Case Study - Columbus

Case Study - firma z sektora usług inżynieryjnych

Budowanie świadomości ciągłego doskonalenia oraz kultury rozwiązywania problemów w organizacji. Rozwój liderów i zespołów.

5 000 000 PLN oszczędności/rocznie
wygenerowane dzięki inicjatywom zaimplementowanym podczas Lean Green Belt® i Lean Black Belt®
56% wzrost
zaangażowania pracowników
1500 osób
zaangażowanych w transformację
Cele transformacji

Certyfikacja 14 osób w programie Lean Green Belt® (z oszędnościami min. 50 000 PLN/osoba) oraz 20 osób w programie Lean Black Belt® (z oszczędnościami min. 100 000 PLN/osoba). Dodatkowo postawiony został cel dotyczący wprowadzenia kultury rozwiązywania problemów przy wykorzystaniu narzędzia Sherlock Waste.

 

Proces i etapy działań
 • Seria 6 warsztatów Lean Green Belt®
 • Seria 10 warsztatów Lean Black Belt®
 • Sesje kaskadowania celów
 • LAWO
 • Boardmeetingi
 • Wsparcie Liderów podczas Boardmeetingów
 • Facylitacja sesji Problem Solving
Rezultaty

Podłączenie 800 osób pod strategię firmy oraz ponad 400 osób w cykliczne rozwiązywanie problemów, które skutkowało zgłoszeniem ponad 2000 problemów i rozwiązaniem prawie 1000 z nich, w okresie 4,5 miesiąca. Dodatkowo inicjatywy zaimplementowane podczas programów rozwojowych Lean Green Belt® oraz Lean Black Belt® pozwoliły wygenerować oszczędności na poziomie min. 5.000.000 PLN/rocznie.

 

Case Study - Columbus

„W ubiegłym roku (2019) zdecydowaliśmy się, biorąc pod uwagę historię i rozwój firmy, że musimy w sposób jasny dla wszystkich pracowników identyfikować i eliminować marnotrawstwa, rosnąć w sposób przewidywalny, w sposób systemowy i rozpocząć systemowe rozwiązywanie problemów. To był powód, dla którego zaprosiliśmy do współpracy Radka Drzewieckiego i firmę Leanpassion.” 

Dyrektor Pionu Techniczno-Inwestycyjnego firmy
Transformacja krok po kroku

Opis firmy klienta

Firma z branży odnawialnych źródeł energii i nowoczesnych technologii. Inwestują w wielkopowierzchniowe farmy fotowoltaiczne oraz w technologię.

Case Study - Columbus

Kluczowe wyzwania związane z transformacją

Wraz z bardzo dynamicznym rozwojem oraz potrzebą wyróżnienia się na konkurencyjnym rynku, firma stanęła przed wyzwaniami:

 • jak w sposób jasny dla wszystkich poracowników identyfikować i eliminować marnotrawstwa, aby usprawniać procesy
 • jak zaangażować pracowników w zmiany
 • jak rosnąć w sposób przewidywalny
 • jak systemowo rozwiązywać problemy
Case Study - Columbus
ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA
 • Certyfikacje Lean Green Belt® oraz Lean Black Belt®
 • Skaskadowane cele na proces główny oraz procesy wsparcia
 • Uruchomienie struktury spotkań Boardmeeting dla ponad 400 osób
 • Wdrożenie systemu doskonalenia Sherlock Waste celem zgłaszania i rozwiązywania problemów
 • Regularne sesje Problem Solving rozwiązujące poważniejsze problemy
Czas

transformacja trwa od października 2019

Klient

firma z branży inżynieryjnej

Pracownicy

1500 osób zaangażowanych w transformację

Bezpłatna konsultacja biznesowa
Ty również możesz angażować pracowników w zmiany, systemowo rozwiązywać problemy oraz sprawić, aby Twoja firma rosła w sposób przewidywalny

Jeśli szukasz możliwości doskonalenia siebie i swojej firmy, wypełnij formularz bezpłatnej konsultacji. W ciągu 48h skontaktujemy się z Tobą i wspólnie pomożemy Ci dobrać idealne rozwiązanie na miarę potrzeb Twojej firmy.