Six Sigma

Czym jest Six Sigma? To metoda zarządzania jakością opierająca się na pozyskiwaniu danych w celu osiągnięcia niemal perfekcyjnej jakości. Polega ona na monitorowaniu i ciągłej kontroli w celu eliminowania niezgodności w procesach i powstających w ich wyniku produktach. Zakłada identyfikację błędów jeszcze przed ich wystąpieniem. To umożliwia ciągłe obniżanie kosztów.

Podczas pracy korzysta się z metodologii DMAIC (Zdefiniuj, Zmierz, Przeanalizuj, Popraw/Udoskonal, Skontroluj) lub DMADV (Zdefiniuj, Zmierz, Przeanalizuj, Zaprojektuj, Zweryfikuj) oraz narzędzi wspomagających poszukiwanie i analizę problemu. Jeżeli po wdrożeniu zmian, liczba defektów mieści się w granicy 3–4 na milion, to oznacza, że proces jest zgodny z 6σ (six sigma).

Metoda ta została wprowadzona w połowie lat 80. w firmie Motorola, za co w 1988 roku otrzymała Amerykańską Nagrodę Jakości im. M. Baldridge’a. Wywodzi się z przyjętej w Motoroli filozofii, która głosiła: „Jakość nie może kosztować”. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI