5 patologii biznesowych

Czym są patologie biznesowe? W przeciwieństwie do patologii społecznych, które są działaniami w wyraźny sposób odbiegającymi od norm i wartości wypracowanych w społeczeństwie, patologie biznesowe to działania, które nie odbiegają od norm i wartości wypracowanych w biznesie, a stanowią wspólny mianownik dysfunkcji prawie każdej organizacji, niszcząc ją od środka. Zdefiniowana przez Leanpassion Wielka 5 Patologii Biznesowych to:

  1.     My i Oni – Silosy
  2.     Ludzie przychodzą do roboty
  3.     Opinie zamiast faktów
  4.     Ego-Menedżerowie
  5.     Doskonalenie przeszkadza biznesowi

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI