Transformacja Gedeon Richter Polska - case study

Transformacja QTP - Case study 4KRAFT

Jak firma 4Kraft wygenerowała oszczędności na poziomie 22,5 mln

2 etapy
skutecznej tranformacji QTP: poziom menedżerski, poziom specjalistów
22,5 mln zł
wygenerowanych oszczędności
100%
uczestników transformacji zaangażowanych w realizację strategii 4KRAFT
Cele klienta
 • wzrost efektywności wybranych procesów wraz z potwierdzeniem wypracowanych finansowych oszczędności
 • rozwój kompetencji uczestników Quick Transformation Program [transformacja QTP]
 • zwiększenie współpracy międzyobszarowej w ramach realizowanych inicjatyw

 

Proces i etapy działań
 • Przygotowanie transformacji
  [Przygotowanie organizacji oraz kluczowych interesariuszy do uruchomienia prac transformacyjnych. Ustalenie planu prac oraz produktów, które będą ich efektem.]
 • Diagnoza procesów
  [Przeprowadzenie kompleksowej analizy stanu obecnego realizowanych procesów pod kątem oceny efektywności, terminowości oraz jakości procesów. Na tej podstawie zostały zaprojektowane stan docelowy oraz rekomendacje zmian.]
 • Eksperymenty PDCA & Quick Wins
  [Opracowanie operacyjnych kierunków rozwoju dla procesów objętych analizą. Ocena działań, które w krótkim czasie przyniosą największe efekty. Podsumowanie oraz opracowanie listy zadań do realizacji.]
 • Standaryzacja & Leadership
  [Implementacja zmian, następnie ich standaryzacja i stabilizacja. Wypracowanie nawyków i zachowań wśród Liderów. Uruchomienie cyklicznych spotkań Boardmeeting oraz przygotowanie liderów do skutecznego Problem Solving.]

3 istotne elementy wspierające Quick Transformation Program:

Rezultaty
 • 22,5 mln zł wygenerowanych oszczędności
 • zintegrowanie zespołu wokół wspólnych celów
 • standaryzacja procesów biznesowych
 • wzrost efektywności pracy
 • obniżenie bazy kosztowej
 • podejmowanie decyzji w oparciu o fakty i dane
 • ustrukturyzowane podejście do rozwiązywania problemów
 • zaangażowanie pracowników w działania doskonalące
Transformacja QTP

„Jedną z największych obaw właścicieli firm jest podejście ludzi do zmian. Przeprowadzając pierwszy QTP – Quick Transformation Program, zarząd 4Kraft miał wątpliwości wynikające z braku podobnych doświadczeń. Osoby, które uczestniczyły w tym projekcie, w tym ja, nie wiedzieliśmy jaki będzie efekt. W drugim etapie transformacji, mając już ogląd sytuacji, zakomunikowałem swojemu zespołowi: ‘Na pewno nie będzie Wam łatwo przez to przejść, ale gwarantuję Wam, że na końcu, jak wytrzymacie i dacie radę, będziecie zadowoleni’.

 

Ludzie wynieśli z transformacji obiektywną wartość, ucząc się, że warto włożyć wysiłek w końcowy, dający satysfakcję efekt. Transformacja angażuje nie tylko pojedynczych ludzi, ale dużą część zespołu. Ważne są też trudne momenty w procesie, które naturalnie pojawiają się wśród zespołów pracujących nad usprawnianymi obszarami. To są te trudne momenty poszczególnych osób, członków zespołów, którzy na początku wchodzą w świat zmiany, nie wiedzą jeszcze jak się w nim odnaleźć i czasami są zagubieni. Najważniejsza jest jednak praca zespołu, praca ludzi, ich determinacja.

 

Z mojej perspektywy CEO najważniejsza jest wiedza, w jaki sposób przeprowadzić transformację. Można to odnieść właśnie do Leanpassion – takiego trenera na siłowni, który mówi, co mamy robić, podpowiada, ustala harmonogram i pilnuje tego harmonogramu. To jest coś, co po prostu pozwala łatwiej tą zmianę przeprowadzić”.

 

Quick Transformation Program, dając właściwe podstawy i ramy, pozwolił firmie obrać właściwy kierunek działań. Zgodnie z naszymi celami strategicznymi, będziemy dalej pracować nad budowaniem większej sprzedaży. Mamy dużo pomysłów, jak to robić. Dalej będziemy pracować nad efektywnością i dalej będziemy pracować nad zadowoleniem ludzi z pracy.”

Leszek Krysieniel
CEO 4KRAFT
Transformacja krok po kroku

Opis firmy klienta

4Kraft jest jednym z najszybciej rozwijających się globalnych producentów w sektorze produktów dla dzieci. Spółka dystrybuuje swoje produkty głównie w kanałach e-commerce w modelach B2B i B2C oraz w tradycyjnych kanałach sprzedaży. Spółka działa od 2011 roku, zatrudnia około 200 osób i systematycznie dąży do zajęcia pozycji wśród liderów branży parentingowej.

 

4Kraft jest właścicielem marek Kinderkraft i Kiddy. Produkty tych marek dostępne są w całej Europie, Azji i Australii z planami ekspansji do Ameryki Północnej i Afryki. Produkty oferowane przez marki z portfolio 4Kraft charakteryzują się wysoką jakością i najwyższymi standardami bezpieczeństwa, co potwierdzają liczne certyfikaty renomowanych europejskich instytucji oraz wieloletnie uznanie rodziców na całym świecie.

 

W 2022 roku firma otrzymała europejskie wyróżnienie GREAT PLACE TO WORK jako świetne miejsce do pracy i rozwoju kariery, a także zdobyła wyróżnienie jako najlepsze miejsce pracy w Polsce.


Transformacja QTP

Kluczowe wyzwania związane z transformacją

„Początkowa orientacja na dowożenie i realizowanie biznesu powoduje, że dopiero po pewnym czasie przychodzi refleksja na temat konieczności poukładania organizacji od wewnątrz, co jest naprawdę niezbędne do skalowania biznesu” – mówił Leszek Krysieniel, CEO 4KRAFT podczas II Edycji Leadership Excellence Summit 2024. Wzrost sprzedaży, większa efektywność procesów i GPTW to główne cele strategiczne firmy na 2026 rok. Dlatego 4KRAFT zdecydowała się na szybką transformację procesową, której celami były wzrost efektywności wybranych procesów wraz z potwierdzeniem wypracowanych finansowych oszczędności, rozwój kompetencji uczestników QTP oraz zwiększenie współpracy międzyobszarowej w ramach realizowanych inicjatyw.

 

Transformacja QTP
ZAKRES TRANSFORMACJI I ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA

ETAP 01: PRZYGOTOWANIE TRANSFORMACJI

 • Warsztat refleksji strategicznej w gronie kluczowych interesariuszy. Wypracowanie Kontekstu Biznesowego [misja, wizja, cele strategiczne, wartości]
 • Opracowanie matrycy komunikacji (odbiorcy, kanały, przekaz)
 • Kick off transformacji. Inspirujące warsztaty Lean dla pracowników z obszarów objętych transformacją
 • Powołanie zespołu projektowego po stronie firmy, który był odpowiedzialny za zbieranie wybranych danych na rzecz prowadzonych prac analitycznych
 • Przeprowadzenie komunikacji do wszystkich pracowników
 • Przygotowanie szczegółowego harmonogramu prac analitycznych
 • Zdefiniowanie produktów, które będą efektem przeprowadzonych prac

 

ETAP 02: DIAGNOZA PROCESÓW

 • Identyfikacja portfolio procesowego
 • Wspólne mapowanie procesów AS-IS
 • Multi Observation Study – analiza efektywności wykorzystania zasobów ludzkich
 • Poziom standaryzacji organizacji pracy – ocena poziomu aktualnych standardów oraz obciążenia poszczególnych obszarów
 • Span of Control – analiza efektywności struktury organizacyjnej
 • Analiza danych w zakresie terminowości, jakości oraz efektywności
 • Analiza standardu pracy Liderów
 • Analiza wskaźników produktywności – volumen vs. rbh
 • Identyfikacja potencjału do usprawnień – wpływ na zdolności operacyjne, KPI oraz koszty operacyjne

 

ETAP 03: EKSPERYMENTY PDCA & QUICK WINS

 • Opracowanie z multifunkcjonalnym zespołem kierunków rozwoju dla wybranych procesów
 • Priorytetyzacja wybranych kierunków zgodnie z matrycą PVA [Project Value Assessment], uwzględniającą wpływ działań na efekty biznesowe organizacji
 • Określenie inicjatyw możliwych do zrealizowania w perspektywie 1-2 miesięcy [QUICK WINS] oraz długoterminowych > 6 miesięcy
 • Opracowanie rekomendacji w zakresie poprawy efektywności procesów biznesowych
 • Opracowanie harmonogramu dla inicjatyw wynikających z macierzy PVA
 • Przygotowanie raportu oraz opracowanie pełnej dokumentacji podsumowującej przeprowadzone działania analityczne
 • Oszacowanie potencjalnych oszczędności wynikających z implementacji wdrożonych rozwiązań
 • Zdefiniowanie kluczowych wskaźników obrazujących sukces prac transformacyjnych

 

ETAP 04: STANDARYZACJA & LEADERSHIP

 • Implementacja zmian procesowych, następnie ich standaryzacja oraz stabilizacja w celu krótszego czasu realizacji, wyższej jakości i efektywności procesowej
 • Kaskadowanie celów strategicznych na poziom poszczególnych zespołów, które będą wspierać strategię organizacji
 • Zaprojektowanie struktury Performance Management System w oparciu o zarządzanie wizualne (nikt niczego nie musi się domyślać)
 • Przygotowanie i wdrożenie kultury odpraw przy tablicy Boardmeeting, budowa postaw w zespole wspierających omawianie i wyciąganie wniosków ze statystyk
 • Coaching oraz Feedback dla Liderów w zakresie prowadzenia spotkań typu Boardmeeting
 • Rozwój kompetencji w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów Problem Solving
 • Zaangażowanie pracowników w realizowane eksperymenty procesowe
Czas

Etap I: lipiec 2022 – marzec 2023

Etap II: czerwiec 2023 – grudzień 2023

 

Klient

4KRAFT

 

Kluczowy rezultat transformacji

22,5 mln zł wygenerowanych oszczędności dla firmy:

W I etapie transformacji wzięło udział 23 kierowników z obszarów: R&D, Marketing, Sprzedaż, Operacje, Serwis, Controlling. W rezultacie działań transformacyjnych wygenerowano oszczędności dla firmy na poziomie 15 mln złotych.

W II etapie transformacji wzięło udział 24 specjalistów z obszarów: R&D, Marketing, Sprzedaż, Serwis, HR. Oszczędności wygenerowane dla firmy dzięki transformacji to 7,5 mln zł.

 

Bezpłatna konsultacja biznesowa
Jeśli Twoim wyzwaniem są identyfikacja i rozwiązanie kluczowych problemów w firmie, zwiększenie zaangażowania pracowników w doskonalenie, wprowadzenie szybkiej, ale trwałej zmiany oraz posiadanie realnych efektów transformacji widocznych w wynikach finansowych firmy, skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej na temat Quick Transformation Program, dzięki któremu pomogliśmy już wielu firmom.

Wypełnij formularz bezpłatnej konsultacji, a w ciągu 48h skontaktujemy się z Tobą. Podczas spotkania przedstawimy założenia i szczegóły transformacji QTP i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.