Case study z sektora usługowego

Rekomendacja zmian w zakresie efektywności działania, zakresu odpowiedzialności managerskiej oraz analizy benchmarkingowej procesów.

Dowiedz się więcej
28%
Wzrost efektywności procesów
Cele klienta

Uproszczenie struktury organizacyjnej, wzrost efektywności wykorzystania zasobów ludzkich, identyfikację i eliminację „wąskich gardeł” w procesie oraz poprawę jakości i standaryzacji procesów.

Proces i etapy działań

Przygotowanie do analizy oraz analiza rozpiętości struktury organizacyjnej (span of control) -> Kompleksowa analiza stanu obecnego – zbudowanie konsensusu odnośnie poziomu efektywności procesów -> Analiza porównawcza procesów realizowanych w innym oddziale firmy -> Przygotowanie raportu wraz z rekomendacjami zmian

Obszary objęte analizą

Procesy wsparcia operacji: Księgowość, Controling, Administracja, HR, PR i komunikacja, Projekty, Inwestycje, IT, Compliance, Strategia.

We współpracy przedstawioną firmą eksperci Leanpassion dokonali analizy stanu obecnego procesów biznesowych w obszarze wsparcia wraz z rekomendacją zmian w zakresie efektywności działania, zakresu odpowiedzialności managerskiej (span of control) oraz analizy benchmarkingowej procesów w wybranym oddziale grupy.

Artur Waranecki
Associate Partner, Leanpassion Sp. z o.o.
Transformacja krok po kroku

Opis firmy klienta

Firma należy do liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, nieustannie rozwijając się i powiększając swój udział w rynku. Jest czołową firmą windykacyjną specjalizującą się w zakupie konsumenckich wierzytelności masowych, szczególnie z sektora bankowego i telekomunikacyjnego oraz w odzyskiwaniu należności przeterminowanych.

Kluczowe wyzwania związane z transformacją

Wyzwania z jakimi musiała zmierzyć się w tym czasie organizacja to m.in. proporcjonalny do wzrostu przychodów, wzrost zatrudnienia w obszarach wsparcia biznesu. W efekcie ponad 30% pracowników firmy było zatrudnionych w obszarze wsparcia biznesu. Klient postawił przed Leanpassion zadanie przeprowadzenia kompleksowej diagnozy stanu obecnego oraz określenie potencjału wzrostu efektywności procesów wsparcia biznesu.

Zastosowane rozwiązania
 • Analiza span of control
 • Analiza macierzy odpowiedzialności w procesach wsparcia
 • Wypracowanie docelowej struktury organizacyjnej
 • Określenie ról w docelowej strukturze organizacyjnej
 • Analiza ryzyka i wpływu na działalność operacyjną
 • Identyfikacja portfolio procesowego oraz przynależności obszarów biznesowych do odpowiednich komórek organizacyjnych
 • Value Stream Mapping – mapowanie kluczowych procesów w ramach zdefiniowanych obszarów
 • Mapy procesów głównych na poziomie n, n-1
 • Multi Observation Study – analiza efektywności wykorzystania zasobów ludzkich
 • Poziom standaryzacji pracy i organizacji – oceny poziomu standaryzacji
 • Analiza danych w zakresie terminowości, jakości oraz efektywności realizowanych procesów
 • Analiza ról i odpowiedzialności w ramach realizowanych procesów
 • Analiza porówna procesów realizowanych w innym oddziale z grupy
 • Identyfikacja potencjału do usprawnień – wpływ na zdolności operacyjne, KPI’s oraz koszty operacyjne
Czas
styczeń 2019 do marzec 2019
Klient
firma z branży windykacyjnej
Pracownicy
liczba zaangażowanych osób w transformację 179
Czas
styczeń 2019 do marzec 2019
Klient
firma z branży windykacyjnej
Pracownicy
liczba zaangażowanych osób w transformację 179
Bezpłatna konsultacja biznesowa
Twoja firma również może uzyskać rekomendacje zmian w zakresie efektywności działania, zakresu odpowiedzialności menedżerskiej oraz analizy benchmarkingowej procesów

Jeśli szukasz możliwości doskonalenia siebie i swojej firmy, wypełnij formularz bezpłatnej konsultacji. W ciągu 48h skontaktujemy się z Tobą i wspólnie pomożemy Ci dobrać idealne rozwiązanie na miarę potrzeb Twojej firmy.