządu oraz Top Managementu w zakresie opracowania Kontekstu Biznesowego (misja, wizja, cele strategiczne, wartości)
 • Opracowanie matrycy oraz procesu komunikacji w organizacji wypracowanego Kontekstu Biznesowego
 • Przygotowanie kluczowych interesariuszy do przeprowadzenia komunikacji
 • Przeprowadzenie komunikacji Kontekstu Biznesowego w organizacji
 • Przeprowadzenie badania ankietowego wśród pracowników odnośnie zrozumienia i utożsamiania się ze strategii mLeasing
 • Warsztaty Lean Champions Cup dla wszystkich pracowników w celu zbudowania świadomości Lean oraz zaangażowania pracowników w określenie zachowań do wartości

 

Czas

listopad 2017 – marzec 2018

Klient

mLeasing, www.mleasing.pl

Pracownicy

wszyscy pracownicy / ponad 550 osób

Bezpłatna konsultacja biznesowa
Ty również możesz zaangażować wszystkich pracowników w realizację kontekstu biznesowego i strategii firmy

Jeśli szukasz możliwości doskonalenia siebie i swojej firmy, wypełnij formularz bezpłatnej konsultacji. W ciągu 48h skontaktujemy się z Tobą i wspólnie pomożemy Ci dobrać idealne rozwiązanie na miarę potrzeb Twojej firmy.