Lean Champions Cup

gra symulacyjna inspirująca do ciągłego doskonalenia

Skontaktuj się z nami

POZNASZ PODSTAWY LEAN I ZAINSPIRUJESZ PRACOWNIKÓW DO ZMIANY

Lean Champions Cup to gra symulacyjna, która w angażujący sposób przekaże Twoim pracownikom podstawy zarządzania procesami zgodnie z filozofią Lean. Zrozumieją, że ciągłe doskonalenie wymaga zaangażowania wszystkich osób w organizacji – niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Celem warsztatów jest:

 • Inspiracja oraz zbudowanie świadomości odnośnie Lean oraz procesu identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa
 • Zrozumienie przez uczestników roli liderów i pracowników w ciągłym doskonaleniu organizacji
 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami przepływu i stabilizacji procesu
 • Zbudowanie świadomości wśród uczestników przez uczestników różnicy pomiędzy Lean a Strategią Lean
Dowiedz się więcej
Czas trwania:

1 dzień (8 godzin)

Liczebność grupy:

od 20 do 100 uczestników

Uczestnicy:

Pracownicy, Liderzy, Managerowie

Kluczowe cele i korzyści:

 • Uczestnicy zrozumieją rolę liderów i pracowników w ciągłym doskonaleniu
 • Zbudujesz świadomość zespołu w zakresie podstaw Strategii Lean
 • Pracownicy nauczą się identyfikować i eliminować marnotrawstwa
 • Zainspirujesz pracowników do projektowanie eksperymentów zgodnie z cyklem PDCA
 • Poznasz praktyczne przykłady z branży/sektora
 • Zintegrujesz pracowników poprzez angażującą formę warsztatów
Jak przebiega gra Lean Champions Cup?

Uczestnicy podzieleni są na zespoły. W ciągu trzech rund symulacji rywalizują w celu uzyskania najlepszego wyniku w zakresie efektywności, jakości oraz terminowości dla symulowanego procesu. W praktyce stosują zdobytą wiedzę z zakresu Lean oraz eksperymentują w celu zwycięstwa.

Zakres warsztatu:

 • Badanie potrzeb Klienta
 • Przygotowanie do warsztatów
 • Realizacja gry LCC
 • Ankieta ewaluacyjna
 • Zadanie domowe i podsumowanie warsztatów
Newsletter

Regularna dawka wiedzy o lean, leadershipie i rozwoju pracowników

Chcesz nauczyć się wykorzystywać narzędzia lean management?
Archetypy pracowników w spektrum satysfakcji z pracy
Archetypy pracowników w spektrum satysfakcji z pracy
Dzięki uznaniu znaczenia satysfakcji pracowników i uwzględnieniu różnorodnego spektrum poziomów zadowolenia, menedżerowie mogą stworzyć bardziej zaangażowany i zmotywowany zespół, co przyczyni się do ogólnego sukcesu organizacji. Ważne jest, aby zrozumieli, że pracownicy nie są jedynie zaangażowani lub niezaangażowani, ale istnieje szerokie spektrum poziomów satysfakcji z pracy. W tym artykule przedstawiamy sześć archetypów pracowników w typowej organizacji na skali satysfakcji z pracy i podajemy przykłady, jak organizacja może sobie z nimi radzić.
Czytaj artykuł na blogu
Jak mierzyć skuteczność szkoleń i programów rozwojowych?
Jak zmierzyć skuteczność działań HR? W tym odcinku omawiam Learning-Transfer Evaluation Model [LTEM]. Proponuję ewaluację szkoleń na ośmiu poziomach skuteczności. Problem, który należy rozwiązać, to nie robić szkoleń dla szkoleń, akademii dla dyplomów, tylko zawsze zaplanować jaki poziom LTEM chcemy osiągnąć. Biznes oczekuje, że HR czy L&D będą skutecznie go wspierać, bo ten biznes jest dzisiaj trudny, zmienny, nieprzewidywalny i tego wsparcia naprawdę potrzebuje. Nowoczesny HR, jeśli chce być przy głównym stole w organizacji i być poważanym teraz i w przyszłości, powinien być HR-em biznesowym. HR biznesowy dostarcza faktów i ma obsesję na punkcie skuteczności.
Transkrypcja odcinka 117