SMED (Single Minute Exchange of Die) – szybkie przezbrojenie (dosłownie: przezbrojenie w jednocyfrowej liczbie minut). Czas przezbrojenia decyduje o elastyczności systemu produkcyjnego. Im krótszy, tym mniejsze straty w oczekiwaniu na przezbrojenie i ustawienie maszyn, a więc tym mniejsze partie produktów można produkować opłacalnie. SMED to zarówno nazwa metody szybkiego przezbrajania, jak i metodologii osiągania czy też wdrażania tej metody.
Metodyka SMED jest zbiorem technik umożliwiających skracanie czasów przezbrajania maszyn, urządzeń i procesów produkcyjnych. Głównym celem metody, opracowanej przez japońskiego inżyniera Shigeo Shingo, jest przeprowadzenie każdego przezbrojenia w jednostkowej liczbie minut (do 10 minut) poprzez taki podział i uproszczenie całego procesu, aby przezbrojenia dokonywane były z użyciem jak najmniejszej ilości narzędzi.
SMED bazuje na podstawowym podziale wszystkich operacji i zabiegów wykonywanych przy przezbrojeniu na wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne to wszystkie te czynności, które muszą być wykonywane podczas wyłączenia przezbrajanej maszyny lub urządzenia. Przezbrojeniami zewnętrznymi są natomiast wszystkie te działania, które wykonać można przed zatrzymaniem maszyny lub też już po ponownym uruchomieniu procesu przezbrojonego na produkcję nowego typu wyrobu.
SMED jest elementem tzw. kompleksowych systemów zarządzania (operacyjnego), takich jak Total Productive Maintenance czy System Produkcyjny Toyoty.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI