Co to jest Gemba? Słowo gemba (genba) oznacza w języku japońskim miejsce wykonywania rzeczywistej pracy. W produkcji jest to z reguły hala produkcyjna. Ale może być to także miejsce składowania, załadunku i rozładunku towarów, np. magazyn. W budownictwie gemba to teren budowy, a w usługach jest to miejsce ich świadczenia oraz kontaktu z klientem.

Gemba to serce firmy – miejsce tworzenia wartości dla klienta. Aby rozwiązać problemy produkcyjne, podstawą działania powinno być wyjście zza biurka i wizyta w gemba. Pozwoliłoby to na obserwację rzeczywistej sytuacji i zdobycie wiedzy bezpośrednio od pracowników. Uważna obserwacja działań w gemba oraz rozmowy z pracownikami dają największe możliwości testowania i weryfikowania nowych rozwiązań i pomysłów.

W zarządzaniu produkcją duże znaczenie ma gemba walking, czyli bezpośrednia obecność lidera, menedżera lub kierownika na stanowisku pracy swoich pracowników podczas pracy. Dzięki temu osobiście mogą zidentyfikować i wyeliminować błędy i marnotrawstwo, wyegzekwować przestrzeganie przepisów BHP, a przede wszystkim na bieżąco konsultować nowe rozwiązania oraz budować relacje poprzez motywację i wsparcie pracownika.

Gemba walking to również narzędzie coachingu i mentoringu jako techniki uczenia się zasad zarządzania i podstawa relacji mistrz (sensei) – uczeń.

Gemba to także miejsce, w którym powinny odbywać się boardmeetingi – spotkania oparte o zarządzanie wizualne, podczas których analizowany jest przebieg realizacji celów, rozpatrywane są problemy i przedstawiane pomysły na ich rozwiązanie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI