Case study - EL-CAB

Transformacja strategiczna jako ważna zmiana w kulturze organizacji

27%
wzrost produktywności
100%
menedżerów zaangażowanych w realizację Strategii EL-CAB
14-osobowy
zespół certyfikowany w zakresie Lean Green Belt by Leanpassion
Cele klienta
 • Poprawa zwinności i elastyczności łańcucha dostaw
 • Zwiększenie produktywności procesów i efektywności operacyjnej
 • Wzrost zaangażowania pracowników

 

Proces i etapy działań
 • Zbudowanie kontekstu biznesowego
 • Określenie misji, wizji i celów strategicznych organizacji
 • Kompleksowa analiza stanu obecnego – zbudowanie konsensusu odnośnie status quo z perspektywy klienta i perspektywy procesów wewnętrznych
 • Podłączenie pracowników pod strategię organizacji
 • Kaskadowanie celów strategicznych; praca w GEMBA – ciągłe eksperymenty zgodnie z cyklem PDCA
Rezultaty
 • 27% wzrost produktywności
 • 100% menedżerów zaangażowanych w realizację Strategii EL-CAB
 • +700 pracowników realizujących wspólne cele organizacji
 • 14-to osobowy zespół certyfikowany w Programie Rozwojowym Leanpassion – Lean Green Belt

„Transformacja strategiczna to „zmiana kulturowa”, zmiana w DNA, która powinna nastąpić w przedsiębiorstwie, a wszyscy interesariusze powinni potrafić pracować nad ciągłym doskonaleniem i zastanawiać się, co jeszcze można w przedsiębiorstwie poprawić.”

„Praca w Gemba to szalenie ważny element każdej transformacji, to właściwie kwintesencja późniejszej pracy odnośnie tego, aby doskonalić procesy, doskonalić transformację i chciałoby się powiedzieć „doskonalić wdrożenie” – ale przecież wszyscy wiemy, że lean się nie wdraża, lean trzeba się po prostu stać.”

dr inż. Paweł Kaczalski
Prezes EL-CAB
Transformacja krok po kroku

Opis firmy klienta

El-Cab funkcjonuje na rynku od 24 lat, dając miejsca pracy ponad 700 pracownikom. W dwóch zakładach produkcyjnych wytwarzają między innymi wiązki kablowe lub systemy modułowe dla różnych typów pojazdów i urządzeń. Wiązki kablowe dostarczane są dla branży autobusowej, branży trolejbusów, tramwajów, pociągów. Firma produkuje wiązki również do pojazdów specjalnych, militarnych, dla rolnictwa, urządzeń medycznych, jachtów i wielu innych. El-Cab ma ponad 100 klientów, produkują rocznie ponad milion wiązek, a przychód za rok 2019 był na poziomie 175 milionów złotych.


Kluczowe wyzwania związane z transformacją

Firma EL-CAB zdecydowała się na transformację strategiczną całej organizacji przede wszystkim w celu poprawy zwinności łańcucha dostaw i doskonałości operacyjnej. Jednocześnie dążyli do zwiększenia zaangażowania pracowników, mając na uwadze relatywnie wysoki poziom rotacji pracowników oraz koniunkturę na rynku pracy i konkurowanie na rynku pracodawcy.

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA
 • Wypracowanie kontekstu biznesowego jako „sensu istnienia organizacji”
 • Kompleksowa analiza stanu obecnego procesów
 • Zbudowanie konsensusu odnośnie status quo
 • Kaskadowanie celów strategicznych

 

Czas

transformacja realizowana była w czasie 17 miesięcy

Klient

El-Cab

 

Pracownicy

ponad 700 pracowników zaangażowanych w transformację

Bezpłatna konsultacja biznesowa
Także w Twojej firmie możesz poprawić zwinność i elastyczność łańcucha dostaw, zwiększając produktywność procesów i efektywność operacyjną przy zaangażowaniu wszystkich pracowników

Jeśli szukasz możliwości doskonalenia siebie i swojej firmy, wypełnij formularz bezpłatnej konsultacji. W ciągu 48h skontaktujemy się z Tobą i wspólnie pomożemy Ci dobrać idealne rozwiązanie na miarę potrzeb Twojej firmy.