Ostatnia aktualizacja: 21.02.2023

Branża logistyczna jest barometrem dla całej gospodarki. Sektor ten łączy interesy dostawców i odbiorców. Zmieniające się tendencje rynkowe mają ogromny wpływ na TSL. Rosnące wymagania rynku wymuszają na firmach ciągłą optymalizację procesów w kontekście sprostania oczekiwaniom klientów oraz potrzeby dostosowania się do zmiennych warunków.

W Artykule:

 • Sektor TSL ma istotny wpływ na gospodarkę rynkową. Firmy z branży logistycznej koncentrują swoją działalność na zaspokajaniu potrzeb logistycznych klientów z różnych sektorów gospodarki.
 • Gwarancja bezpiecznego dostarczenia przesyłki do miejsca docelowego w określonym czasie, niskie koszty usług, wysoka jakość wykonania i elastyczność działania mają duże znaczenie dla rozwoju biznesów klientów, wpływając bezpośrednio na poziom zadowolenia odbiorców z dostarczanych towarów.
 • TSL musi wprowadzać ciągłe unowocześnienia, aby sprostać wymaganiom klientów i adaptować się do zmiennych warunków. Kto pierwszy przystosuje się do nowej sytuacji tego biznes będzie się rozwijał i zdobędzie przewagę konkurencyjną.
 • Wysokie wymagania klienta nie zawsze idą w parze z gotowością firm do akceptacji wyższych kosztów prowadzenia biznesu. W związku z dynamicznym rozwojem rynku klienta firmy logistyczne poszukują więc rozwiązań, dzięki którym można efektywniej wykonywać pracę wykorzystując ograniczone zasoby.
 • W tym artykule opisujemy wyzwania, z którymi mierzy się ta dynamicznie rozwijająca się branża oraz sposoby na to, aby tym wyzwaniom sprostać. Dodatkowo znajdziesz również case study firmy z rynku logistyki i zobaczysz, w jaki sposób zaadresowaliśmy wyzwania tej firmy.

Spis treści:

 1. Co to jest TSL
 2. Wyzwania branży logistycznej
 3. Case Study – firma logistyczna
 4. Tożsamość firmy a jej przewaga konkurencyjna
 5. Jak szybko poprawić procesy w branży logistycznej
 6. Szybka transformacja a wyniki i zaangażowanie

Zobacz też: Optymalizacja kosztów i poprawa wyników w branży usługowej w dobie kryzysu

Co to jest TSL

W powszechnym rozumieniu TSL to kompleksowa obsługa przewozów towarowych. Sektor ten ma istotny wpływ na gospodarkę rynkową. Specjaliści od logistyki zajmują się wszystkim, od finansów, prawa transportowego, po bezpieczeństwo łańcuchów dostaw. Transport, spedycja i logistyka są uważane za jeden z najważniejszych elementów gospodarki kraju. Firmy z branży logistycznej koncentrują swoją działalność na zaspokajaniu potrzeb logistycznych klientów z różnych sektorów gospodarki.

Kto jest klientem branży TSL

W gronie klientów sektora TSL znajdują się wielkie, duże i mniejsze przedsiębiorstwa produkcyjne sprzedające swoje towary w kraju i za granicą, branża e-commerce oraz klienci indywidualni. Dla klientów TSL duże znaczenie ma gwarancja bezpiecznego dostarczenia przesyłki do miejsca docelowego w określonym czasie, niskie koszty usług, wysoka jakość wykonania i elastyczność działania. Czynniki te mają duże znaczenie dla rozwoju biznesów klientów, wpływając bezpośrednio na poziom zadowolenia odbiorców z dostarczanych towarów.

logistyka

Wyzwania branży logistycznej

Zmiana jest stale obecna w logistyce. Dzięki nowym technologiom świat rozwija się w zawrotnym tempie, z drugiej strony doświadczamy wielu turbulencji i zmagamy się z nieprzewidzianymi kryzysami. Aby sprostać wymaganiom klientów i adaptować się do zmiennych warunków branża TSL musi wprowadzać ciągłe unowocześnienia. Kto pierwszy przystosuje się do nowej sytuacji tego biznes będzie się rozwijał i zdobędzie przewagę konkurencyjną.

Głównymi wyzwaniami branży logistycznej są jakość usług, zwinność procesów, szybki rozwój firmy i ponadprzeciętna zdolność do adaptacji. Branża TSL, jak żadna inna, musi wykazywać dużą elastyczność i być gotową do ciągłego dostosowywania do zmieniającego się prawa. Kilka ostatnich turbulentnych lat zmieniło również oczekiwania klientów. Z jednej strony rozwój sklepów internetowych pobudził branżę, a z drugiej strony klienci oczekują szybkiej i bezpiecznej obsługi.

Logistyka barometrem gospodarki

Branża logistyczna jest często określana mianem barometru dla całej gospodarki, ponieważ sektor ten łączy interesy i dostawców, i odbiorców. Zmieniające się tendencje rynkowe mają bezpośredni wpływ na logistykę. Oczekiwania klientów dotyczące cen i jakości świadczonych usług niejako wymuszają na firmach TSL ciągłą optymalizację ich procesów w kontekście sprostania wymaganiom rynku.

Kluczowymi czynnikami wpływającymi na branżę logistyczną są wzrost kosztów pracy, niski poziom bezrobocia powodujący niedobory w kadrze kierowców oraz pracowników maszynowych, rosnące koszty energii, inflacja, ograniczona dostępność środków transportu względem faktycznego zapotrzebowania, zmieniające się oczekiwania pracowników, w tym finansowe, jak też nowe regulacje prawne.

Wyzwaniem jest również określenie, które elementy procesu można zoptymalizować, gdzie szukać usprawnień, w jakich obszarach i na ile nowe technologie i rozwiązania, które oferuje automatyzacja i robotyzacja mogą wspomóc działalność firm z branży TSL. Wysokie wymogi klienta nie zawsze idą w parze z gotowością firm do akceptacji wyższych kosztów prowadzenia biznesu. W związku z dynamicznym rozwojem rynku klienta firmy logistyczne poszukują więc rozwiązań, dzięki którym można efektywniej wykonywać pracę wykorzystując ograniczone zasoby.

E-commerce jako bodziec rozwoju branży logistycznej

W ostatnich latach rozwój sprzedaży internetowej i stał się jednym z poważniejszych stymulatorów dla firm z branży logistycznej, jednocześnie będąc źródłem nowych wyzwań. Firmy musiały w szybkim tempie dopasować oferty do zmieniających się potrzeb rynku, aby niezwłocznie odpowiadać na oczekiwania odbiorców. Wyzwaniem stał się wzrost liczby przesyłek w handlu omnikanałowym, czyli oferowanie tego samego produktu w sprzedaży różnymi kanałami – tradycyjnym, internetowym czy mobilnym. Omnichannel jest dużym ułatwieniem dla odbiorcy, ale kryją się za tym ogromne wyzwania dla sprzedającego i dostawcy, chodzi przede wszystkim o usprawnienia w systemach informatycznych. Dotychczas każda z firm logistycznych miała swój własny system, co w omnichannel stwarza problemy na poziomie standardowej wymiany informacji. Chodzi o to, że przy funkcjonowaniu dużej liczby standardów oznaczeń powstają problemy z prawidłową identyfikacją na różnych etapach łańcucha dostaw.

Odporność łańcucha dostaw

Zbudowanie zdolności do adaptacji w warunkach niestabilności gospodarczej znacząco wpłynie na wzrost biznesu i poprawę konkurencyjności – tylko firmy świadome tej zależności mają szansę wyróżnić się na rynku. Globalne łańcuchy dostaw doświadczają obecnie presji większej, niż jeszcze kilka lat temu. Firmy z branży logistycznej nieustannie poszukują inspiracji do tego, by jednocześnie poprawiać zwinność, operacyjność, optymalizować procesy oraz obniżać koszty.

Należy więc wzmacniać umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych, stawiać na efektywną współpracę i zająć się kluczowym obszarem usprawnień dla branży TSL, którą  jest elastyczność i odporność łańcucha dostaw. Operatorzy logistyczni powinni wyróżniać się zarówno elastycznym podejściem do klienta, jak też skutecznym wdrażaniem procesów logistycznych w swoich firmach.

logistyka

Jak adresujemy wyzwania branży logistycznej – case study

Na przykładzie naszego klienta, jednej z wiodących firm na rynku logistyki, pokażemy jak można adresować wyzwania stojące przed tym sektorem.

Wyzwania klienta

Wyzwaniem dla naszego klienta była rosnąca konkurencja w branży, ograniczone zasoby ludzkie do obsługi dynamicznego wzrostu zamówień, wysokie wymagania jakościowe w trakcie obsługi, również na rynku odbiorców sieciowych, konieczność dostosowania się do nowych wymagań rynku.

Cele klienta

Kluczowymi celami klienta były stabilizacja oraz standaryzacja procesów, podniesienie satysfakcji i zaangażowania pracowników, przewoźników i kierowców, podniesienie wskaźnika lojalności klientów, podniesienie kluczowych wskaźników, w tym OTIF, doprecyzowanie ról i zakresów odpowiedzialności oraz podniesienie efektywności wykorzystania zasobów.

Zastosowane rozwiązania

 • Refleksja strategiczna – konsensus odnośnie misji, wizji oraz celów strategicznych
 • Lean Champions Cup – grywalizacja, inspirujące warsztaty dla wszystkich pracowników
 • Kompleksowa diagnoza stanu obecnego zakończona osiągnięciem zgody, konsensusu odnośnie faktycznego stanu procesów
 • Określenie Voice of the Customer
 • Warsztaty kaskadowania i komunikacji strategii
 • Zdefiniowanie wspólnych celów dla procesu głównego
 • Leadership 734 – wdrożenie standardu przywództwa
 • Standaryzacja głównych procesów biznesowych
 • Wizualizacja standardów pracy
 • Wypracowanie własnego modelu doskonalenia i modelu zarządzania

Rezultaty

Nasze działania i transformacja w firmie obejmowały wszystkich pracowników. Czas trwania to około 3 lata, podczas których wszyscy byli zaangażowani w doskonalenie. Do dzisiaj firma kontynuuje dobre nawyki, dlatego jesteśmy dumni, że doskonalenie jest dla nich procesem ciągłym, w który wszyscy pracownicy chętnie się angażują.

Rezultaty transformacji to znacząca poprawa wyników, a więc osiągnięcie stabilnego, powtarzalnego wskaźnika OTIF powyżej 99%, wzrost efektywności załadunków o 10%, kompletność skanowania 99,8%. Zarządzający podkreślają, że obszarem, który uległ największej poprawie, dzięki czemu możliwe było osiągnięcie założonych w transformacji celów związanych z usprawnieniem i standaryzacją procesów, był ogromny wzrost zaangażowania pracowników (z 48% na 67%).

Tożsamość firmy a jej przewaga konkurencyjna

Dziś na rynku liczą się organizacje wyraziste, z mocno zaakcentowaną tożsamością. Firmy, w których pracownicy chcą być częścią większej całości, utożsamiają się z misją i wizją firmy, jej wartościami i rozumieją swoją rolę w realizacji celów indywidualnych, wspólnych i strategicznych. Ludzie są największą wartością każdej firmy. Kiedy czują się doceniani, mają wsparcie swojego bezpośredniego przełożonego, jednym słowem przynależą do firmy, mają wpływ na procesy, nie boją się otwarcie mówić, co im przeszkadza w pracy, chętnie proponują zmiany pozwalające wprowadzać usprawnienia, które mają ogromny wpływ na wzrost firmy.

Jeśli firma koncentruje się na jednej konkretnej przewadze konkurencyjnej, na tym, w czym chcą być najlepsi oraz buduje kulturę organizacyjną, w której ludzie są szanowani, buduje ponadprzeciętną zdolność do adaptacji i jest gotowa działać w zmiennych, niezależnych od niej warunkach.

Dlatego firmy powinny stawiać przede wszystkim na swoją wyrazistość, a liderzy podłączać ludzi do zespołu i podnosić zaangażowanie przez budowanie silnej więzi z firmą.

logistyka

Jak szybko poprawić procesy w branży logistycznej

Transformacja strategiczna firmy, taka jak w powyższym case study, to proces długotrwały. Co jednak zrobić, kiedy sytuacja wymaga szybkich zmian, szybkiej transformacji, której rezultaty będą równie szybko widoczne w rachunku zysków i strat? Jak uzyskiwać wzrost wyników przy jednoczesnym zaangażowaniu pracowników, a dodatkowo robić to przy ograniczonych zasobach?

Rozwiązaniem jest szybka transformacja, w której skupiamy się i na procesach, i na ludziach. Celem takiej transformacji jest nie tylko sama poprawa wyników, ale również określenie potencjału do wzrostu efektywności, czyli jakie firma ma możliwości obsługiwania większego wolumenu zamówień przy takich samych zasobach.

Diagnoza stanu obecnego

W Leanpassion wierzymy, że nikt nie chce pracować źle. Jednak aby rzeczywiście wiedzieć, co jest stoperem wzrostu, dlaczego mamy wrażenie że rąk do pracy jest za mało, w jaki sposób firma może rozwinąć skrzydła, mieć i wyniki, i zadowolonych pracowników, należy zacząć od diagnozy stanu obecnego. Dzięki dobrze przeprowadzonej diagnozie, czyli przeanalizowaniu procesów wspólnie z ludźmi, którzy te procesy wykonują, wszyscy interesariusze – pracownicy, menedżerowie, zarząd – osiągają konsensus odnośnie faktów. Czyli popartą liczbami wiedzę, ile jest w procesach marnotrawstwa, co dodaje wartość dla klienta, a co należy wyeliminować bądź zmienić.

Doprowadzenie do sytuacji, w której wszyscy zgadzają się co do tego, jaki jest stan faktyczny i co można i należy usprawnić powoduje, że praca przebiega mądrzej i przy dużym zaangażowaniu pracowników. Mają oni poczucie realnego wpływu i odpowiedzialności za wzrost firmy. Nabierają wiatru w żagle i chcą się doskonalić, chcą usprawniać procesy bo wiedzą, co tak naprawdę należy zrobić, aby pracować efektywniej.

Rola lidera w budowaniu zaangażowania pracowników

Diagnoza stanu obecnego i konsensus odnośnie stanu obecnego stanowią koniec niewiedzy, frustracji i wzajemnego obwiniania. Sama diagnoza na początku budzi pewien opór pracowników, że ktoś będzie patrzył na ręce, ktoś będzie mierzył jak pracują, niejeden pracownik może poczuć się zbędny bądź niekompetentny. Dlatego wszystko zależy od lidera, od jego podejścia, od jego postawy i nastawienia. Rolą lidera jest wyjaśnienie zespołowi, w jakim celu będziemy przeprowadzać analizę i że zrobimy to wspólnie. Lider w tym aspekcie musi okazać maksimum szacunku do swoich ludzi, aby nikt nie poczuł się kontrolowany, sprawdzany czy oceniany. W trakcie dobrze przeprowadzonej analizy zaangażowanie ludzi rośnie i zaczyna im zależeć, nawet jeśli na początku bali się i byli nastawieni sceptycznie.

logistyka

Szybka transformacja a wyniki i zaangażowanie

Szybkie transformacje w perspektywie strategicznej firmy wpływają na wszystkie jej aspekty, począwszy od wzrostu efektywności, zaangażowania pracowników, wyników widocznych w rachunku zysków i strat, po zdolność do adaptacji, niezwykle przydatną w warunkach tak szybko zmieniającego się świata. Dzięki temu firma zdobywa przewagę konkurencyjną, potrafi szybko reagować na pojawiające się wyzwania. Mówi się, że kto pierwszy potrafi się dostosować, ten wygrywa. W biznesie takie zwycięstwa przelicza się na konkretne pieniądze.

Wszystko jest w rękach menedżerów, liderów. Nie ma zaangażowania wśród pracowników, jeśli nie ma zaangażowania ich bezpośrednich przełożonych. Nie ma spektakularnych wyników, jeśli nie ma zaangażowania pracowników. Dlatego właściciele firm, prezesi powinni stawiać na rozwój swojej kadry menedżerskiej. To lider ma bezpośredni wpływ na to, jakie będą wyniki, jak efektywne będą procesy i jaki będzie poziom zaangażowania i satysfakcji pracowników. Dlatego należy rozwijać kompetencje kadry menedżerskiej w tym zakresie.

Quick Transformation Program

Specjalnie dla menedżerów, którzy chcą się rozwijać w kierunku przeprowadzania szybkich transformacji, zwiększania zaangażowania pracowników i osiągania ponadprzeciętnych wyników, stworzyliśmy Quick Transformation Program. Założeniem tego programu jest zaangażowanie zespołu menedżerskiego w realizację transformacji w wybranych obszarach firmy. W czasie 6 do 10 miesięcy liderzy zdobywają praktyczne umiejętności pozwalające na identyfikację problemów, wdrażanie szybkich zmian procesowych przy zaangażowaniu pracowników oraz biorą odpowiedzialność za zmiany, których wyniki są od razu widoczne w rachunku zysków i strat. Wsparciem technologicznym programu jest system doskonalenia firmy Sherlock Waste.

______________________________________________

TOP management zazwyczaj nie ma czasu na transformacje. Ale jeśli będzie się to opłacać? Jeśli okaże się, że przy takich samych zasobach można zrobić więcej, pracując mądrzej a nie szybciej? W Quick Transformation Program gwarantujemy 5-krotny zwrot z inwestycji. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji: bezpłatna konsultacja.

bezpłatna konsultacja Leanpassion