Transformacja lean

Lean transformation / transformacja lean

Transformacja Lean – Jest to proces mający na celu reorganizację całej firmy tak, by wyeliminować patologie biznesowe, zaangażować wszystkich pracowników we wspólne wygrywanie, wprowadzić standardy zarządzania, zidentyfikować i wyeliminować marnotrawstwa i sprawić, by firma z każdym kolejnym dniem stawała się coraz bardziej Lean.
Firma Leanpassion przeprowadza transformacje Lean w 5 krokach:
1. Kontekst biznesowy – zacznij od dlaczego,
2. Kierunek – zapytaj ludzi, jak chcą dostarczać wartość,
3. Wartość dla klienta – zrozum, co jest teraz wartością dodaną,
4. Leadership 734 – ustal jeden standard przywództwa,
5. Praca + doskonalenie – stwórz system rozwiązywania problemów.

Celem transformacji jest wsparcie w realizacji celów strategicznych firmy, pozostawienie trwałej zmiany i wpływ na długotrwałe efekty.
Korzyści z wdrożenia Strategii Lean określamy jako GEPD – widoczne w przeciągu 3-5 lat po rozpoczęciu transformacji:
G – Wzrost 2x rynek
E – Zaangażowanie – Rotacja <5% P – Produktywność – 2x wzrost D – Rozwój – >95% pokrycia matrycy kompetencji, możliwość rozwoju strategicznego firmy (koncentracja ludzi na strategii pozwala realizować cele strategiczne).

Ze strategią lean jest jak z budową domu – trzeba budować ją krok po kroku i nie zapomnieć o żadnym elemencie – inaczej konstrukcja się zawali, a zmiana nie przyniesie długotrwałych efektów. Zaczynamy od „dlaczego?”, a kończymy na ciągłym doskonaleniu.
Firma, która poddaje się transformacji w kierunku lean, wchodzi w ciągły proces. Taki, który nigdy się nie skończy. Lean bowiem, stanowi proces ciągły mający na celu nakierowanie firmy na właściwe tory, stworzenie warunków do tego, by zacząć wygrywać na rynku i w jak największym stopniu spełniać oczekiwania klientów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI