Ostatnia aktualizacja: 24.05.2024

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym, liderzy stoją nie tylko przed wyzwaniem utrzymania dynamiki rozwoju swoich organizacji, ale i ciągłej poprawy wyników. Ich początkowy entuzjazm z czasem może przerodzić się w rutynę, skutkującą stagnacją i spadkiem efektywności. Aby uniknąć tych pułapek, CEO-si powinni stale poszukiwać sposobów na innowacje i wzrost wartości swojej firmy. Jak zachować dynamikę wzrostu i skutecznie ją rozwijać? Kluczem jest ciągłe doskonalenie, inwestowanie w rozwój pracowników, otwartość na zmiany i umiejętność adaptacji do szybko zmieniających się realiów. Poznaj najlepsze praktyki doskonalenia się CEO-sów.

W Artykule:

 • Mimo, iż świadomość potrzeby rozwoju pracowników w Polsce stale rośnie, inwestycje w rozwój na rodzimym rynku bywają często chybionymi decyzjami.  Polskie firmy wydają ponad 7 miliardów złotych rocznie na szkolenia i rozwój pracowniczy, z czego około 50% to szkolenia nieobowiązkowe, z których z kolei 80% wydawane jest na nieefektywne akademie liderskie.
 • odróżnieniu od akademii liderskich, których skuteczność nie jest mierzona i przenoszona na środowisko pracy, warto podejść do rozwoju w sposób świadomy i nieimprowizowany, inwestując w programy transformacyjne i kursy rozwojowe, ukierunkowane na rozwiązanie kluczowych problemów w firmie, zbudowanie zaangażowanej kultury organizacyjnej i poprawę efektywności.
 • Zmiana punktu widzenia to klucz do identyfikowania i korygowania praktyk, ograniczających innowacyjność i efektywność organizacji. CEO-si, którzy otwierają się na nową perspektywę, zyskują możliwość oglądu swojej firmy z nowej, często bardziej obiektywnej strony, co jest kluczowe w szybko zmieniających się realiach rynkowych.
 • Postawa otwartości na ciągłe uczenie się i eksplorowanie nowych możliwości nie tylko zwiększa efektywność operacyjną, ale także sprzyja kulturze innowacyjności w całej organizacji, co jest głównym atutem w globalnym, konkurencyjnym  środowisku.
 • Jak podnieść efektywność działań rozwojowych? Z pomocą przychodzi model oceny LTEM, zaprojektowany tak, by pomóc organizacjom w tworzeniu bardziej efektywnych działań rozwojowych oraz weryfikacji skuteczności uczenia się.

Spis treści:

 1. Ulepszanie agendy edukacyjnej
 2. Zmiana perspektywy
 3. Jeden standard zarządzania i świadome przywództwo
 4. Ciągła nauka i otwartość na innowacje
 5. Podnoszenie efektywności działań rozwojowych

Zobacz też: Czy dzisiejsze kompetencje odpowiadają kompetencjom jutra?

Początkowe lata na stanowisku lidera to kluczowy okres  który wymaga intensywnej nauki, kształtowania skutecznych strategii oraz budowania fundamentów dla przyszłych sukcesów. W tych formacyjnych latach, bezpośrednie rozmowy z interesariuszami są nieocenionym źródłem wiedzy, które pozwala na rozwijanie innowacyjnych podejść i modeli działania dostosowanych do dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego.  Z upływem czasu, dla CEO niezmiernie ważne staje się znalezienie równowagi między zaangażowaniem zewnętrznym a koniecznością skupienia się na procesach wewnętrznych i innowacjach, które jest kluczowe, by nie stracić z oczu głównego celu, jakim jest ciągłe doskonalenie. Jakie praktyki najskuteczniej wspierają doskonalenie dzisiejszych liderów? Jakie kompetencje są istotne?

Kompetencje: Ulepszanie agendy edukacyjnej

W miarę jak liderzy zdobywają doświadczenie i pewność siebie w swojej roli, nadchodzi moment, w którym mogą zacząć delegować większe odpowiedzialności swoim zespołom. Ten etap umożliwia CEO-som skupienie się na dodatkowych działaniach edukacyjnych zarówno dla siebie, jak i dla pracowników.

Edukacja, która może obejmować zarówno formalne szkolenia, jak i mniej formalne metody nauki, takie jak mentoring, coaching czy zyskujące na popularności serwisy rozwojowe, staje się istotnym elementem w dążeniu do utrzymania innowacyjności i konkurencyjności firmy.  Działania te nie tylko zwiększają kompetencje lidera i jego zespołu, ale także sprzyjają kulturze ciągłego rozwoju, co jest niezbędne dla długoterminowego sukcesu każdej organizacji.

Mimo, iż świadomość potrzeby rozwoju pracowników w Polsce stale rośnie, inwestycje w rozwój na rodzimym rynku bywają często chybionymi decyzjami.  Polskie firmy wydają ponad 7 miliardów złotych rocznie na szkolenia i rozwój pracowniczy, z czego około 50% to szkolenia nieobowiązkowe, z których z kolei 80% wydawane jest na nieefektywne akademie liderskie.

Większość firm, zamiast mierzyć skuteczność przeniesienia szkoleń i akademii na środowisko pracy oraz wpływu na KPI, monitoruje jedynie zadowolenie pracowników ze szkoleń oraz procent zdawalności egzaminów. Pod uwagę nie są brane efekty szkoleń, lecz feedback uczestnika.

W co warto inwestować w kontekście rozwoju? W odróżnieniu od akademii liderskich, których skuteczność nie jest mierzona i przenoszona na środowisko pracy, warto podejść do rozwoju w sposób świadomy i nieimprowizowany, inwestując w programy transformacyjne takie jak Quick Transformation Program i kursy rozwojowe dostępne na platformie Youniversity, ukierunkowane na rozwiązanie kluczowych problemów w firmie, zbudowanie zaangażowanej kultury organizacyjnej i poprawę efektywności.

Według Radka Drzewieckiego,  „rozwój musi wynikać z tego, jaki konkretny szczebel konkretna osoba powinna zajmować w firmie, jaką rolę powinna grać w zespole – dopiero wtedy możemy zaadresować luki pomiędzy stanem obecnym i stanem docelowym i na podstawie tych luk opracować konkretny plan rozwoju, a później określić, w jaki sposób będziemy ten rozwój mierzyć”.

kompetencje

Zmiana perspektywy

Zmiana punktu widzenia to klucz do identyfikowania i korygowania praktyk, ograniczających innowacyjność i efektywność organizacji. CEO-si, którzy otwierają się na nową perspektywę, zyskują możliwość oglądu swojej firmy z nowej, często bardziej obiektywnej strony, co jest kluczowe w szybko zmieniających się realiach rynkowych.

Zmiana perspektywy pozwala również na lepsze zrozumienie oczekiwań i potrzeb klientów, co procentuje bardziej skutecznymi i dopasowanymi do rynku strategiami. Dzięki temu firmy mogą nie tylko utrzymać konkurencyjność, ale także zyskiwać przewagę nad innymi poprzez wprowadzenie innowacji, które odpowiadają na realne i aktualne wyzwania rynkowe.

Jak zmienić perspektywę? Częstym błędem liderów jest przyjmowanie za punkt odniesienia strategii z minionego roku. Aby wyjść poza ramy, zamiast odświeżać starą strategię, CEO-si powinni dokonywać gruntownej rewizji wszystkich aspektów działalności swojej firmy, „wchodząc” do niej z zewnątrz z nowym spojrzeniem.  Ogranicza to skłonność do przywiązania do przeszłości, eliminuje obciążenie wewnętrznymi lojalnościami oraz niweluje tendencję do ulegania krótkoterminowym naciskom.

Metody, za pomocą których CEO-si mogą zmieniać perspektywę są różne, ale większość skupia się na uzyskaniu faktycznych odpowiedzi na pytania dotyczące kilku kluczowych obszarów:

Rynki kapitałowe

Najważniejsze zagadnienia, na jakie powinni zwrócić uwagę CEO-si w kontekście rynków kapitałowych sprowadzają się do udzielenia odpowiedzi na pytania: „co wpłynęło na nasze historyczne zyski dla akcjonariuszy w różnych horyzontach czasowych?”, „jak wypada nasza wycena w porównaniu z wycenami innych spółek i dlaczego?” oraz „jakie są dźwignie o największym wpływie na zmianę naszej wyceny (np. wzrost, wskaźniki poprawy marży itp.)?”.

Główne przewagi konkurencyjne

W kontekście strategii warto zadać sobie pytania: „czy działamy w odpowiednich branżach, obszarach geograficznych, sektorach, liniach produktowych i segmentach klientów?”, „jak możemy wzmocnić naszą przewagę konkurencyjną w tych wybranych obszarach?”, „jakie są nasze największe potencjalne możliwości w zakresie fuzji i przejęć, partnerstwa i dezinwestycji?”.

Koszty i kapitał

Odnośnie kosztów i kapitału należy zwrócić uwagę na to, gdzie mamy bezpośrednie i pośrednie możliwości poprawy kosztów. Warto poszukać odpowiedzi na pytania: „jak możemy znacząco zwiększyć zwrot z inwestycji w nasze nakłady kapitałowe?” oraz „jak możemy zwiększyć odporność naszej struktury kapitałowej?”. Warto skoncentrować się na takich zagadnieniach jak: możliwości wzrostu przychodów (wolumen i ceny), rentowność każdego obszaru, w którym zdecydujemy się działać oraz jego potencjał.

Kultura organizacyjna

Jeśli chodzi o kulturę organizacyjną, warto rozważyć przede wszystkim, jakie radykalne ulepszenia można wprowadzić w zakresie komunikacji i zaangażowania, jak możemy zwiększać efektywność, np. przy pomocy narzędzi takich jak Boardmeetingi i feedback oraz gdzie musimy odświeżyć naszą ofertę talentów, a gdzie musimy zbudować nowe możliwości.

Wizerunek

Kwestie wizerunkowe to obszar o niebagatelnym znaczeniu dla reputacji firmy. W tym kontekście liderzy powinni skupić się przede wszystkim na działaniach organizacji i jej funkcjonowaniu w trzech kluczowych obszarach – środowiskowych, społecznych i korporacyjnych aspektach zarządzania.  Kluczowe w znaczeniu strategicznym wdrażanie polityki ESG pozwala firmom nie tylko sprostać wymogom legislacyjnym, ale również spełniać oczekiwania interesariuszy, a tym samym zwiększać swoją konkurencyjność.

kompetencje

Jeden standard zarządzania i świadome przywództwo

W dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, liderzy muszą regularnie weryfikować skuteczność swojego modelu zarządzania. W przywództwie stawiamy na empatię, zaufanie i budowanie poczucia przynależności, a w zarządzaniu na efektywność, przewidywalność i zdolność do adaptacji. Według Radka Drzewieckiego, „przywództwo to budowanie poczucia przynależności, budowanie zaufania, a zarządzanie to nieimprowizowany sposób pracy lidera na co dzień, budowanie przewidywalności w nieprzewidywalnych czasach”.

Wypracowanie standardu zarządzania, czyli sposobu pracy menedżera na co dzień to jednocześnie tworzenie ram dla przywództwa opartego o empatię. Takim standardem jest proponowany przez Radka Drzewieckiego Leadership 734 – skuteczny standard przywództwa wdrożony przez firmę Leanpassion w setkach firm, a opierający się na: 7 krokach kaskadowania strategii, 3 elementach zarządzania wizualnego i 4 etapach rozwoju ludzi i zespołów. Leadership 734 ukierunkowany na to, żeby ludzie mieli wspólne cele, żeby nikt niczego nie musiał się domyślać i żeby każdy realizował strategię w kontekście swojej roli, oprócz zestawu technik i narzędzi, koncentruje się na tym, by na pozycjach liderskich mieć odpowiednich ludzi – przede wszystkim od strony postawy, chęci i sposobu działania.

O ile zarządzanie to efektywność, zdolność do adaptacji poprzez kwestionowanie status quo, stabilizowanie, standaryzowanie środowiska pracy oraz procesów, przywództwo to przede wszystkim świadome podłączanie ludzi do firmy.

W dzisiejszych czasach potrzebujemy świadomego przywództwa i skutecznego zarządzania – i to na każdym szczeblu organizacji. Menedżerowie muszą być i liderami, którzy nadają sens istnienia, budują poczucie przynależności, zaufanie, i kierownikami, którzy zarządzają, planują, delegują, są blisko, rozwiązują problemy, rozwijają ludzi, dają i otrzymują feedback.

Radek Drzewiecki, CEO Grupy LP

Ciągła nauka i otwartość na innowacje

W nieustannie ewoluującym świecie biznesowym liderzy stają przed wyzwaniem utrzymania dynamiki rozwoju swoich organizacji, co wymaga od nich nie tylko umiejętności zarządzania bieżącą działalnością, ale również ciągłego poszukiwania nowych sposobów na rozwój i innowacje. Kluczem do sukcesu jest utrzymanie otwartości na naukę i innowacyjność. Stałe doskonalenie się zarówno w obszarze osobistym, jak i profesjonalnym, jest niezbędne, aby nie tylko nadążać za trendami rynkowymi, ale również przewodzić zmianom, wprowadzając świeże pomysły i rozwiązania, które mogą w znaczący sposób wpływać na rozwój firmy.

Liderzy systematycznie inwestujący w swoją edukację i rozwijający swoje kompetencje, są w stanie lepiej rozumieć potrzeby swojego zespołu, klientów oraz zmieniające się warunki rynkowe. Postawa otwartości na ciągłe uczenie się i eksplorowanie nowych możliwości nie tylko zwiększa efektywność operacyjną, ale także sprzyja kulturze innowacyjności w całej organizacji, co jest głównym atutem w globalnym, konkurencyjnym  środowisku.

kompetencje

Podnoszenie efektywności działań rozwojowych

Jak podnieść efektywność działań rozwojowych? Z pomocą przychodzi model oceny LTEM, zaprojektowany tak, by pomóc organizacjom w tworzeniu bardziej efektywnych działań rozwojowych oraz weryfikacji skuteczności uczenia się. Jak wygląda model LTEM, czyli Learning Transfer Evaluation Model? Zawiera on 8 poziomów ewaluacji rozwoju:

 1. Attendance – obecność – uczestnictwo w szkoleniu, czas spędzony na warsztacie, webinarze, platformie e-learningowej.
 2. Activity – aktywność – zaangażowanie np. sporządzanie notatek podczas warsztatu.
 3. Learner Perception – feedback uczestnika – informacja zwrotna na temat tego jak uczestnik postrzega szkolenie np. ankieta satysfakcji, ocena jakościowa materiału video.
 4. Knowledge Acquisition –  informacja zwrotna – np. zaliczenie quizu, egzaminu wiedzy.
 5. Decision Making Competence – zdobycie kompetencji decyzyjnych poprzez rozumienie metodyki i teorii.
 6. Task Competence – zdobycie kompetencji zadaniowych.
 7. Transfer of Learning to Work – transfer wiedzy i umiejętności do środowiska pracy.
 8. Effects of Learning Transferred to Business – wymierne rezultaty w konkretnych KPI, np. finansowych, zwrotu z inwestycji.

Liderzy systematycznie inwestujący w swoją edukację i rozwijający kompetencje, są w stanie lepiej rozumieć potrzeby swojego zespołu, klientów oraz zmieniające się warunki rynkowe. Postawa otwartości na ciągłe uczenie się i eksplorowanie nowych możliwości nie tylko zwiększa efektywność operacyjną, ale także sprzyja kulturze innowacyjności w całej organizacji, co jest głównym atutem w konkurencyjnym, globalnym środowisku.

Chcesz doskonalić kompetencje liderskie? Program Lean Black Belt jest właśnie dla Ciebie! Jeśli Twoim wyzwaniem jest poukładanie firmy i jej procesów, budowanie strategii i kultury organizacyjnej, zaangażowania liderów, dołącz do kolejnej edycji certyfikowanego programu rozwojowego Lean Black Belt®.

Szczegóły programu znajdziesz tutaj >>

A jeżeli już teraz chcesz doskonalić siebie, jako lidera i zdobywać nowe kompetencje, sprawdź ofertę Youniversity.

youniversity

Serwis rozwojowy Youniversity to Twój partner w skutecznym rozwoju lidera.

Dołącz do nas i zacznij korzystać z ponad 1000 materiałów wideo, dostępu do ekspertów i narzędzi, które zrewolucjonizują sposób, w jaki pracujesz i w jaki żyjesz. Na platformie Youniversity znajdziesz ponad 90 kursów w 9 kategoriach: przywództwo, i zarządzanie, zarządzanie projektami, komunikacja i relacje, wellbeing, doskonalenie operacyjne; prezentacje, raporty, szablony i workbooki; konferencje i sesje live, quizy i notatki ułatwiające dokumentowanie postępów i systematyczne uczenie się. W zdobywaniu wiedzy będzie wspierał Cię na co dzień asystent nawyków – narzędzie usprawniające planowanie i realizację Twoich celów zawodowych i osobistych.