Chat with us, powered by LiveChat

Gemba

Zwrot „gemba” (czasami spotykane jako „genba”) oznacza w języku japońskim miejsce wykonywania rzeczywistej pracy. W produkcji jest to zazwyczaj hala produkcyjna. Ale może być to także miejsce składowania, załadunku i rozładunku towarów, np. magazyn. W budownictwie gemba to teren budowy, a w usługach jest to miejsce ich świadczenia oraz kontaktu z klientem. Gemba to serce firmy – miejsce tworzenia wartości dla klienta.
Aby rozwiązać problemy produkcyjne, podstawą działania powinno być wyjście „zza biurka” i wizyta w gemba. Pozwoliłoby to na obserwację rzeczywistej sytuacji i zdobycie wiedzy z bezpośredniego źródła – od pracowników. Uważna obserwacja działań w gemba oraz rozmowy z pracownikami dają największe doświadczenie i możliwości w testowaniu i weryfikowaniu nowych rozwiązań i pomysłów.
W zarządzaniu produkcją, duże znaczenie ma „gemba walking”, czyli bezpośrednia obecność lidera, menagera lub kierownika na stanowisku pracy swoich pracowników podczas pracy. Dzięki temu osobiście mogą zidentyfikować i wyeliminować błędy i marnotrawstwo, wyegzekwować przestrzeganie przepisów BHP a przede wszystkim na bieżąco konsultować nowe rozwiązania oraz budować relacje poprzez motywację i wsparcie pracownika.
Gemba walking to również narzędzie coachingu i mentoringu jako techniki uczenia się zasad zarządzania, jako podstawę mającego relację mistrz (sensei) – uczeń.
Gemba to także miejsce, w którym powinny odbywać się boardmeetingi – spotkania oparte o zarządzanie wizualne, podczas których analizowany jest przebieg realizacji celów, rozpatrywane są problemy i pomysły na ich rozwiązanie.

Zamknij