Ostatnia aktualizacja: 23.02.2023

Każdego dnia, w polskich firmach z łatwością można zaobserwować symptomy zahamowania rozwoju organizacji, zmniejszenia zdolności do adaptacji, a przede wszystkim rotacji pracowników, którzy nie czując realnego wpływu na firmę, nie podnoszą ręki, kiedy widzą problem. 

Nieoczywiste patologie biznesowe

W Leanpassion zdefiniowaliśmy te symptomy jako WIELKĄ PIĄTKĘ PATOLOGII BIZNESOWYCH, a Radek Drzewiecki opisał je szeroko w swojej bestsellerowej książce „STRATEGIA LEAN”. Słowa patologia używamy tutaj intencjonalnie, ponieważ problemy społeczne, takie jak alkoholizm, narkomania, przemoc itp. są powszechnie nieakceptowane, natomiast na te biznesowe panuje ogólna zgoda, choć niszczą organizację od środka. Zrozumienie problemu pozwala na stworzenie warunków do tego, by identyfikować i eliminować marnotrawstwo oraz dodawać istotną dla klienta wartość, dzięki czemu firma może być zawsze o krok przed innymi

Według badań i analiz Leanpassion przyczyną takiego stanu są praktycznie identyczne problemy biznesowe, z którymi borykają się organizacje i to niezależnie od branży. Oto one: 

  1. MY I ONI – SILOSY: 95% członków zarządu, menedżerów nie zna misji, wizji i celów strategicznych firmy. 
  2. LUDZIE PRZYCHODZĄ DO ROBOTY: Większość Polaków nie odczuwa satysfakcji z pracy i nie poleca swojego pracodawcy. 
  3. OPINIE ZAMIAST FAKTÓW: Ponad 80% procesów nigdy nie zostało zmierzonych, a menedżerowie i pracownicy swoje decyzje opierają na opiniach, a nie na faktach. 
  4. EGO-MENEDŻEROWIE: Ponad 90% menedżerów improwizuje w swojej pracy. 
  5. DOSKONALENIE PRZESZKADZA BIZNESOWI: 9/10 prób doskonalenia firmy kończy się po projekcie pilotażowym. 

Wyzwania i problemy dzisiejszych firm

Z 16-letniego doświadczenia Leanpassion w pracy z klientami możemy wysnuć wniosek, że brak realizacji celów strategicznych zazwyczaj wynika z niskiej efektywności procesów oraz wysokiego poziomu rotacji pracowników. Z jakimi problemami borykają się dzisiaj firmy i jakie stoją przed nimi wyzwania

Produkcja 

Najczęstszym problemem w branży produkcyjnej są kłopoty z terminową realizacją zleceń, spowodowane często ilością zamówień przewyższającą moce przerobowe, rosnące koszty, czy pogorszenie jakości procesów, a tym samym produktu końcowego. Jak wynika z naszych obserwacji, wiele firm nie dostosowało swoich procesów do wzrostu organizacji, a często kadra zarządzająca jest niedostatecznie zaangażowana w zmiany organizacyjne. 

Kolejnym wyzwaniem w tej branży jest zwiększenie konkurencyjności oraz atrakcyjności cenowej oferowanych produktów, które jest trudne do zrealizowania bez odpowiedniego dostosowania procesów biznesowych oraz optymalizacji kosztów i technologii produkcji

Wiele firm z branży produkcyjnej doświadcza znaczącego spadku zamówień, zwłaszcza w obliczu niespodziewanego kryzysu gospodarczego spowodowanego wybuchem pandemii Covid-19. Spadek zamówień sięga niekiedy 30-40% w porównaniu do okresu sprzed pandemii. 

Usługi 

Niska efektywność procesu sprzedaży oraz niedopasowane struktury sprzedażowe to jedno z ważniejszych wyzwań w sprzedaży. Za tym idzie spadek obrotów, problemy ze zdobyciem nowych klientów oraz utrzymanie dotychczasowych kontraktów. Do tego dochodzi kwestia zachowania poczucia bezpieczeństwa i stabilności zatrudnienia pracowników. 

Branża finansowa z kolei wykazuje bardzo dużą wrażliwość na pojawiające się kryzysy. Potrzebuje ciągłego unowocześniania produktów i dostosowania ich do szybko zmieniających się warunków rynkowych. Wyzwaniem jest również wyścig technologiczny i zmiana filozofii obsługi klienta, zwłaszcza jeśli chodzi o procesy digitalizacji

W branży IT istotnym wyzwaniem w obecnych czasach jest utrzymanie wykwalifikowanych pracowników oraz dostrojenie procesów do zmieniającego się rynku. Działy IT dużych organizacji potrzebują optymalizacji procesów, której efektem będzie wzrost produktywności, efektywności i jakości pracy

HR, podobnie jak inne branże, dosyć mocno odczuwa skutki pandemii. Tutaj jednym z największych wyzwań związanych z nowymi projektami jest zapewnienie odpowiedniej ilości pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, jak również utrzymanie zmotywowanych zespołów. Działy HR nieustannie poszukują sposobów na standaryzację procesów w rozproszonej organizacji, wprowadzenie Kaizen, rozwijanie roli liderów, utrzymanie motywacji pracowników, poprawy komunikacji w firmie, zwłaszcza w aspekcie odpowiedniego podziału ról pomiędzy pracownikami. 

Back Office/ Administracja 

Nadążanie kadr za tempem rozwoju firmy, przy zapewnieniu skutecznej komunikacji pomiędzy pracownikami wszystkich szczebli w organizacji, jest jednym z problemów w administracji. Tak jak w innych branżach duże wyzwanie stanowi zwiększenie efektywności procesów przy wzroście motywacji, odpowiedzialności i zaangażowania pracowników, a przede wszystkim zbudowanie zaangażowanego zespołu realizującego wspólne cele. Wiele firm potrzebuje zmiany struktury organizacyjnej oraz wprowadzenia mierników, zwłaszcza jakościowych. 

Logistyka 

Jak zaadaptować się do nowej, pocovidowej rzeczywistości to wyzwanie bardzo złożone, którego doświadcza większość firm, również te z branży logistycznej. Zapewnienie jakości, spojrzenie przez cele strategiczne na całość procesów w firmie, szybki rozwój to tylko niektóre wyzwania w tej branży. Dochodzi do tego kwestia potrzeby strategicznej optymalizacji, rozwoju i doskonalenia pracowników, ich motywacji przy jednoczesnej potrzebie wdrażania nowych produktów i zdobywania nowych klientów

Doskonalenie „przeszkadza” biznesowi 

Jak widać z powyższego krótkiego opisu, każda z branż stoi przed wieloma wyzwaniami i nieustannie boryka się z różnymi problemami. Głównym wyzwaniem stojącym w dzisiejszych czasach przed menedżerami jest to, aby przekonać swoje zespoły do tego, że zwiększenie efektywności i zaangażowania jest możliwe. Natomiast w praktyce, zazwyczaj gdy menedżer chce podjąć próby zwiększenia efektywności, bardzo często napotyka na opór zespołu który mówi, że nie da rady. Z kolei zarządy firm oczekują wyników, podczas gdy menedżerowie nie są w stanie ich osiągnąć, gdyż brakuje im zaangażowanych pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami

5 patologia biznesowa mówi, że większość prób zaangażowania pracowników i doskonalenia firmy kończy się po okresie pilotażu. Wtedy firmy wracają do starych nawyków i gaszą jedynie incydentalne pożary. Ludzie są zmęczeni ciągłym podejmowaniem prób zmian, które po okresie wprowadzenia idą w zapomnienie i wracają te same stare problemy

A przecież zmiana, identyfikacja i eliminacja marnotrawstw, to nie jest jednorazowy projekt, a niekończący się proces, który wymaga stworzenia odpowiedniego standardu przywództwa w organizacji i zapamiętania, że wszystko zaczyna się w GEMBA – czyli tam, gdzie dzieje się proces. Tymczasem, kiedy jedni chcą się doskonalić, to inni chcą robić biznes, odkładając potrzebne zmiany na później

Czy Twoja firma również stoi przed podobnymi wyzwaniami?
Jak sobie z nimi radzić dowiesz się w artykule Wszystko zaczyna się tam, gdzie dzieje się proces

Naucz się przeprowadzać transformacje Lean 3D na wybranym procesie i zdobądź przewagę konkurencyjną na rynku pracy! Sprawdź szczegóły >>