Ostatnia aktualizacja: 16.06.2023


Czy jesteśmy gotowi na rewolucję w świecie pracy? Future of Jobs Report 2023, autorstwa World Economic Forum, podsumowuje procesy zmian na rynku pracy i czynniki, które mają na nie największy wpływ. Ten prestiżowy raport dostarcza przekrojowych informacji na temat kierunków rozwoju zawodów, umiejętności przyszłości oraz wpływu technologii na rynek pracy. Tegoroczny raport mocno podkreśla rolę przekwalifikowania jako podstawowego narzędzia rozwoju i zmieniających się priorytetów dla pracodawców. Jakie zmiany czekają na nas w najbliższych latach? Czy organizacje są przygotowane na to, co nadchodzi? Czy nasze społeczeństwo poradzi sobie z tymi zmianami, a pracownicy będą postrzegać je jako szansę na rozwój zawodowy? Poznaj szczegóły przyszłości zawodów i bądź na bieżąco z najważniejszymi trendami rynkowymi!


Highlights:

Future of Jobs Report autorstwa World Economic Forum, którego najnowsza wersja została opublikowana na początku maja 2023 roku,  podsumowuje procesy zmian na rynku pracy i czynniki, które mają na nie największy wpływ.

W 2023 roku wyniki dla rynków pracy na całym świecie były bardzo zróżnicowane ze względu na zmieniające się trendy gospodarcze, zdrowotne oraz geopolityczne. 85% firm wskazuje na wzrost adopcji nowych i pionierskich technologii oraz poszerzenie dostępu do cyfrowych zasobów jako najbardziej prawdopodobne trendy napędzające transformację w ich organizacji.

Pomimo, że automatyzacja operacji w organizacjach wprowadzana jest wolniej niż zakładano wcześniej, transformacja technologiczna nadal pozostanie głównym katalizatorem przemiany biznesowej w ciągu następnych pięciu lat. Najchętniej wdrażanymi przez organizacje technologiami są te związane z big data, cloud computing oraz AI, a technologia będzie sprzyjać tworzeniu się miejsc pracy.


Jak wynika z raportu, do 2027 roku:

 • 23% zawodów ulegnie restrukturyzacji bądź likwidacji, a zatrudnienie spadnie o 2% (wzrost o 69 mln miejsc pracy, spadek o 83 miliony miejsc pracy).
 • 42% zadań biznesowych zostanie zautomatyzowane (dla porównania 47% przewidywanych w raporcie z  2020 roku). 34% wszystkich zadań związanych z biznesem będzie wykonywanych przez maszyny, a pozostałe 66% przez ludzi. Rozkład wykorzystania automatyzacji: do 35% dla rozumowania i podejmowania decyzji, do 65% dla przetwarzania informacji i danych.
 • 75% organizacji wprowadzi AI. 50% firm oczekuje, że doprowadzi to do wzrostu zatrudnienia, a 25% spodziewa się, że spowoduje to utratę miejsc pracy.
 • 44% kompetencji pracowników ulegnie zmianie. Ze względu na rosnące znaczenie rozwiązywania problemów w miejscu pracy, największa dynamika wzrostu przewidywana jest w obszarze umiejętności poznawczych.
 • 6 na 10 pracowników będzie wymagać poszerzenia kompetencji. Niestety, w 2023 roku tylko 50% pracowników ma dostęp do odpowiednich możliwości szkoleniowych. Dodatkowo, umiejętności, które najszybciej zyskują na znaczeniu dla firm nie zawsze są przewidziane w strategiach rozwojowych.
 • Myślenie analityczne stanowić będzie najwyższy priorytet w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników (10% inicjatyw szkoleniowych).

Spis treści:

 1. World Economic Forum publikuje najnowszy Future of Jobs Report
 2. Kluczowy czynnik przemian biznesowych i megatrendy
 3. Trendy i czynniki wpływające na tworzenie bądź likwidację miejsc pracy
 4. Wzrost znaczenia adaptacji technologii i sztucznej inteligencji
 5. Najważniejsze czynniki wzrostu zatrudnienia
 6. Zmiany na rynku pracy
 7. Kompetencje przyszłości 2027
 8. Rozwój pracowników do 2027 roku
 9. Umiejętności najszybciej zyskujące na znaczeniu vs strategie rozwojowe firm
 10. Rozwój miejsc pracy a dostępność talentów

Zobacz też: Kiedy pracownik odnosi sukces zawodowy i ma satysfakcję z pracy [Artykuł]


World Economic Forum publikuje najnowszy Future of Jobs Report

Future of Jobs Report autorstwa World Economic Forum, którego najnowsza wersja została opublikowana na początku maja 2023 roku, podsumowuje procesy zmian na rynku pracy i czynniki, które mają na nie największy wpływ. Ten prestiżowy raport dostarcza przekrojowych informacji na temat kierunków rozwoju zawodów, umiejętności przyszłości oraz wpływu technologii na rynek pracy. Zawarte w nim analizy, przewidywania oraz rekomendacje pomagają organizacjom na całym świecie lepiej zrozumieć, jakie kompetencje będą niezbędne w nadchodzących latach. To pozwala im podejmować świadome decyzje dotyczące szkoleń, rekrutacji oraz strategii zarządzania talentami.

W efekcie, raport Future of Jobs Report powinien być kluczowym źródłem wiedzy dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z trendami rynkowymi oraz dostosować się do dynamicznie zmieniających się warunków rynku pracy.

Czy jesteśmy gotowi na rewolucję w świecie pracy? Future of Jobs Report 2023 zaskakuje prognozami dotyczącymi przyszłości zawodów, umiejętności i wpływu technologii na rynek pracy. Jakie zmiany czekają na nas w najbliższych latach? Czy organizacje są przygotowane na to, co nadchodzi?


najważniejsze trendy rynkowe według Future of Jobs Report

Do 2027 roku zatrudnienie zmniejszy się o 14 milionów, ale jednocześnie powstanie aż 69 milionów miejsc pracy w obszarach związanych ze sztuczną inteligencją i innymi wymagającymi specjalistycznej wiedzy. Czy to szansa na przekwalifikowanie się i zdobycie lepszego zawodu, czy raczej wyzwanie dla społeczeństwa?

Tylko 50% pracowników w 2023 roku ma dostęp do odpowiednich możliwości szkoleniowych, a myślenie analityczne staje się najwyższym priorytetem.  W erze AI na znaczeniu zyskują umiejętności miękkie, takie jak empatia czy aktywne słuchanie. Człowiek ma kluczowy wpływ na zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i wiarygodnością. Czy to oznacza, że nadszedł czas na zmianę strategii rozwojowych w firmach?

Raport World Economic Forum mocno podkreśla również rolę przekwalifikowania jako podstawowego narzędzia rozwoju i zmieniających się priorytetów dla pracodawców. Czy nasze społeczeństwo poradzi sobie z tymi zmianami, a pracownicy będą postrzegać je jako szansę na rozwój zawodowy?

Poznaj szczegóły przyszłości zawodów i bądź na bieżąco z najważniejszymi trendami rynkowymi!

Kluczowy czynnik przemian biznesowych i megatrendy

Megatrendy to złożone zjawiska w skali makro, które napędzają zmiany o szerokim, globalnym i ponadregionalnym zasięgu. Zmiany te zachodzą w różnych sferach, takich jak społeczna, ekonomiczna, polityczna, środowiskowa i technologiczna. Są to kluczowe tendencje o zasięgu globalnym, które mają wpływ na rozwój gospodarek, społeczeństw oraz technologii.

Kluczowym czynnikiem przemian biznesowych w ciągu najbliższych pięciu lat będzie adopcja technologii. Ponad 85% badanych organizacji jako najbardziej prawdopodobne trendy napędzające transformację w ich organizacji wskazuje na wzrost wdrażania nowych i pionierskich technologii oraz poszerzenie dostępu do cyfrowych zasobów.


najważniejsze trendy rynkowe według Future of Jobs Report - UMIEJĘTNOŚCI

Równie znaczący wpływ będzie miało szerokie zastosowanie w organizacjach standardów ESG. Standardy ESG (Środowiskowe, Społeczne i Zarządzania) to zestaw wytycznych, które pomagają organizacjom w zarządzaniu ich wpływem na środowisko, społeczeństwo i sposób zarządzania. W czasach, kiedy zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna są coraz ważniejsze, standardy ESG odgrywają istotną rolę w megatrendach. Pomagają organizacjom w spełnianiu wymagań regulacyjnych, zwiększają ich wiarygodność i zaangażowanie społeczne, a także wpływają na ich wyniki finansowe. Dlatego są niezwykle ważne dla organizacji, które chcą działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i osiągnąć długofalowe sukcesy.

W dzisiejszych czasach nie można pominąć też najbardziej wpływowych trendów makroekonomicznych, takich jak rosnące koszty życia i powolny wzrost gospodarczy. Rosnące koszty życia wpływają na siłę nabywczą konsumentów, co z kolei prowadzi do zmiany ich zachowań zakupowych i preferencji. Aby sprostać tym wyzwaniom, firmy muszą dostosować swoje strategie, oferując produkty i usługi o lepszej wartości i konkurencyjnych cenach.

Powolny wzrost gospodarczy ma ogromny wpływ na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, które mogą być bardziej ostrożne w swoich strategiach ekspansji i zatrudnianiu. W obliczu niepewności gospodarczej, firmy muszą być bardziej elastyczne i innowacyjne, aby utrzymać swoją konkurencyjność na rynku.

Postępująca digitalizacja, zmiany demograficzne, rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej, czy rozwój sztucznej inteligencji i automatyzacji wpływają na kształtowanie nowych modeli biznesowych i strategii, które organizacje muszą przyjąć, aby sprostać wyzwaniom przyszłości.

Trendy i czynniki wpływające na tworzenie bądź likwidację miejsc pracy

Największe efekty tworzenia i likwidacji miejsc pracy wynikają z makrotrendów środowiskowych, technologicznych i ekonomicznych. Pracodawcy przewidują, że najsilniejszy efekt netto tworzenia miejsc pracy będzie napędzany przez inwestycje ułatwiające zieloną transformację biznesów, szersze zastosowanie standardów ESG oraz lokalizację łańcuchów dostaw.

Postęp technologiczny, dzięki zwiększonej adopcji nowych i pionierskich technologii oraz ułatwiony dostęp do zasobów cyfrowych ma przypuszczalnie prowadzić do wzrostu zatrudnienia w ponad połowie badanych firm.

Wśród kluczowych czynników przewidywanej likwidacji miejsc pracy znajdują się:

 1. wolniejszy wzrost gospodarczy,
 2. niedobory dostaw i rosnące koszty czynników produkcji,
 3. rosnące koszty życia dla konsumentów.

Pracodawcy zdają sobie również sprawę, że zwiększone podziały geopolityczne i trwający wpływ skutków pandemii będą prowadzić do zakłóceń na rynku pracy – z równym podziałem między pracodawcami, którzy oczekują pozytywnego wpływu tych trendów na miejsca pracy, i tymi, którzy oczekują negatywnego wpływu.

Wzrost znaczenia adaptacji technologii i sztucznej inteligencji

W ramach adaptacji technologii, duże zbiory danych (Big Data), chmura obliczeniowa (Cloud Computing) i sztuczna inteligencja (AI) mają spore szanse na wdrożenie. Ponad 75% firm zamierza wdrożyć te technologie do 2027 roku.

Dane zawarte w Future of Jobs Report 2023 pokazują również wpływ cyfryzacji handlu i wymiany handlowej. 86% badanych firm oczekuje, że technologie w postaci platform cyfrowych i aplikacji zostaną wdrożone do ich działalności w ciągu najbliższych pięciu lat. 75% firm handlowych ma być przejęte przez e-handel i handel cyfrowy.

Co ciekawe, 81% organizacji zamierza również do 2027 roku wdrożyć technologie edukacyjne i wspierające rozwój pracowników.

TOP 10 technologii i % firm, które wg raportu je wprowadzą do 2027:

 1. Platformy cyfrowe i aplikacje (86.4%)
 2. Technologie edukacji i rozwoju pracowników (80.9%)
 3. Analiza dużych zbiorów danych (80.0%)
 4. Internet rzeczy i urządzenia podłączone (76.8%)
 5. Chmura obliczeniowa (76.6%)
 6. Szyfrowanie i cyberbezpieczeństwo (75.6%)
 7. E-handel i handel cyfrowy (75.3%)
 8. Sztuczna inteligencja (74.9%)
 9. Technologie zarządzania środowiskiem (64.5%)
 10. Technologia łagodzenia zmian klimatu (62.8%)

Najważniejsze czynniki wzrostu zatrudnienia do 2027 roku

Oczekuje się, że większość wdrażanych technologii będzie miała pozytywny wpływ na stan zatrudnienia. Wśród technologii, dzięki którym wzrośnie liczba miejsc pracy znajdą się analiza dużych zbiorów danych, technologie zarządzania zmianami klimatycznymi i środowiskiem oraz szyfrowanie i cyberbezpieczeństwo.

Technologie rolnicze, platformy cyfrowe i aplikacje, e-handel i cyfrowy handel oraz sztuczna inteligencja mają prowadzić do znaczących zakłóceń na rynku pracy, z dużą częścią firm prognozujących przemieszczenie miejsc pracy w swoich organizacjach, równoważone wzrostem zatrudnienia gdzie indziej, co daje pozytywny bilans netto. Wszystkie, z wyjątkiem dwóch technologii (robotów humanoidalnych i robotów niehumanoidalnych), mają aktywnie współtworzyć miejsca pracy w ciągu najbliższych pięciu lat.

Strukturalne zmiany na rynku pracy

Spośród 673 milionów miejsc pracy odzwierciedlonych w zbiorze danych raportu Future of Jobs Report 2023, respondenci przewidują strukturalny wzrost zatrudnienia o 69 milionów miejsc pracy oraz spadek o 83 miliony miejsc pracy. Odpowiada to zmniejszeniu miejsc pracy o 14 milionów netto, czyli o 2% obecnego zatrudnienia.

Pracodawcy przewidują strukturalne zmiany na rynku pracy wynoszące 23% miejsc pracy w ciągu najbliższych pięciu lat. Respondenci spodziewają się wyższego niż przeciętny wskaźnika zmian w łańcuchach dostaw i transporcie oraz w przemyśle mediów, rozrywki i sportu, a niższego niż przeciętny wskaźnika zmian w przemyśle produkcyjnym oraz handlu detalicznym i hurtowym dóbr konsumpcyjnych.

Granica między człowiekiem a maszyną przesunęła się, jednak organizacje wprowadzają automatyzację do swoich operacji w wolniejszym tempie niż wcześniej przewidywano. Szacuje się, że 34% wszystkich zadań związanych z biznesem jest wykonywanych przez maszyny, a pozostałe 66% przez ludzi. Oznacza to znikomy, 1-procentowy wzrost poziomu automatyzacji, jaki oszacowali respondenci w edycji raportu w 2020 roku. Tempo automatyzacji przeczy oczekiwaniom respondentów z 2020 którzy zakładali, że prawie połowa (47%) zadań biznesowych zostanie zautomatyzowana w ciągu następnych pięciu lat (do 2025).


najważniejsze trendy rynkowe według Future of Jobs Report - UMIEJĘTNOŚCI

W najnowszym raporcie respondenci skorygowali swoje oczekiwania dotyczące przyszłej automatyzacji, przewidując, że do 2027 roku zautomatyzowane zostanie 42% zadań biznesowych. Automatyzacja zadań w 2027 roku ma się różnić: od 35% dla rozumowania i podejmowania decyzji, do 65% dla przetwarzania informacji i danych. Jednak oczekiwania dotyczące wypierania pracy fizycznej i manualnej przez maszyny zmniejszyły się, a rozumowanie, komunikowanie się i koordynowanie – wszystkie cechy, w których ludzie mają przewagę porównawczą – mają być w przyszłości bardziej podatne na automatyzację.

Sztuczna inteligencja, kluczowy czynnik potencjalnego wypierania algorytmicznego, ma zostać przyjęta przez prawie 75% badanych firm. Jednakże w związku z tym przewidywany jest wysoki poziom rotacji: 50% organizacji oczekuje, że doprowadzi to do wzrostu zatrudnienia, a 25% spodziewa się, że spowoduje to likwidację miejsc pracy.

Kompetencje przyszłości 2027

W 2023 roku najważniejszymi umiejętnościami dla pracowników pozostają analityczne myślenie i kreatywne myślenie. Analityczne myślenie jest uważane za kluczową umiejętność przez większość firm i stanowi średnio 9% podstawowych umiejętności zgłaszanych przez firmy.

Kreatywne myślenie, kolejna umiejętność poznawcza, zajmuje drugie miejsce, przed trzema umiejętnościami samoskuteczności – elastycznością, motywacją i samoświadomością oraz ciekawością i uczeniem się przez całe życie (long-life learning) Niezawodność i dbałość o szczegóły zajmują szóste miejsce, za umiejętnością korzystania z nowych technologii. W pierwszej dziesiątce kluczowych umiejętności znajdują się również dwie postawy związane z pracą z innymi – empatia i aktywne słuchanie oraz przywództwo i wpływ społeczny oraz kontrola jakości.

TOP 10 kompetencji w 2023:

 1. Myślenie analityczne
 2. Myślenie kreatywne
 3. Odporność, elastyczność i zwinność
 4. Motywacja i samoświadomość
 5. Ciekawość i long-life learning (uczenie się przez całe życie)
 6. Umiejętność korzystania z technologii
 7. Niezawodność i dbałość o szczegóły
 8. Empatia i aktywne słuchanie
 9. Przywództwo i wpływ społeczny
 10. Kontrola jakości

Pracodawcy szacują, że do 2027 roku aż 44% umiejętności pracowników ulegnie zmianie. Najbardziej dynamiczny wzrost spodziewany jest w obszarze umiejętności poznawczych, co odzwierciedla rosnące znaczenie rozwiązywania skomplikowanych problemów w miejscu pracy. Ankietowane firmy zgłaszają, że kreatywne myślenie zyskuje na znaczeniu nieco szybciej niż myślenie analityczne. Trzecią najbardziej rosnącą kluczową umiejętnością przyszłości będzie znajomość technologii. Umiejętności samoskuteczności zajmują wyższe miejsce niż umiejętności pracy z innymi.


BEZPŁATNA KONSULTACJA LEANPASSION

Najszybciej rosnące postawy społeczno-emocjonalne, jak ciekawość i uczenie się przez całe życie, odporność, elastyczność i zwinność, motywacja i samoświadomość, są uważane przez firmy za coraz ważniejsze w rankingu wzrostu znaczenia umiejętności przyszłości. Pierwszą dziesiątkę rosnących umiejętności uzupełniają myślenie systemowe, sztuczna inteligencja i big data, zarządzanie talentami oraz orientacja na usługi i obsługa klienta.

TOP 10 kompetencji 2023-2027:

 1. Myślenie analityczne
 2. Myślenie kreatywne
 3. Sztuczna inteligencja (AI) i duże zbiory danych (Big Data)
 4. Przywództwo i wpływ społeczny
 5. Odporność, elastyczność i zwinność
 6. Ciekawość i long-life learning (uczenie się przez całe życie)
 7. Umiejętność korzystania z technologii
 8. Projektowanie i doświadczenie użytkownika
 9. Motywacja i samoświadomość
 10. Empatia i aktywne słuchanie

Mimo, że respondenci Future of Jobs Report 2023 nie uznali żadnych umiejętności za ogólnie malejące, nieliczne organizacje uważają, że znaczne mniejsze znaczenie dla ich pracowników będą miały umiejętności takie jak czytanie i pisanie, matematyka, zdolności przetwarzania informacji zmysłowych, zręczność manualna, czy wytrzymałość i precyzja.

Rozwój pracowników do 2027 roku

Jak wynika z raportu World Economic Forum, sześciu na dziesięciu pracowników będzie wymagać szkolenia przed 2027 rokiem, a tylko 50% pracowników ma obecnie dostęp do odpowiednich możliwości szkoleniowych.

Najwyższym priorytetem w zakresie rozwoju pracowników w latach 2023-2027 jest myślenie analityczne, które ma stanowić średnio 10% inicjatyw szkoleniowych. Drugie miejsce zajmuje promowanie kreatywnego myślenia, które będzie przedmiotem 8% inicjatyw doskonalenia zawodowego. Na trzecim miejscu wśród priorytetów szkoleniowych organizacji w zakresie umiejętności w ciągu najbliższych pięciu lat znajduje się szkolenie pracowników w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji & big data i będzie priorytetem dla 42% ankietowanych firm.

Pracodawcy planują również skoncentrować się na rozwijaniu umiejętności pracowników w zakresie:

 • przywództwa i wpływu społecznego (40% firm),
 • odporności, elastyczności i zwinności (32%),
 • oraz ciekawości i uczenia się przez całe życie (30%).

Dwie trzecie firm spodziewa się uzyskać zwrot z inwestycji w szkolenia umiejętności w ciągu roku od inwestycji, zarówno w formie zwiększonego zadowolenia pracowników, jak i zwiększenia ich produktywności.

Umiejętności najszybciej zyskujące na znaczeniu vs strategie rozwojowe firm

Umiejętności, które firmy zgłaszają jako najszybciej zyskujące na znaczeniu, nie zawsze są odzwierciedlone w strategiach doskonalenia zawodowego. Poza najlepiej ocenianymi umiejętnościami poznawczymi są dwie umiejętności, którym firmy przywiązują znacznie większą wagę niż wynikałoby to z ich obecnego znaczenia rynku pracy: AI i Big Data oraz przywództwo i wpływ społeczny.

Firmy klasyfikują AI i Big Data o 12 miejsc wyżej w swoich strategiach umiejętności niż w ocenie umiejętności podstawowych i zgłaszają, że zainwestują w nie szacunkowo 9% swoich wysiłków w zakresie przekwalifikowania. Stanowi to odsetek większy, niż w przypadku wyżej ocenianego kreatywnego myślenia. Wniosek jest taki, że chociaż AI i Big Data są częścią mniejszej liczby strategii, mają tendencję do bycia ważniejszym elementem, gdy są w nich uwzględniane.


najważniejsze trendy rynkowe według Future of Jobs Report - UMIEJĘTNOŚCI

Przywództwo i wpływ społeczny zajmują miejsce o pięć miejsc wyższe niż sugerowałoby to ich obecne znaczenie i jest to najwyżej oceniana postawa. Inne umiejętności, które są strategicznie podkreślane przez biznes, to projektowanie i doświadczenie użytkownika (aż dziewięć miejsc wyżej w porównaniu z raportem z 2020 roku), gospodarka środowiskowa (o 10 miejsc wyżej), marketing i media (o sześć miejsc wyżej) oraz sieci i cyberbezpieczeństwo (o pięć miejsc wyżej).

Rozwój miejsc pracy a dostępność talentów

Respondenci Future of Jobs Report 2023 wyrażają pewność co do rozwoju obecnego zatrudnienia, jednak są mniej optymistyczni w kwestii perspektyw dostępności talentów w ciągu najbliższych pięciu lat. W związku z tym, luki w umiejętnościach i niemożność pozyskania talentów wskazywane są przez organizacje jako kluczowe bariery utrudniające transformację branży.

Badane firmy deklarują, że warto jest stawiać na rozwój swoich zespołów, ale są mniej optymistyczne, jeśli chodzi o perspektywy dostępności talentów na rynku w najbliższych pięciu latach. 48% firm uważa, że aby zwiększyć dostępność talentów dla ich organizacji konieczna jest poprawa procesów awansu i promocji talentów. Ta kluczowa praktyka biznesowa wyprzedza oferowanie wyższych wynagrodzeń (pomysł 36% firm na zwiększenie dostępu talentów), jak też skuteczne przekwalifikowywanie i doskonalenie zawodowe (którego używa 34% organizacji).

Jednakże, inwestowanie w naukę, szkolenia w miejscu pracy oraz automatyzacja procesów to najbardziej powszechne strategie zatrudnienia, które firmy najczęściej planują wdrożyć w celu realizacji celów biznesowych organizacji. Czterech na pięciu pracodawców spodziewa się wdrożenia tych strategii w ciągu najbliższych pięciu lat.

Rozwój pracowników najczęściej uważany jest za odpowiedzialność menedżerów, z 27% szkoleń mających być realizowanych przez szkolenia i coaching w miejscu pracy, przed 23% realizowanymi przez wewnętrzne działy szkoleniowe i 16% przez praktyki zawodowe sponsorowane przez pracodawców.

________________________________

„Czy moje dzisiejsze kompetencje odpowiadają wyzwaniom i kompetencjom jutra?”

To pytanie powinien zadać sobie każdy lider, któremu zależy na rozwoju swojego zespołu, jego zaangażowaniu, efektywności oraz zdolności do adaptacji w świecie dynamicznych zmian.

Jeżeli Twoim wyzwaniem jest transformacja przywództwa w firmie, poukładanie procesów, zbudowanie ponadprzeciętnej zdolności firmy do adaptacji, skontaktuj się z nami >>. Podczas spotkania, w dogodnym dla Ciebie terminie, porozmawiamy o wyzwaniach Twoich i Twojej firmy oraz dopasujemy najskuteczniejsze rozwiązanie.


BEZPŁATNA KONSULTACJA