Słownik lean

Pojęcia związane z metodologią Lean

Strategia lean

Czym jest strategia lean? Transformacja strategiczna organizacji to pozbywanie się pięciu patologii biznesowych, które przez lata niszczą firmę od środka, hamując jej rozwój i uniemożliwiając adaptację do nowych warunków panujących na rynku. Kluczem do sukcesu, jest stworzenie takich warunków funkcjonowania firmy, w których wszyscy pracownicy są włączeni w proces ciągłego doskonalenia. Aby to mogło nastąpić, należy zrozumieć, że lean nie przyniesie pożądanych efektów, kiedy postrzegamy tę koncepcję z perspektywy wdrożenia narzędzi, krótkoterminowe projekty czy powoływanie dedykowanych zespołów. Zmiany w organizacji muszą być ciągłe. Te, które odbywają się bez udziału i angażowania pracowników, liderów czy też menedżerów, nie przetrwają próby czasu.

Six Sigma

Czym jest Six Sigma? To metoda zarządzania jakością, która polega na monitorowaniu i ciągłej kontroli w celu eliminowania niezgodności w procesach i powstających w ich wyniku produktach i zakłada identyfikację błędów jeszcze przed ich wystąpieniem.

Gemba

Czym jest Gemba? Słowo gemba (genba) oznacza w języku japońskim miejsce wykonywania rzeczywistej pracy. To miejece wykonywania procesów i miejsce tworzenia wartości dla klienta.

Marnotrawstwo

Czym jest marnotrawstwo (muda) według założeń lean? To termin stosowany do określenia czynności w procesie, za które klient z pewnością nie chciałby płacić. Wyróżnić można kilka typów marnotrawstw, w Leanpassion określiliśmy 9 rodzajów MUDA.

Cykl Deminga (PDCA)

Co to jest Cykl Deminga (PDCA)? To metoda wdrażania rozwiązań w ramach nowych projektów lub rozwiązywania problemów. PDCA jest skrótem od Plan, Do, Check, Act (Zaplanuj, Wykonaj, Sprawdź, Zastosuj).

Wartość dodana

Czym jest wartość dodana? W lean wartość dodaną generują działania, które od razu, bez konieczności poprawek spełniają wymagania klienta i postrzegane są z perspektywy klienta jako czynności, które wnoszą dla niego korzyść (wartość dodaną).

5 patologii biznesowych

Czym są patologie biznesowe?Zdefiniowana przez Leanpassion Wielka 5 Patologii Biznesowych to działania, które nie odbiegają od norm i wartości wypracowanych w biznesie, a stanowią wspólny mianownik dysfunkcji prawie każdej organizacji, niszcząc ją od środka.

Lead Time

Czym jest Lead Time? To najważniejszy wskaźnik efektywności procesu – czas potrzebny do przeprowadzenia wszystkich zadań w procesie (operacji), grupie procesów, a także całym strumieniu wartości.

Lean manufacturing

Co to jest lean manufacturing? To koncepcja zarządzania procesem produkcji – określenia tego używa się bezpośrednio w kontekście procesów produkcyjnych, w których stosuje się narzędzia wypracowane w ramach Systemu Produkcyjnego Toyoty.

Przeczytaj również
Cykl TO JEST STRATEGIA [2]: Zrozumieć strategię
Synonimem słowa strategia jest wybór. Jeżeli potrafimy zdefiniować strategię, to potrafimy określić jasno i konkretnie, że to jest nasza firma, że tak wygląda nasza organizacja, że tego nie robimy, że tam nie idziemy. To oszczędza czas i ogromne pieniądze.
Transkrypcja odcinka 108
HR
Co się zmieniło w polskim HR?
Częste zmiany priorytetów i oczekiwanie sprawnego funkcjonowania mimo okrojonych budżetów to codzienność polskich działów HR.  Jeszcze dwa lata temu największe wyzwanie dla ich przedstawicieli stanowiła konieczność pozyskania nowych pracowników. Dziś priorytetem staje się utrzymanie zatrudnionych osób. Wysiłki HR, w większym stopniu niż na rekrutację i odpowiadanie na oczekiwania płacowe, ukierunkowane są obecnie na budowanie kultury organizacyjnej oraz wspieranie rozwoju liderów. Co jeszcze zmieniło się w polskim HR przez minione dwa lata? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w raporcie Zmiany w polskim HR okiem HR-owców będącego wspólnym przedsięwzięciem Pracuj Ventures, Pracuj.pl oraz Great Digital.
Dowiedz się więcej