Ostatnia aktualizacja: 18.10.2023

Zaangażowanie wpisane w strategię firmy, silny cel organizacyjny, potrafiący inspirować zespół lider, kultura organizacyjna promująca zaangażowanie i podejście zorientowane na klienta – to tylko niektóre z cech wyróżniających najlepsze organizacje. Jaki jest ich sposób na budowanie oraz utrzymywanie kultury zaangażowania i wydajności? Co najlepsze organizacje robią inaczej? Poznaj praktyki laureatów Gallup Exceptional Workplace Award.

W Artykule:

 • Od prawie dwóch dekad Instytut Gallupa wyróżnia wyjątkowe miejsca pracy nagrodą Gallup Exceptional Workplace Award. Tegoroczni zwycięzcy to 57 organizacji z całego świata, wśród których znalazła się polska Grupa Żabka.
 • To, co wyróżnia najlepsze miejsca pracy na świecie to przede wszystkim podeście do zaangażowania, które nie jest wyłącznie działaniem typu check-the-box, ale płynnie zintegrowaną z kulturą miejsca pracy składową strategii.
 • Za sukcesem każdego z laureatów GEWA stoi świadome, ukierunkowane na wspólny cel przywództwo i tworzenie warunków funkcjonowania organizacji, która każdego dnia realizuje kontekst biznesowy firmy.
 • Każdy z laureatów konkursu GEWA to organizacja posiadająca konkretny cel i zbudowaną wokół niego strategię zaangażowania.
 • Odpowiedzialność za zaangażowanie to m.in. jeden z głównych obszarów koncentracji laureatów GEWA. Pracownicy zwycięskich firm biorą odpowiedzialność i podejmują samodzielne decyzje, przez co angażują się w rozwój organizacji.
 • Najlepsze organizacje wykorzystują każdą nadarzającą się okazję i wiele kanałów komunikacji do integrowania kultury organizacyjnej i wzmacniania motywacji pracowników.
 • Umieszczając rozwój i uczenie się na czele hierarchii swych wartości, najlepsze organizacje promują stałe zdobywanie wiedzy, doskonalenie umiejętności i nastawienie na innowacje.
 • Laureaci GEWA mają dobrze zdefiniowane, kompleksowe programy rozwoju liderów i menedżerów i w pełni integrują zaangażowanie pracowników ze swoją strategią rozwoju.

Spis treści:

 1. Laureaci Gallup Exceptional Workplace Award
 2. Sześciu wspaniałych
 3. Obszary zaangażowania pracowników w praktyce
 4. Co najlepsze organizajce robią inaczej: podsumowanie

Zobacz też:  8 sposobów na zatrzymanie pracowników [ARTYKUŁ] oraz Jak osiągać lepsze wyniki w czasach wyzwań i możliwości? [ARTYKUŁ]

Laureaci Gallup Exceptional Workplace Award

Zaangażowanie pracowników to jedno z kluczowych wyzwań współczesnych organizacji. W czasach gdy 60% pracowników na świecie nie jest zaangażowanych w pracę, a skala zjawiska quiet quittingu wciąż rośnie, firmy mierzą się na co dzień z koniecznością szukania sposobów na wzmacnianie poczucia przynależności pracowników do organizacji oraz zwiększanie świadomości posiadania wspólnego celu.

Na czym polega fenomen budowania i utrzymywania kultury zaangażowania oraz wydajności przez niektóre organizacje, podczas gdy dla przeważającej większości cel ten wydaje się praktycznie nieosiągalnym? Kim są te wyjątkowe na światową skalę firmy i co stoi za ich sukcesem?

Od prawie dwóch dekad Instytut Gallupa wyróżnia wyjątkowe miejsca pracy nagrodą Gallup Exceptional Workplace Award. Tegoroczni zwycięzcy to 57 najlepszych organizacji z całego świata, wśród których znalazła się także polska Grupa Żabka.

Co trzeba zrobić, aby zostać laureatem nagrody Gallup Exceptional Workplace Award? To prestiżowe wyróżnienie zarezerwowane jest dla organizacji spełniających najwyższe standardy wyznaczone przez najbardziej kompleksowe badanie miejsca pracy, jakie kiedykolwiek miało miejsce. Nie jest tajemnicą, że to, co czyni zwycięskie organizacje absolutnie wyjątkowymi, to poziom zaangażowania pracowników, wynoszący średnio 72%, czyli ponad trzy razy więcej niż średnia światowa (wg raportu State of the Global Workplace2023 Instytutu Gallupa globalne zaangażowanie pracowników w 2022 roku wynosiło 23%).

Przyznanie nagrody zwycięskim firmom poprzedza metaanaliza obejmująca dane dotyczące ponad 2,7 milionów pracowników w ponad 100 000 zespołach zatrudnionych w 276 organizacjach z 54 branż i 96 krajów. Badanie miejsca pracy opiera się na wnikliwej analizie aspektów takich jak: bezpieczeństwo w miejscu pracy, rotacja, retencja, zaangażowanie klientów, produktywność i rentowność. To, co wyróżnia najlepsze na świecie miejsca pracy to przede wszystkim podeście do zaangażowania, które nie jest wyłącznie działaniem typu check-the-box, przyjmującym formę corocznej ankiety, ale płynnie zintegrowaną z kulturą miejsca pracy składową strategii.

Sześciu wspaniałych

Wiedzy na temat praktyk najlepszych organizacji dostarczają sami ich reprezentanci. W czerwcu 2023 sześć organizacji wyróżnionych GEWA zgromadziło się w siedzibie firmy Gallup w Londynie, by podzielić się własnymi historiami. Na Forum Najlepszych Praktyk Gallup Workplace o swoich doświadczeniach opowiedziały: Alimentation Couche-Tard (ACT) – światowy lider sklepów wielobranżowych; Ferring Pharmaceuticals  – wiodący dostawca produktów leczniczych w zakresie zdrowia reprodukcyjnego; GBG Plc. – światowi eksperci w dziedzinie tożsamości cyfrowej: Kempinski Hotels  – kultowa sieć luksusowych hoteli; NFU Mutual – wielokrotnie nagradzany brytyjski ubezpieczyciel i dostawca usług finansowych oraz Grupa Żabka  – polska sieć sklepów wielobranżowych, zaliczana do najszybciej rozwijających się firm w Europie Środkowo-Wschodniej.

najlepsze organizacje

Chociaż każda z sześciu wymienionych firm wybrała inną ścieżkę prowadzącą do stworzenia wyjątkowej kultury organizacyjnej, wszystkie zapewniają zgodnie, że zaangażowanie stanowi integralną część ich sposobu prowadzenia biznesu, a nie tylko pozycję na check liście. Zaangażowanie płynnie zintegrowane ze strategią firmy i osadzone w kulturze miejsca pracy przynosi wymiernie rezultaty biznesowe w każdym z tych elitarnych miejsc pracy.

Zaangażowanie to działania właściwe dla ludzi i dla firmy (Alimentation Couche-Tard)

„Zaangażowanie oznacza robienie tego, co właściwe dla ludzi i firmy” to motto kanadyjskiej firmy Alimentation Couche-Tard. Ta zatrudniająca ponad 130 000 pracowników, posiadająca filie w ponad 20 krajach spółka, której częścią jest m.in. Circle K Polska, to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych marek działających w handlu detalicznym z obszaru convenience. Wyniki biznesowe organizacji, mającej najbardziej zaangażowanych i świetnie prosperujących pracowników są dowodem na to, że zaangażowanie to kluczowy element sukcesu.

Zaangażowanie jako cel strategiczny (Grupa Żabka)

W latach 2014-2017 Grupa Żabka otwierała średnio 520 nowych sklepów rocznie. W 2018 roku spółka wdrożyła strategię biznesową ukierunkowaną na szybki rozwój i zaangażowanie pracowników. W efekcie od 2018 roku roczny rozwój sieci sklepów Żabki wzrósł do ponad 900 sklepów.

Na uwagę zasługuje fakt, że ogromny wzrost sieci Żabka powiązany jest ściśle z zaangażowaniem pracowników – potwierdzają to przeprowadzone na przestrzeni czterech lat badania, według których w okresie od 2018 do 2022 zaangażowanie pracowników Żabki wzrosło z 14 do 77 percentyli (przy łącznym rocznym tempie wzrostu wynoszącym 27,3%). Żabka uznająca podnoszenie poziomu zaangażowania pracowników za jeden ze swoich celów strategicznych, znajdując się w top 25% najlepszych firm na świecie, którym udało się stworzyć najbardziej angażujące miejsca pracy, stała się jednocześnie pierwszą polską organizacją z nagrodą Gallup Exceptional Workplace Award 2023.

Jak podkreślają członkowie zarządu Grupy Żabka, to niezwykłe osiągnięcie nie byłoby możliwe bez wyjątkowych ludzi. Według osób odpowiedzialnych za Obszar Strategii Personalnej w Grupie Żabka, rozwój i ekspansja na szeroką skalę, jest w dużym stopniu zasługą zaangażowania zespołów i silnych liderów. Warto dodać, że jako firma, która stawia zaangażowanie pracowników w centrum swojej strategii biznesowej i wplata je w swoją kulturę organizacyjną, Żabka regularnie bada zaangażowanie i satysfakcję swoich pracowników.

Pracownik w centrum wszystkich działań (Kempinski Hotels)

Odnosząc się do satysfakcji, nie sposób nie wspomnieć również o innym laureacie GEWA 2023 – sieci hoteli Kempinski. Znakiem rozpoznawczym marki Kempinski Hotels jest ekskluzywność i umieszczanie gości w centrum wszystkich działań. Nie wszyscy wiedzą jednak, że za sukcesem marki stoi również strategia zaangażowania Kempinski, uznająca za kluczowe traktowanie pracowników na równi z gośćmi. Dzięki takiemu podejściu, Kempinski Hotels odnotowuje bardzo wysokie wskaźniki efektywności biznesowej, które wyrażają śledzone przez nich na bieżąco badania satysfakcji (NPS odzwierciedlający wpływ zaangażowania pracowników na prawdopodobieństwo, że goście polecą hotel, oraz RGI – wskaźnik generowania przychodów).

najlepsze organizacje

Zaufanie niezbędne dla zaangażowania (GBG)

Nieodłącznym elementem budowania zaangażowania jest zaufanie, co jasno wyraża strategia wyróżnionych nagrodą Gallupa marek. Wyjątku nie stanowi firma GBG stawiająca sobie za cel budowanie zaufania w cyfrowym świecie, a zarazem czyniąca z niego kluczowe dążenie w strategii zaangażowania swoich pracowników. Budowanie i utrzymywanie wysokiego poziomu zaufania jest według osób odpowiedzialnych za rozwój w zarządzie GBG niezbędne do osiągania wysokiego poziomu zaangażowania i umożliwiania pracownikom realizacji celu organizacji. Firma GBG odnotowująca bardzo wysoki poziom zaangażowania wśród swoich pracowników, z łatwością osiąga dzięki temu cele operacyjne i strategiczne. Może też pochwalić się rozwojem nowych przedsiębiorstw oraz lepszą retencją klientów.

Autentyczne skupienie na kliencie (Ferring Pharmaceuticals, NFU Mutual)

Punktem wspólnym najlepszych praktyk laureatów GEWA jest włączenie silnej orientacji na klienta do strategii zaangażowania pracowników. Świetnym przykładem jest tu firma NFU Mutual – lider w branży ubezpieczeniowej, angażujący Klientów w sposób, który jednocześnie motywuje pracowników oraz firma Ferring Pharmaceuticals oferująca swoim pracownikom i klientom ten sam program wspierający. W przypadku obu firm wysoki poziom zaangażowania pracowników powiązany jest silnie z poczuciem wspólnego celu i utożsamianiem się przez zespoły z wartościami organizacji.

Obszary zaangażowania pracowników w praktyce

Wspólnym dla elitarnego grona firm uznanych przez Gallupa za najlepsze na świecie miejsca pracy jest bez wątpienia poziom zaangażowania pracowników. Inicjatywy prowadzone przez te wyjątkowe organizacje na rzecz budowania i utrzymania zaangażowania pracowników sprowadzić można do kilku kluczowych obszarów: przywództwa, celu organizacyjnego, autonomii, odpowiedzialności, komunikacji oraz rozwoju.

Świadome przywództwo

To, co sprawia, że niektóre firmy cieszą się ogromnym zaangażowaniem pracowników, podczas gdy większość nie potrafi osiągnąć choćby w części satysfakcjonującego wyniku, to standardy przywództwa. Mimo że większość organizacji zdaje sobie dziś sprawę z zależności pomiędzy włączaniem zaangażowania do strategii rozwoju firmy, a jej wzrostem, liderzy nadal nie potrafią podłączać ludzi do zespołu i firmy. Świadome, ukierunkowane na wspólny cel przywództwo i tworzenie warunków funkcjonowania organizacji, która każdego dnia realizuje kontekst biznesowy firmy stoją za sukcesem każdego z laureatów GEWA.

Liderzy najlepszych organizacji trafnie identyfikują potrzeby i przyjmują odgórnie strategiczne podejście do angażowania zespołów kierowniczych, a następnie upewniają się, że zaangażowanie przechodzi przez szeregi menedżerów do pracowników na niższych szczeblach. Ta strategia procentuje realną szansą na zbudowanie organizacji, w której wszyscy pracownicy są zaangażowani we wspólne wygrywanie.

Jasny cel organizacyjny

To, co łączy wszystkie zwycięskie firmy to również jasno określony cel organizacyjny. Każdy z laureatów konkursu GEWA to organizacja posiadająca konkretny cel i zbudowaną wokół niego strategię zaangażowania. Przykładowo, dla firmy Alimentation Couche-Tard misją jest codzienne ułatwianie życia swoim klientom – ACT przywiązuje dużą wagę do kontaktu pracowników z klientami w skali lokalnej (na poziomie poszczególnych sklepów) i tym samym jej cel realizowany jest na co dzień przez tysiące członków zespołu.

O krok dalej w urzeczywistnianiu misji firmy idzie Ferring Pharmaceuticals, oferując swoim pracownikom partycypację w Building Families at Ferring – programie wspierającym pracowników i ich rodziny, który adresowany jest także do klientów firmy.

Z kolei marka Kempinski Hotels, której obietnicą jest ekskluzywność i umieszczanie gości w centrum wszystkiego, co robią, w swojej strategii zaangażowania uwzględnia ogromne znaczenie traktowania pracowników na równi z gośćmi.

Grupa Żabka w strategię zaangażowania wpisuje natomiast jasno zdefiniowanie i komunikowane wartości – Ambicję, Otwartość, Odpowiedzialność i Wiarygodność, które wzmacniają zaufanie i przejrzystość, umożliwiając firmie zrównoważony rozwój działalności.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wzmocnienie pozycji pracowników

Punktem wspólnym dla wszystkich zwycięskich firm jest również budowanie zaangażowanej organizacji poprzez wzmacnianie pozycji pracowników. Pracownicy biorący odpowiedzialność i podejmujący samodzielne decyzje są skłonni angażować się w rozwój organizacji w o wiele większym stopniu niż ci o węższym zakresie autonomii.

Przykładem takiego podejścia jest Hotel Kempinski, który w jednym ze swoich obiektów hotelowych w Kenii przydzielił budżet i upoważnił Komitet ds. Zaangażowania Hotelu do wykorzystania pieniędzy w sposób, jaki uzna to za stosowne, motywując tym samym pracowników do podejmowania decyzji i wdrażania własnych działań mających na celu poprawę zaangażowania.

Przejmowanie odpowiedzialności, obrazujące związek między wartościami pracowników i organizacji, ilustruje też przykład firmy ACT, której pracownicy w czasie pandemii wspierali lokalne społeczności, angażując się w dostarczanie niezbędnych produktów osobom niebędącym w stanie zrobić zakupów samodzielnie.

Odpowiedzialność za zaangażowanie

Praktyki najlepszych organizacji udowadniają, że strategia ukierunkowana na poprawę zaangażowania pracowników wzmacnia odpowiedzialność menedżera i motywuje cały zespół. Najlepsze organizacje rozliczają menedżerów nie tylko z zaangażowania swoich zespołów, ale także z tego, jak odnosi się ono do ogólnej wydajności, włączając zaangażowanie w wyniki kadry zarządzającej i wykorzystując je jako kryterium oceny. Odpowiedzialność za zaangażowanie to m.in. jeden z głównych obszarów zainteresowania sieci ACT w zakresie wspierania kierowników sklepów i pracowników. Podobny stosunek do zaangażowania mają pozostali laureaci GEWA. Co istotne, zaangażowanie wyrażone jest nie tylko poprzez sposób, w jaki pracownicy i menedżerowie wykonują swoją pracę – to także nieodłączny element kultury organizacyjnej, stanowiący jednocześnie ton komunikacji.

Spójna komunikacja

Liderzy najlepszych organizacji biorą odpowiedzialność za strategiczne podejście do dostosowania działań komunikacyjnych w zakresie zaangażowania pracowników, szczególną wagę przywiązując do komunikacji. Rolę odgrywają w niej zarówno spójność, jak i regularność komunikatów. Organizacje znajdujące sposoby i wykorzystujące każdą okazję oraz różne kanały komunikacji do informowania o wpływie zaangażowania na efektywność integrują kulturę organizacyjną i wzmacniają motywację pracowników.

Wszyscy zwycięzcy konkursu GEWA podkreślali znaczenie prostych, jednoznacznie ukierunkowanych i bezpośrednich działań angażujących w codziennym standardzie pracy swoich organizacji. Przykłady działań budujących wzrost zaangażowania pracowników to m.in. umieszczenie zaangażowania pracowników w wartościach i strategii firmy przez GBG oraz planowanie zintegrowanych z codzienną pracą działań angażujących na comiesięcznych spotkaniach zespołu.

Na uwagę wśród kampanii ukierunkowanych na zwiększenie zaangażowania zasługuje także prowadzony przez firmę ACT program „10 minut do piątku” zachęcający dyrektorów regionalnych do nagradzania kierowników sklepów i pracowników za dobrą pracę w tygodniu.

Prosta komunikacja to również przepis na sukces Grupy Żabka, która spójnością i zwięzłością przekazu swoich kampanii buduje strategię zaangażowania, w której na pierwszy plan wysuwają się cele i wartości wspólne i zrozumiałe dla wszystkich pracowników.

Możliwości rozwoju i ciągłe uczenie się

Firmy osiągające najlepsze wyniki angażują swoich pracowników już od pierwszego dnia, również za sprawą możliwości rozwoju. Umieszczając rozwój i uczenie się na czele hierarchii swych wartości, promują stałe zdobywanie wiedzy, doskonalenie umiejętności i nastawienie na innowacje. Zwycięskie organizacje, mające dobrze zdefiniowane, kompleksowe programy rozwoju liderów i menedżerów, w pełni integrują zaangażowanie pracowników ze swoją strategią rozwoju. Poważnie traktując rozwój kadry zarządzającej, osiągają tym samym rozwój zespołów i jednostek.

Zaangażowanie pracowników stanowiące fundamentalną kwestię w strategii personalnej zwycięskich organizacji przekłada się na ich większą produktywność i rentowność. Ponieważ zaangażowana kultura odróżnia je od innych miejsc pracy, firmy te mają większe szanse na zatrzymanie najlepszych talentów i przyciągnięcie nowych.

Co najlepsze organizacje robią inaczej: podsumowanie

Chcąc podsumować najlepsze praktyki, którymi podzieliło się sześciu laureatów nagrody Gallup Exceptional Workplace Award, można śmiało stwierdzić, że istotą sukcesu każdej ze zwycięskich organizacji jest uczynienie zaangażowania podstawowym elementem strategii biznesowej. Dzięki silnemu zorientowaniu na klientów, jasnemu zdefiniowaniu celu firmy, naciskowi na autonomię pracowników, spójnej komunikacji oraz ukierunkowaniu na rozwój, każda zwycięska organizacja GEWA zbudowała unikalną kulturę zaangażowania, która umożliwiła jej osiągnięcie celów związanych z rozwojem biznesowym i ustanowienie prawdziwej przewagi konkurencyjnej.

Włączając pasję, potencjał i wysiłki swoich pracowników w budowanie kultury organizacyjnej, najlepsze organizacje tworzą wyjątkowe miejsca pracy, pozostawiając konkurencję daleko w tyle. Firmy te konsekwentnie osiągają lepsze wyniki od swoich rywali, rozwijając się i świetnie prosperując nawet w trudnych ekonomicznie czasach.

_________________________________

Jeżeli Twoim wyzwaniem jest transformacja przywództwa w firmie, poukładanie procesów, zbudowanie ponadprzeciętnej zdolności firmy do adaptacji, skontaktuj się z nami >>. Podczas spotkania, w dogodnym dla Ciebie terminie, porozmawiamy o wyzwaniach Twoich i Twojej firmy oraz dopasujemy najskuteczniejsze rozwiązanie.

BEZPŁATNA KONSULTACJA