Ostatnia aktualizacja: 15.12.2023

Polacy nie są zadowoleni z pracy. W 2023, po trzech latach systematycznego wzrostu, satysfakcja Polaków z pracy spada. Jakie są tego powody? Czego Polacy oczekują od pracodawcy i co ma największy wpływ na ich satysfakcję z pracy w 2023? Dane pochodzące z tegorocznego Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy nie pozostawiają złudzeń. Najważniejszy czynnik mający związek z satysfakcją z pracy to poczucie przynależności do organizacji. Zaraz po nim znajdują się satysfakcjonujące zarządzanie pracownikami przez przełożonych oraz zapewnienie przyjaznej atmosfery w pracy. Zobacz, co dziś liczy się dla Polaków i jak ewoluowały czynniki mające związek z satysfakcją z pracy w Polsce w latach 2016-2023.

W Artykule:

 1. Od 2016 roku Grupa LP we współpracy z firmą badawczą Openfield przeprowadza Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy. Celem badania, wykorzystującego dwa wskaźniki: Net Promoter Score i korelacje Pearsona, jest zweryfikowanie, jak Polacy oceniają swoich pracodawców, czy ich polecają i czego od nich oczekują. Badanie wyłania również czynniki, które mają największy związek z satysfakcją z pracy.
 2. W tegorocznej, siódmej już edycji Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy, wzięło udział 3096 aktywnych zawodowo Polek i Polaków, i była to największa jak dotąd próba badawcza w historii naszych badań.
 3. W roku 2023 rok Employee NPS w Polsce wynosi -10 i w porównaniu do roku poprzedniego spadł on o 17 punktów procentowych. Oznacza to, że w roku 2023 Polacy nie polecają swoich szefów.
 4. Rok 2023 przerywa notowaną od 2019 roku tendencję wzrostową w Ogólnopolskim Badaniu Satysfakcji z Pracy.
 5. Ujemny NPS w roku 2023 może wynikać z przyzwyczajenia ludzi do bardzo wielu dynamicznych zmian, jednak, mimo minusowej wartości NPS -10 jest wynikiem w pełni naturalnym dla polskiego rynku pracy.
 6. Od atrakcyjnego wynagrodzenia, które było najistotniejszym czynnikiem mającym związek z satysfakcją zawodową w Polsce w 2018 roku aż po poczucie przynależności w roku 2023 – z roku na rok obserwujemy istotne zmiany zachodzące w postrzeganiu przez Polaków źródeł satysfakcji w życiu zawodowym.
 7. Jak wynika z najświeższego badania, głównym czynnikiem mającym związek z satysfakcją z pracy jest dla Polaków poczucie przynależności do organizacji.
 8. Najmniej zadowoleni z pracy są przedstawiciele pokolenia Z – wraz z wiekiem badanych, wzrasta poziom odczuwanej satysfakcji z pracy oraz motywacji do pracy.
 9. W artykule przytaczamy dane z Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy 2023 [RAPORT 2023]

Spis treści:

 1. Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy 2023 – cel, próba badawcza, metoda
 2. Satysfakcja na minus, czyli o czym mówi NPS?
 3. NPS Pracodawców w Polsce 2016-2023
 4. NPS – trendy na przestrzeni lat
 5. Jakie czasy, taka satysfakcja
 6. NPS a branża
 7. Niezadowoleni i zdemotywowani – kim są?
 8. Rotacja, czyli kto odejdzie pierwszy?
 9. Satysfakcja z pracy – co naprawdę na nią wpływa?
 10. TOP 7 czynników mających związek z satysfakcją z pracy: 2018-2023
 11. Satysfakcja z pracy 2023 – poczucie przynależności gwarantem satysfakcji
 12. Satysfakcja z pracy, motywacja i rotacja w pokoleniach X, Y i Z
 13. Generacje na rynku pracy – czy Polacy zarabiają sprawiedliwie?
 14. Satysfakcja z pracy 2023– najważniejsze wnioski

Zobacz też: Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy 2023 [PODCAST]

Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy 2023 – cel, próba badawcza, metoda

Od 2016 roku Grupa LP we współpracy z firmą badawczą Openfield przeprowadza Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy. Celem badania, wykorzystującego dwa wskaźniki: Net Promoter Score i korelacje Pearsona, jest zweryfikowanie, jak Polacy oceniają swoich pracodawców, czy ich polecają i czego od nich oczekują. Badanie wyłania również czynniki, które mają największy związek z satysfakcją z pracy. Porównanie wyników badania w ujęciu rocznym pozwala przyjrzeć się sytuacji w polskich firmach – prześledzić, jak Polacy oceniali i oceniają swoich pracodawców. Analiza danych pochodzących z Badania daje również wgląd w zmieniające się trendy na rynku pracy z uwzględnieniem poszczególnych pokoleń, poziomu motywacji i rotacji pracowników

W tegorocznej, siódmej już edycji Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy, wzięło udział 3096 aktywnych zawodowo Polek i Polaków, i była to największa jak dotąd próba badawcza w historii naszych badań. Badana grupa była grupą reprezentatywną, czyli odwzorowującą całość pracującej populacji w Polsce. Respondenci zostali dobrani metodą kwotową, według zmiennych demograficznych: płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania (próba badawcza na poziomie 3096 daje niewielki, wynoszący około 3% błąd statystyczny). Metoda badawcza to anonimowe badania CAVI (Computer Assisted Web Interview).

Satysfakcja na minus, czyli o czym mówi NPS?

Podstawowym wskaźnikiem wykorzystywanym w Ogólnopolskim Badaniu Satysfakcji z Pracy jest tzw. eNPS, czyli Net Promoter Score, który określa procentowo, ile osób promuje pracę w firmie, ilu jest krytyków pracodawcy, a jaki procent jest wobec niego neutralnych. Badani proszeni są o odpowiedź na pytanie: „Biorąc pod uwagę ostatni rok współpracy ze swoim obecnym pracodawcą i całokształt tej współpracy, jakie jest prawdopodobieństwo, że poleciłbyś go innym?”. Swoje odpowiedzi respondenci umieszczają na skali 0-10, gdzie wartości 0-6 odpowiadają krytykom, 7-8 są neutralne, a 9-10 wybierane są przez promotorów pracodawcy (warto zauważyć, że z uwagi na tak skonstruowaną skalę, NPS jest wskaźnikiem bardzo krytycznym). Sposób wyliczania Net Promoter Score polega na odjęciu od procenta promotorów procent krytyków.

Jak przedstawia się tegoroczny wynik NPS? W roku 2023 rok Employee NPS dla 3096 osób próby badawczej w Polsce wynosi -10 (stosunek krytyków do promotorów to 37% do 27%) i w porównaniu do roku poprzedniego (w 2022 NPS wynosił +10) spadł on o 17 punktów procentowych. Oznacza to, że w roku 2023 Polacy nie polecają swoich szefów.

Z czego wynika spadek NPS w 2023? Przede wszystkim wartości NPS nie można analizować w oderwaniu od wyników z lat poprzednich. Podobną wartość NPS, poza rokiem 2023, osiągał już kilkukrotnie na przestrzeni ubiegłych lat (NPS wyniósł -10 również w 2018 i 2020 roku). Według Macieja Nogi, przedsiębiorcy, inwestora HR Tech z Grupy Pracuj, „wynik tegorocznego badania nie jest zaskoczeniem. Spadek satysfakcji z pracy polskich pracowników to w pewnym sensie konsekwencja sytuacji społeczno-politycznej i następstwo kryzysu gospodarczego”. „Ta sytuacja, będąca typową dla rodzimego rynku pracy, wyraża niepokój Polaków o utratę pracy, mimo umiarkowanego entuzjazmu względem pracodawcy” – komentuje Maciej Noga w Ogólnopolskim Badaniu Satysfakcji z Pracy

Spadek wskaźnika NPS można więc postrzegać jako następstwo niepokojów społecznych związanych z wojną i niesłabnącą presją inflacyjną – nie można jednak zapominać, że NPS -10 jest tendencją mieszczącą w normie dla polskiego rynku pracy. Analiza NPS na przestrzeni lat zdaje się potwierdzać tezę, że niższa satysfakcja pracowników powiązana jest z brakiem stabilności otoczenia rynkowego.

satysfakcja z pracy Raport 2023

NPS Pracodawców w Polsce 2016-2023

 • 2016: NPS -6

30% promotorów, 36% krytyków, 34% neutralnych

 • 2018: NPS -10

29% promotorów, 38% krytyków, 33% neutralnych

 • 2019: NPS -23

21% promotorów, 44% krytyków, 35% neutralnych

 • 2020: NPS -10

29% promotorów, 39% krytyków, 32% neutralnych

 • 2021: NPS -3

30% promotorów, 33% krytyków, 37% neutralnych

 • 2022: NPS 7

40% promotorów, 33% krytyków, 27% neutralnych

 • 2023: NPS -10

37% krytyków, 27% promotorów, 36% neutralnych

NPS – trendy na przestrzeni lat

Jak kształtował się NPS na przestrzeni lat? Rok 2023 przerywa notowaną od 2019 roku tendencję wzrostową w Ogólnopolskim Badaniu Satysfakcji z Pracy. Od momentu, gdy w 2019 roku NPS osiągnął poziom -23 (będąc jednocześnie najniższym NPS pracodawcy w historii przeprowadzanego od 2016 roku Badania), wskaźnik z roku na rok systematycznie wzrastał. W 2020 roku NPS wzrósł do poziomu -10, w 2021 roku NPS wyniósł -3. W roku 2022 odnotowano natomiast pierwszy w historii badania wynik dodatni, czyli 7.

satysfakcja

Czym tłumaczyć spadek NPS w 2023 roku? Analiza NPS w perspektywie ostatnich kilku lat pozwala zaobserwować pewną prawidłowość. NPS osiągał już wartość -10 w roku 2018 i w roku 2020, co wydaje się pozostawać w związku z niestabilną sytuacją gospodarczo-społeczną. Na ujemny wynik NPS mogą mieć wpływ zarówno wydarzenia takie jak pandemia COVID-19 (2020 NPS -10), jak i inflacja (2023 NPS -10). Ujemny NPS może wynikać również z przyzwyczajenia ludzi do bardzo wielu dynamicznych zmian.

Ciekawą hipotezę dotyczącą wartości NPS zaprezentował podczas webinaru Czego ludzie oczekują od firmy i od szefa Radek Drzewiecki. Według CEO Grupy LP, Polacy oceniają pracodawców odwrotnie proporcjonalnie do sytuacji na rynku pracy, co oznacza że „im bardziej stabilny jest rynek, im jest lepiej, im bardziej ludzie są przepłacani, tym prawdopodobieństwo niedoceniania miejsca pracy i niepolecania pracodawców jest większe”.

Przykładem tej prawidłowości może być sytuacja z roku 2019 – okres prosperity i dużych podwyżek (wg badań GUS, dwa lata wcześniej miały miejsce najwyższe podwyżki na poziomie średnio 14,2% dla wszystkich branż), gdy NPS osiągnął najniższą w historii badania wartość (-23). Z kolei dodatni wynik NPS (7 w roku 2022) wiązał się z bardzo dużą niepewnością – rok 2022 to moment wyjścia z pandemii, początek wojny, inflacja.

Obserwacje tych zależności mogą prowadzić do wniosku, że ludzie w niepewnych czasach są bardziej skłonni doceniać obecnego pracodawcę – i odwrotnie – w sytuacji dobrej koniunktury satysfakcja pracowników spada. W świetle tych spostrzeżeń powrót do NPS – 10 może oznaczać, że pracownicy w pewnym sensie przyzwyczaili się do niestabilnej sytuacji rynkowej, co porównać można z sytuacją w roku 2020 (NPS -10 w 2023 – presja inflacyjna i wojna na Ukrainie oraz NPS 10 w 2020 – pandemia, spowolnienie gospodarcze, przejście na pracę zdalną).

Jakie czasy, taka satysfakcja

Ujemny NPS w roku 2023 może wynikać z przyzwyczajenia ludzi do bardzo wielu dynamicznych zmian, jednak, warto zauważyć, że mimo minusowej wartości NPS -10 jest wynikiem w pełni naturalnym dla polskiego rynku pracy. Wyraża on spadek satysfakcji – jednak niewykraczający poza dotychczasowe ramy. Według Macieja Nogi, „nie można zapominać, że NPS równy -10 jest tendencją mieszczącą się w normie – nie jest on dramatycznie niski jak w roku 2019 (NPS wynoszący -23) ani zbliżony do zera jak w roku 2021 (NPS równy -3)”.

Jak zauważa Radek Drzewiecki, jest to tendencja typowa dla rodzimego rynku pracy, lecz jednocześnie na tle Europy satysfakcja Polaków plasuje się na relatywnie wysokim poziomie (wg badań Instytutu Gallupa, poziom zaangażowania Polaków w pracę wynosi 14%, co jest jednym z najwyższych wyników w Europie). „NPS przywrócił nam pracodawców na dobry, stary wynik, czyli większość ludzi jest niezadowolonych ze swojej pracy, a co ciekawe, żyjemy w czasach największej troski o pracowników, największej troski o benefity.” – komentuje CEO Grupy LP.

NPS a branża

Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy pozwala przeanalizować również satysfakcję z pracy z uwzględnieniem poszczególnych branż. Jeśli chodzi o podział na branże, najliczniej reprezentowaną w tegorocznym badaniu była branża produkcyjna – 25,6% badanych. Zatrudnieni w administracji stanowili 19%, a w sprzedaży i marketingu – 13,5%. Branżę technologie i doradztwo reprezentowało 8% badanych, branżę TSL 6,7%, a podobny odsetek (6,5%) – sektor publiczny. Przedstawiciele branży gastronomicznej stanowili 3,8%, a pozostałych 16,8% to przedstawiciele innych branż.

Wynik tegorocznego badania NPS z uwzględnieniem branż zaskakuje pod względem jednomyślności – po raz pierwszy w historii poziom satysfakcji przedstawicieli wszystkich branż osiągnął wartość ujemną. Branża, która odnotowała w 2023 roku najniższy poziom satysfakcji to gastronomia (NPS -23), zaraz po niej uplasowały się technologie i doradztwo z NPS -16 (spadek satysfakcji aż o 33 p.p. w stosunku do roku 2022), a na trzecim miejscu wśród najmniej usatysfakcjonowanych pracowników znaleźli się przedstawiciele branży biuro i administracja (NPS -14).

Przyczyn dużego spadku zadowolenia pracowników w kluczowych dla gospodarki sektorach upatrywać można w zwolnieniach, cięciach budżetowych oraz zahamowaniu wielu inwestycji. Wynikającą z analizy NPS, alarmującą tendencją jest również obserwowalny spadek satysfakcji z pracy pracowników umysłowych – 2023 to już trzeci rok z rzędu (trend zapoczątkował pandemiczny roku 2020), w którym pracownicy umysłowi są mniej zadowoleni z pracy od pracowników produkcyjnych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Niezadowoleni i zdemotywowani – kim są?

Ze spadkiem satysfakcji z pracy kroczy ramię w ramię brak motywacji do pracy. Jak wynika z tegorocznego Badania, ogółem do pracy zmotywowanych jest tylko około 30% badanych, a wyniki te w większości pokrywają się z wartościami NPS dla poszczególnych branż. Najmniej zmotywowani do pracy są przedstawiciele branży gastronomicznej – niemal połowa, bo aż 44% z nich nie odczuwa motywacji do pracy, co znajduje odzwierciedlenie w najniższym poziomie satysfakcji z pracy tej grupy (NPS -23). Drugą najmniej zmotywowaną do pracy grupą są przedstawiciele branży technologie i doradztwo (38% zdemotywowanych pracowników i NPS -16). Niską motywację do pracy odczuwają również przedstawiciele branż sprzedaż i marketing oraz biuro i administracja. Tendencja ta jest zbieżna z ogólnym, zauważalnym od 3 lat trendem spadku satysfakcji z pracy pracowników umysłowych.

Rotacja, czyli kto odejdzie pierwszy?

Adekwatnie do badań satysfakcji i motywacji, grupy, w których obserwowalny jest najwyższy poziom rotacji to kolejno: gastronomia, technologie i doradztwo oraz sprzedaż i marketing. Aż 48% przedstawicieli branży gastronomicznej deklaruje chęć odejścia od obecnego pracodawcy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, co wyraźnie łączy się z niskim poziomem motywacji do pracy i brakiem satysfakcji z niej. Podobnie w branży technologicznej, której aż 40% przedstawicieli jest zdecydowanych, by odejść z pracy w ciągu roku – zarówno satysfakcja z pracy, jak i motywacja są niskie. Ten sam trend znajduje odzwierciedlenie w przypadku przedstawicieli branży sprzedaż i marketing – chęć zmiany pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, którą deklaruje 36% osób, idzie w parze z niską satysfakcją i motywacją do pracy, a dodatkowo niekorzystną oceną lidera.

Taki rozkład wyników nie jest zaskoczeniem. W przypadku branży gastronomicznej o wysokiej rotacji przesądza zarówno specyfika branży, jak i jakość doświadczeń, w tym brak wsparcia w osobie lidera. Wysoki wskaźnik rotacji dotyczy również pracowników umysłowych z branż: technologicznej, doradczej, sprzedaży i marketingu, co również wynika z braku motywacji do pracy i poparcia dla lidera. Najniższy poziom rotacji dotyczy zaś sektora publicznego, którego przedstawiciele mimo niekorzystnej oceny lidera, wykazują większą motywację do pracy, na co prawdopodobnie wpływają zarobki i benefity pozapłacowe.

Satysfakcja z pracy – co naprawdę na nią wpływa?

Chcąc uzyskać odpowiedź na pytanie, co decyduje o tym, że praca przynosi satysfakcję, w Ogólnopolskim Badaniu Satysfakcji z Pracy wykorzystujemy korelacje Pearsona. Ten współczynnik korelacji pozwala mierzyć siłę zależności liniowej między dwiema zmiennymi – sprawdza, czy jakiekolwiek dwie cechy, atrybuty lub własności (wyrażone liczbowo) współwystępują ze sobą. Uzyskane wartości, które mieszczą się w przedziale od -1 do 1 odpowiadają korelacjom: słabej (od 0 do 0,3), umiarkowanej (do 0,5), silnej (od 0,5 do 0,7) oraz bardzo silnej (powyżej 0,7).

Każdego roku na podstawie korelacji wyodrębnianych jest 7 czynników mających najsilniejszy związek z satysfakcją z pracy (zależność wzajemna). Analiza trendów na przestrzeni ostatnich 5 lat pozwala prześledzić jak kształtowała się motywacja Polaków do pracy, oraz co w ich odczuciu było najistotniejsze dla udanego życia zawodowego.

satysfakcja z pracy

TOP 7 czynników mających związek z satysfakcją z pracy: 2018-2023

Jak ewoluowały czynniki mające związek z satysfakcją z pracy w Polsce? Od atrakcyjnego wynagrodzenia, które było najistotniejszym czynnikiem mającym związek z satysfakcją zawodową w Polsce w 2018 roku aż po poczucie przynależności w roku 2023 – z roku na rok obserwujemy istotne zmiany zachodzące w postrzeganiu przez Polaków źródeł satysfakcji w życiu zawodowym.

TOP 7 czynników mających wpływ na satysfakcję z pracy 2018:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Dobry lider – przyjazna atmosfera
 • Zgłaszanie i rozwiązywanie problemów
 • Rozwój i nauka
 • Poczucie przynależności i wpływu
 • Stabilność zatrudnienia
 • Godzenie pracy z życiem prywatnym

TOP 7 czynników mających wpływ na satysfakcję z pracy 2019:

 • Dobry lider – przyjazna atmosfera
 • Rozwój i nauka
 • Zgłaszanie i rozwiązywanie problemów
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Poczucie przynależności i wpływu
 • Godzenie pracy z życiem prywatnym
 • Stabilność zatrudnienia

TOP 7 czynników mających wpływ na satysfakcję z pracy 2020:

 • Dobry lider – przyjazna atmosfera
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Zgłaszanie i rozwiązywanie problemów
 • Poczucie przynależności i wpływu
 • Rozwój i nauka
 • Godzenie pracy z życiem prywatnym
 • Stabilność zatrudnienia

TOP 7 czynników mających wpływ na satysfakcję z pracy 2021:

 • Dobry lider – przyjazna atmosfera
 • Stabilność zatrudnienia
 • Zgłaszanie i rozwiązywanie problemów
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Rozwój i nauka
 • Poczucie przynależności i wpływu
 • Godzenie pracy z życiem prywatnym

TOP 7 czynników mających wpływ na satysfakcję z pracy 2022:

 • Satysfakcjonujące zarządzanie pracownikami przez przełożonych
 • Zrozumienie misji i wizji firmy
 • Zgłaszanie i rozwiązywanie problemów
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Rozwój i nauka
 • Przyjazna atmosfera
 • Godzenie pracy z życiem towarzyskim

TOP 7 czynników mających wpływ na satysfakcję z pracy 2023:

 • Poczucie przynależności pracowników do organizacji
 • Satysfakcjonujące zarządzanie pracownikami przez przełożonych
 • Przyjazna atmosfera
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Zgłaszanie i rozwiązywanie problemów
 • Rozwój i nauka
 • Godzenie pracy z życiem towarzyskim

poczucie przynależności

Satysfakcja z pracy 2023 – poczucie przynależności gwarantem satysfakcji

Jak wynika najświeższego ogólnopolskiego badania, głównym czynnikiem mającym związek z satysfakcją z pracy jest poczucie przynależności do organizacji. Drugim czynnikiem o największym związku z zadowoleniem z pracy jest obecnie satysfakcjonujące zarządzanie pracownikami przez przełożonych. Trzeci co do ważności czynnik to natomiast przyjazna atmosfera w miejscu pracy. Jeśli chodzi o pozostałe czynniki mające największy związek z satysfakcją z pracy – miejsce czwarte i piąte w 2023 zajmują ex aequo atrakcyjne wynagrodzenie i możliwość zgłaszania oraz rozwiązywania problemów; miejsce szóste – rozwój i nauka, a siódme godzenie pracy z życiem prywatnym.

Czynniki, mające w opinii samych pracowników największy związek z satysfakcją z pracy, są niejako manifestem potrzeb pracujących Polek i Polaków. Ich główne postulaty to dbanie przez pracodawcę o poczucie przynależności pracowników do organizacji, dbanie o satysfakcjonujące zarządzanie przez przełożonych i dobra atmosfera w miejscu pracy. Z powyższego wynika zatem, że to od lidera i stylu jego zarządzania oraz kultury organizacyjnej zależy w głównej mierze satysfakcja w pracy.

Analiza kluczowych czynników mających związek z satysfakcją z pracy prowadzi do wniosku, że dla pracowników najważniejsze jest dziś poczucie przynależności oraz osoba lidera, który przewodzi w sposób odpowiedzialny i satysfakcjonujący dla swoich podwładnych, dając im możliwość wyboru, gdzie chcą pracować. Rosnące znaczenie misji i wizji oraz przynależności do organizacji unaocznia również fakt, że pracownicy przedkładają w 2023 roku atmosferę w miejscu pracy nad atrakcyjność wynagrodzenia. Wzrost znaczenia wszystkich pozostałych czynników mających związek z satysfakcją z pracy ukazuje również podniesienie rangi możliwości zgłaszania i rozwiązywania problemów oraz wzrost znaczenia rozwoju i work-life balance dla pracowników.

Radek Drzewiecki, Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy

Jak interpretować tegoroczne wyniki? Według Radka Drzewieckiego, ”jeżeli na zewnątrz wieje, jest niebezpiecznie, to ludzie potrzebują czuć się bezpiecznie wewnątrz – potrzebują przynależeć do miejsca, w którym jest im dobrze. Im mniej stabilnie będzie na rynku, im więcej będzie niepokojących zdarzeń, wojen, niepewności, kryzysów, tym bardziej ludzie będą chcieli udawać się do pracy, w której czują się częścią czegoś więcej niż oni sami. Nie tylko od strony poczucia przynależności, ale przede wszystkim od strony poczucia bezpieczeństwa”.

„Jednym z podstawowych zagadnień, nad którym trzeba się dzisiaj pochylić, jest kultura organizacyjna, czyli misja, wizja, wartości – nie tylko te zdefiniowane, ale działające w praktyce (…) Kultura organizacyjna ma być autentyczna i wyrazista.” – dodaje CEO Grupy LP w komentarzu do Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy 2023.

satysfakcja z pracy

Satysfakcja z pracy, motywacja i rotacja w pokoleniach X, Y i Z

Od roku 2022 dodatkowym elementem w Ogólnopolskim Badaniu Satysfakcji z Pracy jest podział na generacje. Pozwala on prześledzić podejście do pracy w ujęciu poszczególnych pokoleń – generacji Z (osoby do 28 r.ż.), generacji Y (osoby w wieku 29-42 lata) i generacji Z (osoby powyżej 43 r.ż.).

W tegorocznym Badaniu sprawdziliśmy jak w poszczególnych pokoleniach rozkłada się ocena własnych umiejętności, adekwatność wynagrodzenia w porównaniu do posiadanych umiejętności oraz do wnoszonego wkładu pracy. Respondenci odpowiedzieli też na pytanie, na ile czują się zmotywowani do pracy.

Jak kształtuje się satysfakcja z pracy w ujęciu konkretnych generacji? Wyniki badania (podobnie jak w roku 2022) wskazują, że wraz z wiekiem rośnie zarówno satysfakcja z pracy (odczuwa ją 22% przedstawicieli pokolenia Z, 25% przedstawicieli pokolenia Y i 31% przedstawicieli pokolenia X), jak i motywacja do niej. Motywację do pracy odczuwa obecnie 24% przedstawicieli pokolenia Z; 27% przedstawicieli pokolenia Y i 36% przedstawicieli pokolenia X.

Generacje na rynku pracy – czy Polacy zarabiają sprawiedliwie?

Swoje wynagrodzenie jako adekwatne postrzega zaledwie 19,3% osób z generacji X, 17,4% z pokolenia Y i tylko 16,4% z pokolenia Z. Najwięcej, bo aż 55,5% osób w pokoleniu Z uważa, że otrzymuje nieadekwatne wynagrodzenie, w pokoleniu Y jest to 54,5 %, a w X 52,6%. Z tego wniosek, że najmłodsi pracownicy nie czują się sprawiedliwie wynagradzani w stosunku do tego, co dają organizacji.

Jak przedstawiają się najnowsze wyniki w porównaniu do roku 2022? W tegorocznym Badaniu zmniejszyły się dysproporcje w różnicach międzypokoleniowych w ocenie adekwatności i sprawiedliwości wynagrodzenia w stosunku do wnoszonego wkładu w firmę. Wciąż jednak to pokolenie Z jest najmniej zadowolone z polityki wynagrodzeń. Ponad 55% przedstawicieli generacji uważa, że nie otrzymuje sprawiedliwego wynagrodzenia, a jednocześnie 40% Z-etek deklaruje posiadanie umiejętności poniżej wymagań.

Satysfakcja z pracy 2023– najważniejsze wnioski

Jakie są najważniejsze wnioski z Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy 2023? Można powiedzieć, że satysfakcja powróciła na typowy dla polskiego rynku pracy poziom, a jej spadek powiązany jest z brakiem stabilności otoczenia. W roku 2023 przedstawiciele wszystkich branż są niezadowoleni z pracy, a poziom satysfakcji pracowników umysłowych jest niższy niż fizycznych. Najmniej zadowoleni z pracy są przedstawiciele pokolenia Z – wraz z wiekiem badanych, wzrasta poziom odczuwanej satysfakcji z pracy oraz motywacji do pracy. Jeśli chodzi o oczekiwania pracowników – najważniejsze czynniki mające związek z satysfakcją z pracy to poczucie przynależności do organizacji, satysfakcjonujące zarządzanie pracownikami przez przełożonych oraz zapewnienie przyjaznej atmosfery w pracy.

Kluczowe wnioski z Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy 2023:

 1. NPS -10: Polacy nie polecają swoich pracodawców.
 2. Jedynie 26% aktywnych zawodowo Polek i Polaków odczuwa satysfakcję z pracy.
 3. 36% pracującej populacji pozytywnie ocenia swojego lidera.
 4. 33% Polaków deklaruje, że odejdzie z pracy w ciągu 12 miesięcy.
 5. Najważniejsze czynniki mające związek z satysfakcją z pracy to poczucie przynależności do organizacji, satysfakcjonujące zarządzanie pracownikami przez przełożonych oraz zapewnienie przyjaznej atmosfery w pracy.
 6. Najmniej zadowoleni z pracy są przedstawiciele pokolenia Z. Wraz z wiekiem badanych, wzrasta poziom odczuwanej satysfakcji z pracy oraz motywacji do pracy.

___________________________________________

Interesują Cię szczegółowe dane dotyczące satysfakcji Polaków z pracy? POBIERZ Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy

Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy RAPORT 2023

Czy Twoja firma daje pracownikom poczucie przynależności? Dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej pracownicy chcą pracować w organizacjach, które rezonują z ich przekonaniami. Jeśli Twoim wyzwaniem jest stworzenie angażującego środowiska pracy, którego ludzie będą czuli się częścią, skontaktuj się z nami: bezpłatna konsultacja.

BEZPŁATNA KONSULTACJA LP