Transformacja w York Sp. z o.o.

wzrost skuteczności łańcucha dostaw, zapewnienie efektywności obszaru produkcji i procesów administracyjnych

Dowiedz się więcej
23%
wzrost produktywności
87%
wzrost skuteczności łańcucha dostaw – OTIF
2,3 mln PLN
obniżenie wartości stanów magazynowych (surowce oraz wyroby gotowe)
Cele transformacji

Restrukturyzacja kosztów bazowych – wzrost efektywności o 20%, zapewnienie doskonałości operacyjnej Łańcucha Dostaw – OTIF > 80%, obniżenie wartości zapasów – redukcja o 2,3 mln zł, wzrost przychód na osobę do poziomu 400k PLN, wygenerowanie oszczędności na poziomie 6 mln zł , EBITDA na poziomie 17%

Proces i etapy działań

Helicopter view -> Warsztaty dla Top Management (parafraza Kontekstu Biznesowego -misja, wizja, wartości, cele strategiczne) -> Konsensus: Kompleksowa analiza stanu obecnego -> Dostosowanie: Zmiany w strukturze i zatrudnieniu -> Wzrost skuteczności procesów planistycznych /popyt i podaż/ (S&OP) -> Doskonalenie procesów w obszarze produkcji oraz logistyki -> Centralizacja procesów administracyjnych oraz wzrost ich efektywności

Rezultaty

Wzrost produktywności o 23%, wzrost skuteczności łańcucha dostaw – OTIF 87%, trafność prognozowania popytu FA 83%. Pracownicy uzyskali wpływ na procesy, których są uczestnikami — udoskonalają je, a jednocześnie rozwijają własne kompetencje, wzrost wskaźnika PMK o 28%

„Prace rozpoczęliśmy od zdefiniowania Kontekstu Biznesowego organizacji (misja, wizja, wartości oraz cele strategiczne) i zapewnienia, aby wszyscy kluczowi Menedżerowie wspierali strategię. Zależało nam na tym, aby wszystkich pracowników skoncentrować na jednym kierunku jakimi byty nasze cele strategiczne.

Kolejnym etapem prac było uzyskanie konsensusu odnośnie poziomu efektywności, jakości oraz skuteczności naszych procesów. Zespół Leanpassion, wspólnie z pracownikami firmy YORK w okresie 8 tygodni, przeprowadził kompleksową analizę stanu obecnego. Wyniki analizy zobrazowały nam duży potencjał do zmian, natomiast kluczowym aspektem tego etapu, było zgoda wewnątrz naszego zespołu, ze ten potencjał możemy przełożyć na wynik widoczny w P&L.

Po tym etapie nastąpił blisko 2-Ietni okres transformacji, który koncentrował się na pracy w dwóch płaszczyznach: procesowej oraz kulturowej. W ramach zmian procesowych, Leanpassion wspólnie z Liderami oraz Pracownikami pracowali nad wzrostem efektywności realizowanych procesów (sprzedaż, zakupy, produkcja, magazynowanie, logistyka, administracja zmiany te wspierali skutecznym systemem Zarządzania Efektywności Pracy.

Z drugiej strony obszarem koncentracji Leanpassion, byty aspekty związane ze zmianą kulturową. Leanpassion pracowało nad zmianą postaw i nawyków wśród  Liderów, które miały długofalowo zapewnić trwałość  wypracowanych zmian oraz zdolność do tworzenia przez Liderów środowiska pracy, które umożliwia zaangażowanie wszystkich pracowników w doskonalenie organizacji.

Efektem naszych wspólnych działań było:

 • Wzrost wskaźnika OTIF o 30 p
 • Wzrost produktywności obszaru produkcji o 16%
 • Redukcja postojów parku maszynowego o 66%
 • Wzrost produktywności obszaru logistyki o 12%
 • Obniżenie utraconego obrotu o 85%

Unikatowe podejście „Strategia Lean” jakie zostało zastosowane przez firmę Leanpassion w połączeniu z profesjonalnym podejściem, sprawdziło sit w trudnym i wymagającym środowisku pracy i pozwoliło zrobić nam istotny krok do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Z całą pewnością polecamy współpracę z firmą Leanpassion, wszystkim tym, którzy chcą osiągnąć doskonałe efekty biznesowe przy jednoczesnym zaangażowaniu i satysfakcji pracowników.”

Filip Makowski
Prezes Zarządu York Sp.z o.o.
Transformacja krok po kroku

Opis firmy klienta

Główne problemy z jakimi mierzył się Klient to: Zmniejszający się zysk operacyjny EBITDA z 17% do 11% na przestrzeni 2 lat, OTIF na poziomie 47% (miesięcznie tracony obrót na poziomie 500k PLN) oraz wzrost poziomu zatrudnienia o 12%.

Kluczowe wyzwania związane z transformacją

Główne problemy z jakimi mierzył się Klient to: Zmniejszający się zysk operacyjny EBITDA z 17% do 11% na przestrzeni 2 lat, OTIF na poziomie 47% (miesięcznie tracony obrót na poziomie 500k PLN) oraz wzrost poziomu zatrudnienia o 12%.

Zastosowane rozwiązania
 • Kompleksowa analiza stanu obecnego procesów
 • Mapowanie strumienia wartości i zaprojektowanie stanu przyszłego dla realizowanych procesów
 • Wypracowanie i wdrożenie systemu zarządzania wizualnego wraz uruchomieniem codziennych odpraw typu Boardmeetings – angażujących wszystkich pracowników w proces identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa
 • Systemowe rozwiązywanie problemów procesowych – Problem Solving
 • Prace nad redukcją czasów przezbrojeń z wykorzystaniem technik SMED oraz ich standaryzację
 • Zaprojektowanie oraz wdrożenie kluczowych wskaźników KPI’s
 • Wdrożenie standardów na poszczególnych stanowiskach pracy: Raportowanie Hour by Hour, Matryce kompetencji, Wizualne Standardy Pracy
 • Kompleksowe narzędzia i proces planistyczny bazujący na procesie S&OP
Czas
12 miesięcy prac transformacyjnych
Klient
York Sp. z o.o. www.york.pl
Kontekst biznesowy
został wypracowany (misja, wizja, cele strategiczne) na lata 2018-2022
Czas
12 miesięcy prac transformacyjnych
Klient
York Sp. z o.o. www.york.pl
Kontekst biznesowy
został wypracowany (misja, wizja, cele strategiczne) na lata 2018-2022
Bezpłatna konsultacja biznesowa
W Twojej firmie również możliwy jest wzrost skuteczności łańcucha dostaw, zapewnienie efektywności obszaru produkcji i procesów administracyjnych

Jeśli szukasz możliwości doskonalenia siebie i swojej firmy, wypełnij formularz bezpłatnej konsultacji. W ciągu 48h skontaktujemy się z Tobą i wspólnie pomożemy Ci dobrać idealne rozwiązanie na miarę potrzeb Twojej firmy.