Marnotrawstwo

Czym jest marnotrawstwo (muda według założeń lean? To termin stosowany do określenia czynności w procesie, za które klient z pewnością nie chciałby płacić. Wyróżniamy kilka rodzajów marnotrawstw. Marnotrawstwo oczywiste (MUDA TYP I) to czynności, które nie dodają żadnej wartości i można je natychmiast wyeliminować. Czynności konieczne (MUDA TYP II) nie dodają wartości, ale muszą być wykonane z uwagi na toczące się procesy. W powszechnie obowiązującym rozumieniu wyróżnia się siedem marnotrawstw w procesach: nadprodukcję, oczekiwanie, zbędny transport, zbędny ruch pracownika, tworzenie i naprawianie wadliwych produktów, nadprocesowość (niepotrzebnie wykonywane czynności i zadania) oraz zapasy. W ostatnich latach zdefiniowano jeszcze dwa tzw. miękkie marnotrawstwa, czyli zaprzepaszczenie kreatywności pracowników (np. poprzez nieodpowiedni styl zarządzania ludźmi) oraz stratę rynku (poprzez zajmowanie się reklamacjami bądź wyjaśnianiem klientom własnej nieterminowości). W Leanpassion wyróżniamy 9 MUD.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI