Słownik lean

Pojęcia związane z metodologią Lean

Strategia lean

Czym jest strategia lean? Transformacja strategiczna organizacji to pozbywanie się pięciu patologii biznesowych, które przez lata niszczą firmę od środka, hamując jej rozwój i uniemożliwiając adaptację do nowych warunków panujących na rynku. Kluczem do sukcesu, jest stworzenie takich warunków funkcjonowania firmy, w których wszyscy pracownicy są włączeni w proces ciągłego doskonalenia. Aby to mogło nastąpić, należy zrozumieć, że lean nie przyniesie pożądanych efektów, kiedy postrzegamy tę koncepcję z perspektywy wdrożenia narzędzi, krótkoterminowe projekty czy powoływanie dedykowanych zespołów. Zmiany w organizacji muszą być ciągłe. Te, które odbywają się bez udziału i angażowania pracowników, liderów czy też menedżerów, nie przetrwają próby czasu.

Six Sigma

Czym jest Six Sigma? To metoda zarządzania jakością, która polega na monitorowaniu i ciągłej kontroli w celu eliminowania niezgodności w procesach i powstających w ich wyniku produktach i zakłada identyfikację błędów jeszcze przed ich wystąpieniem.

Gemba

Czym jest Gemba? Słowo gemba (genba) oznacza w języku japońskim miejsce wykonywania rzeczywistej pracy. To miejece wykonywania procesów i miejsce tworzenia wartości dla klienta.

Marnotrawstwo

Czym jest marnotrawstwo (muda) według założeń lean? To termin stosowany do określenia czynności w procesie, za które klient z pewnością nie chciałby płacić. Wyróżnić można kilka typów marnotrawstw, w Leanpassion określiliśmy 9 rodzajów MUDA.

Cykl Deminga (PDCA)

Co to jest Cykl Deminga (PDCA)? To metoda wdrażania rozwiązań w ramach nowych projektów lub rozwiązywania problemów. PDCA jest skrótem od Plan, Do, Check, Act (Zaplanuj, Wykonaj, Sprawdź, Zastosuj).

Wartość dodana

Czym jest wartość dodana? W lean wartość dodaną generują działania, które od razu, bez konieczności poprawek spełniają wymagania klienta i postrzegane są z perspektywy klienta jako czynności, które wnoszą dla niego korzyść (wartość dodaną).

5 patologii biznesowych

Czym są patologie biznesowe?Zdefiniowana przez Leanpassion Wielka 5 Patologii Biznesowych to działania, które nie odbiegają od norm i wartości wypracowanych w biznesie, a stanowią wspólny mianownik dysfunkcji prawie każdej organizacji, niszcząc ją od środka.

Lead Time

Czym jest Lead Time? To najważniejszy wskaźnik efektywności procesu – czas potrzebny do przeprowadzenia wszystkich zadań w procesie (operacji), grupie procesów, a także całym strumieniu wartości.

Lean manufacturing

Co to jest lean manufacturing? To koncepcja zarządzania procesem produkcji – określenia tego używa się bezpośrednio w kontekście procesów produkcyjnych, w których stosuje się narzędzia wypracowane w ramach Systemu Produkcyjnego Toyoty.

Przeczytaj również
gra o talenty w pracy
Gra o talenty w pracy
Rywalizacja o talenty osiągnęła nowy, inny wymiar. Dzisiaj firmy rywalizują nie tylko o tych najlepszych pracowników, ale również o tych, którzy z różnych powodów odeszli od swojego pracodawcy i nie chcą wchodzić na rynek pracy, o ile nie otrzymają tej jednej, odpowiedniej dla nich oferty. Pracodawcy, jak najszybciej, powinni przyjrzeć się swoim strategiom przyciągania i zatrzymywania talentów, przedefiniować je lub stworzyć zupełnie od nowa, budując propozycję wartości, która uwzględnia całe życie pracowników – nie tylko godziny spędzone na pracy dla firmy. Zaniechanie takiego działania pogłębi tylko wypalenie zawodowe obecnych pracowników, co w konsekwencji doprowadzi do jeszcze większej rotacji.
Czytaj artykuł na blogu
TO JEST PRZYWÓDZTWO [9]: Servant Leadership – służyć, ale nie tylko ludziom
Przywództwo służebne jest koncepcją ponadczasową, która zakłada, że lider ma służyć innym. Jednak w tej koncentracji na ludziach, lider nie może zapominać o realizacji celów, dowożeniu wyników, zwiększaniu efektywności czy budowaniu zdolności do adaptacji. Szczegóły w tym odcinku.
Transkrypcja odcinka 135