Lean Champions Cup

gra symulacyjna inspirująca do ciągłego doskonalenia

Skontaktuj się z nami

POZNASZ PODSTAWY LEAN I ZAINSPIRUJESZ PRACOWNIKÓW DO ZMIANY

Lean Champions Cup to gra symulacyjna, która w angażujący sposób przekaże Twoim pracownikom podstawy zarządzania procesami zgodnie z filozofią Lean. Zrozumieją, że ciągłe doskonalenie wymaga zaangażowania wszystkich osób w organizacji – niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Celem warsztatów jest:

 • Inspiracja oraz zbudowanie świadomości odnośnie Lean oraz procesu identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa
 • Zrozumienie przez uczestników roli liderów i pracowników w ciągłym doskonaleniu organizacji
 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami przepływu i stabilizacji procesu
 • Zbudowanie świadomości wśród uczestników przez uczestników różnicy pomiędzy Lean a Strategią Lean
Dowiedz się więcej
Czas trwania:

1 dzień (8 godzin)

Liczebność grupy:

od 20 do 100 uczestników

Uczestnicy:

Pracownicy, Liderzy, Managerowie

Kluczowe cele i korzyści:

 • Uczestnicy zrozumieją rolę liderów i pracowników w ciągłym doskonaleniu
 • Zbudujesz świadomość zespołu w zakresie podstaw Strategii Lean
 • Pracownicy nauczą się identyfikować i eliminować marnotrawstwa
 • Zainspirujesz pracowników do projektowanie eksperymentów zgodnie z cyklem PDCA
 • Poznasz praktyczne przykłady z branży/sektora
 • Zintegrujesz pracowników poprzez angażującą formę warsztatów
Jak przebiega gra Lean Champions Cup?

Uczestnicy podzieleni są na zespoły. W ciągu trzech rund symulacji rywalizują w celu uzyskania najlepszego wyniku w zakresie efektywności, jakości oraz terminowości dla symulowanego procesu. W praktyce stosują zdobytą wiedzę z zakresu Lean oraz eksperymentują w celu zwycięstwa.

Zakres warsztatu:

 • Badanie potrzeb Klienta
 • Przygotowanie do warsztatów
 • Realizacja gry LCC
 • Ankieta ewaluacyjna
 • Zadanie domowe i podsumowanie warsztatów
Newsletter

Regularna dawka wiedzy o lean, leadershipie i rozwoju pracowników

Chcesz nauczyć się wykorzystywać narzędzia lean management?