PokaYoke

Poka-yoke (jap. zapobieganie defektom, zapobieganie błędom) – technika zapobiegania błędom pochodzącym z pomyłek.
Jest to stwarzanie warunków kontroli i funkcjonowania, w których błąd nie może się zdarzyć, albo będzie natychmiast widoczny.
Jednym z zasadniczych powodów funkcjonowania systemu kontroli jest potrzeba uzyskania zgodności produktu z obowiązującymi standardami. Dla zwiększenia efektywności w projektowanym systemie zapewnienia zgodności ze standardem należy skupić się bardziej na przywidywaniu błędu niż na karaniu pracownika za jego popełnienie.
Zasadniczym celem poka-yoke jest stworzenie warunków dogodnych do niewystępowania defektów lub do ich natychmiastowego wychwytywania.
Ze względu na funkcje i stosowane tej metody, można podzielić ją na prewencyjną i detekcyjną (wykrywającą i ostrzegającą). Dodając upraszczanie procesu i produktu (walka ze złożonością), zredukujemy liczbę miejsc i okazji do pomyłki.
Poka-yoke redukuje fizyczne i psychiczne obciążenie pracownika, ponieważ nie musi on cały czas koncentrować się na unikaniu prostych pomyłek, mogących prowadzić do powstania defektów.
Skuteczne funkcjonowanie systemu poka-yoke można uzyskać dzięki zastosowaniu czterech zasad:
– kontrola u źródła – działania jak najbliżej źródła powstawania potencjalnych błędów, zanim wadliwy element trafi do kolejnego etapu;
– zachowanie rozsądnych proporcji – im większe szkody może wyrządzić dany defekt dla produktu tym większej wymaga kontroli;
– proste i tanie metody;
– oczywiste działania najpierw – poważne problemy mogą być często rozwiązywane prostymi środkami.
Zastosowanie systemu dostrzegalne jest również w życiu codziennym. Głównym celem w tych przypadkach jest zapewnienie bezpieczeństwa.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI