Ostatnia aktualizacja: 21.02.2023

Transformacja strategiczna organizacji to pozbywanie się pięciu patologii biznesowych, które przez lata niszczą firmę od środka, hamując jej rozwój i uniemożliwiając adaptację do nowych warunków panujących na rynku. Kluczem do sukcesu, jest stworzenie takich warunków funkcjonowania firmy, w których wszyscy pracownicy są włączeni w proces ciągłego doskonalenia. Aby to mogło nastąpić, należy zrozumieć, że lean nie przyniesie pożądanych efektów, kiedy postrzegamy tę koncepcję z perspektywy wdrożenia narzędzi, krótkoterminowe projekty czy powoływanie dedykowanych zespołów. Zmiany w organizacji muszą być ciągłe. Te, które odbywają się bez udziału i angażowania pracowników, liderów czy też menedżerów, nie przetrwają próby czasu.

5 kroków do sukcesu firmy

Strategiczne podejście do lean to żmudna praca polegająca na wykorzystywaniu wszystkich zasobów do dodawania wartości dla klienta oraz identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa. W efekcie firma może osiągnąć takie rezultaty, o których by nawet nie pomyślała. Organizacja nie może przejść do kolejnego etapu transformacji, jeśli nie odrobi zaległości z poprzedniego. Każdy z 5 kroków strategii lean opiera się na osiągnięciu odpowiedniego warunku docelowego.

By dobrze zwizualizować etapy transformacji strategicznej, najlepiej przyrównać je do budowy domu. W tym przypadku jednak, jego konstrukcja zaczynałaby się od… postawienia dachu.

Refleksja strategiczna

Krótko mówiąc, zrozumienie kontekstu biznesowego. Krok pierwszy strategii lean to zadanie dla gremium kierowniczego. Refleksja strategiczna to odpowiedź na pytania:

  • W co wierzymy?
  • Co chcemy osiągnąć?
  • Czym będziemy się kierować by to osiągnąć?
    To stworzenie misji, wizji, wartości i celów strategicznych organizacji, czyli nadanie jej SENSU ISTNIENIA.

Ten krok można porównać do stworzenia dachu budynku, który jednak nie utrzyma się bez sufitu, filarów, fundamentów, czyli realizacji kolejnych etapów transformacji.

Warunek docelowy: 100% członków gremium musi wierzyć, rozumieć i wspierać kontekst biznesowy.

Kierunek rozwoju

Drugim krokiem jest zaproszenie do współdziałania pracowników, czyli nadanie kierunku dla procesów, budowanie poczucia przynależności do organizacji. Kadra zarządzająca pyta pracowników jak chcieliby pracować, by zrealizować ustalony w poprzednim kroku kontekst biznesowy. Na tym etapie powstaje sufit domu, który nadal podtrzymywany jest przez zarząd, ale i pomagających mu pracowników.

Warunek docelowy: min. 80% pracowników musi zdecydować o tym, jak chce pracować, by wspierać realizację kontekstu biznesowego.

Wartość dodana

W kroku trzecim chodzi o wypracowywanie konsensusu odnośnie status quo. Z jednej strony jest perspektywa klienta (jeden filar budowli domu), z drugiej są procesy firmy (drugi filar) rozumiane jako End-to-End (marnotrawstwo).

Pracownicy wspólnie mierzą swoje procesy oraz wspólnie dowiadują się czego konkretnie oczekują klienci. Jest to z jednej strony danie pracownikom WPŁYWU NA PROCESY, w których uczestniczą, a z drugiej strony przekazanie ODPOWIEDZIALNOŚCI za satysfakcję klienta.

Warunek docelowy: 100% interesariuszy musi zgadzać się co do tego, jaki jest obecnie % wartości dodanej w procesach.

Model przywództwa

Chodzi o stworzenie środowiska pracy, w którym każdy rozumie rolę w realizacji kontekstu biznesowego. Standaryzując przywództwo, doprowadzamy do sytuacji, w której liderzy przestają improwizować w pracy i przewodzą w jednakowy sposób. Proponowany w kroku czwartym model przywództwa LEADERSHIP 734 ma za zadanie stworzenie takiego środowiska pracy, w którym poprzez świadome przywództwo wszyscy mają WSPÓLNE CELE, wszyscy są codziennie świadomie ZAANGAŻOWANI w realizację strategii i wszyscy codziennie się ROZWIJAJĄ.
Jest to mocny fundament budowli domu według strategii lean. Jest on już gotowy, by w nim zamieszkać.

Warunek docelowy: 100% liderów przewodzi w ten sam sposób, wszyscy mają wspólne cele, nikt niczego nie musi się domyślać, każdy rozumie swoją rolę w realizacji kontekstu biznesowego.

Normalna praca – 5 krok Strategii Lean

To zaprojektowany przez organizację standardowy model doskonalenia organizacji. Krok piaty to moment, w którym widzimy, że poprzez skupienie się na metodach i rozwiązywanie problemów, doprowadzamy do sytuacji, w której doskonalenie wspiera codzienną pracę (PRACA = PRACA + DOSKONALENIE). Krok ten angażuje całą organizację do CIĄGŁEGO DOSKONALENIA. W ten sposób firma szybciej reaguje na zmiany i dostosowuje się do otoczenia.

Warunek docelowy: 100% pracowników świadomie i zgodnie z rolą realizuje kontekst biznesowy firmy (misja, wizja, wartości, cele strategiczne), jednocześnie identyfikując i eliminując marnotrawstwo.

Celem 5 kroków transformacji jest stworzenie tak przystępnych, „normalnych” warunków pracy, dzięki którym firma osiąga świetne wyniki, a pracownicy są szczęśliwi w pracy. By mogło tak się stać, należy najpierw zapewnić odpowiednie warunki, by zaangażować ludzi w firmę, a dopiero potem ją doskonalić. Nie drożenia, szkolenia, projekty, narzędzia czy dedykowany zespół, ale strategiczne podejście do lean daje organizacji takie możliwości. Na tym polega wypracowana na bazie lat doświadczeń Leanpassion Strategia LEAN.

______________________________________

Jeśli potrzebujesz pomocy w tworzeniu środowiska pracy sprzyjającego osiąganiu świetnych wyników, w którym Twoi pracownicy będą efektywni i zaangażowani, skontaktuj się z naszym ekspertem: darmowa konsultacja biznesowa