Lead Time

Czym jest Lead Time (czas przetwarzania)? To najważniejszy wskaźnik efektywności procesu. To czas potrzebny do przeprowadzenia wszystkich zadań w procesie (operacji), grupie procesów, a także całym strumieniu wartości. Czas przejścia liczony jest od momentu wejścia do momentu wyjścia z procesu. Uwzględnia wszelkie przestoje i zakłócenia podczas pracy.

Powiązane definicje

VOUCHER SZKOLENIOWY

Odbierz voucher na usługi Leanpassion, w zakresie projektów dedykowanych dla firm oraz na programy transformacyjno-rozwojowe w formule otwartej dla kadry menedżerskiej.

Życzymy udanych decyzji biznesowych
Zespół Leanpassion