Lead Time

Czym jest Lead Time (czas przetwarzania)? To najważniejszy wskaźnik efektywności procesu. To czas potrzebny do przeprowadzenia wszystkich zadań w procesie (operacji), grupie procesów, a także całym strumieniu wartości. Czas przejścia liczony jest od momentu wejścia do momentu wyjścia z procesu. Uwzględnia wszelkie przestoje i zakłócenia podczas pracy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI