Ostatnia aktualizacja: 24.02.2023

Pandemia zmieniła sposób w jaki pracujemy, a formuła pracy zdalnej przyspieszyła rozwój technologii. W wielu przypadkach organizacje nie są w stanie nadążyć za tak szybkimi zmianami, a menedżerowie i liderzy coraz częściej zaczynają zdawać sobie sprawę, że to oni sami są odpowiedzialni za swój rozwój.

Poznaj kompetencje przyszłości menedżerów i liderów zespołów i zobacz, co będzie się liczyło na coraz bardziej wymagającym i konkurencyjnym rynku pracy w najbliższych latach.

W Artykule:

 • Korelacja pomiędzy oceną lidera, bezpośredniego przełożonego, a satysfakcją z pracy jest bardzo silna. W 2021 roku aż 41% ludzi w Polsce jest niezadowolonych ze swojego lidera.
 • Co trzeci Polak w deklaruje, odejdzie z pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, co jest naprawdę mocnym argumentem do zmiany postawy dla większości zarządzających.
 • Najważniejszym w 2021 roku oczekiwaniem względem lidera, bezpośredniego przełożonego, jest utrzymywanie wysokich standardów moralnych i etycznych. Kolejne to szacunek wobec innych ludzi, otwartość na nowe pomysły i inicjatywy pracowników oraz zapewnienie przestrzeni do popełniania błędów i uczenia się. Dane te potwierdzają, jak ważna jest postawa lidera względem pracowników oraz względem całej organizacji.
 • Zarówno firmy, jak i pracownicy już w niedalekiej przyszłości będą poszukiwać liderów, którzy potrafią doprowadzić do sytuacji, w której każdy realizuje strategię firmy czy zespołu i jeszcze podnosi rękę do góry, kiedy widzi problem.
 • Formuła pracy zdalnej przyspieszyła rozwój technologii, a w wielu przypadkach organizacje nie są w stanie nadążyć za tak szybkimi zmianami. Menedżerowie i liderzy coraz częściej zaczynają zdawać sobie sprawę, że to oni sami są odpowiedzialni za swój rozwój.
 • Samoświadomość, przewodzenie zmianie i rozwój innych, umiejętność budowania relacji, inteligencja emocjonalna, strategiczny i elastyczny umysł, ciągłe uczenie się i głód rozwoju, efektywna komunikacja to kompetencje przyszłości, które powinny być dla każdego menedżera, lidera zespołu drogowskazem.
 • Kompetencje przyszłości lidera powinny być powodem do autorefleksji. Jakim Ty jesteś człowiekiem jako lider? Jakim chcesz być? Czego od Ciebie oczekuje coraz bardziej wymagający rynek pracy?

Spis treści:

 1. Dobry lider to szczęśliwi ludzie
 2. Fakty na temat lidera
 3. Jakich liderów szuka rynek
 4. Lider w erze nowych technologii
 5. Kompetencje przyszłości
 6. Zaangażowanie to początek przygody z Lean
 7. Autorefleksja menedżera

Zobacz też: 7 Kompetencji Przyszłości [Podcast 'Skuteczny CEO’]

Dobry lider to szczęśliwi ludzie

W swojej książce Strategia Lean. Dlaczego w wielkich firmach ludzie nie mogą doczekać się poniedziałków Radek Drzewiecki porównuje rolę lidera do roli rodzica. Skąd taki pomysł? Jeśli się temu bliżej przyjrzeć, dostajemy pracowników pod swoje skrzydła na podobny okres, przez jaki zajmujemy się swoimi pociechami. Ponadto, to od liderów w dużej mierze zależy, czy ludzie, którymi dowodzą, są szczęśliwi. Dobry rodzic czerpie radość z dawania radości innym. Nie inaczej powinno być w relacji szef – pracownik. Ego szefa powinno prowadzić zespół do wspólnych zwycięstw, a nie do pokazywania wszem i wobec, kto tu rządzi.

Niezależnie od grupy wiekowej pracownicy nie mają jakichś nadzwyczajnych wymagań jeśli chodzi o to, co wpływa na ich satysfakcję z pracy. Szacunek i zaufanie, poczucie przynależności i wpływu, rozwój i nauka, relacje i atmosfera czy autentyczny i sprawiedliwy lider to właściwie wszystko, czego oprócz uczciwego wynagrodzenia oczekują ludzie od pracodawcy. Wielokrotnie pisaliśmy o tym, jakie oczekiwania mają pracownicy względem swojego bezpośredniego przełożonego. Te oczekiwania i przede wszystkim rola, jaką odgrywa lider, ten „rodzic”, to bardzo istotna kwestia.

Fakty na temat lidera

Opierając się na faktach, które pozyskujemy dzięki naszym corocznym Ogólnopolskim Badaniom Satysfakcji z Pracy, które przeprowadzamy wspólnie z firmą badawczą Openfield, możemy stwierdzić, że korelacja pomiędzy oceną lidera, bezpośredniego przełożonego a satysfakcją z pracy jest bardzo silna. W badaniu z maja 2021 roku aż 41% ludzi jest niezadowolonych ze swojego lidera. Jeśli wejdziemy w szczegóły, to 70% krytyków lidera nie odczuwa satysfakcji z pracy i jednocześnie nie poleci swojego pracodawcy, 57% nie jest zmotywowanych w pracy, a 62% deklaruje, że odejdzie z pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Fakt, że co trzeci Polak w 2021 roku, w grupie badawczej 1000 osób, deklaruje, odejdzie z pracy w ciągu roku jest naprawdę mocnym argumentem do zmiany postawy dla większości zarządzających.

Dlatego właśnie pytanie o oczekiwania pracowników względem lidera jest tak ważne. Odpowiedzi, które uzyskujemy, dają bardzo dobry wgląd w kompetencje, które każdy lider w dzisiejszych czasach powinien rozwijać. Jednakże – co jest równie istotne i musi być brane pod rozwagę zarządzających, liderów, menedżerów, bezpośrednich przełożonych pracowników – ankietowani wskazują, że 10 na 10 oczekiwań względem lidera dotyczy jego postawy, a nie ściśle jego wiedzy merytorycznej na zajmowanym stanowisku. Wniosek jest jeden – analogicznie jak w przypadku rodzica – lider powinien być przede wszystkim dobrym człowiekiem, któremu na sercu leży dobro i rozwój swoich pociech, czyli członków jego zespołu.

Poniższy slajd obrazuje TOP10 oczekiwań względem lidera:

Najważniejszym w 2021 roku oczekiwaniem względem lidera, bezpośredniego przełożonego, z wynikiem 76% (są to korelacje Pearsona, które dla ułatwienia podajemy w procentach) jest utrzymywanie wysokich standardów moralnych i etycznych. Kolejne to szacunek wobec innych ludzi (75%), otwartość na nowe pomysły i inicjatywy pracowników (74%) oraz zapewnienie przestrzeni do popełniania błędów i uczenia się (73%). Dane te potwierdzają, jak ważna jest postawa lidera względem pracowników oraz względem całej organizacji. Bez utożsamiania się z firmą, budowania przynależności do organizacji, zaangażowania w rozwój pracowników, lider nie jest osobą godną podążania za nim, szczególnie w tych trudnych czasach.

Jakich liderów szuka rynek

Jak pisze Radek Drzewiecki w swoim artykule Jak robić Lean bez zmuszania ludzi do Lean, organizacje, firmy, pracownicy już w niedalekiej przyszłości będą poszukiwać liderów, którzy potrafią doprowadzić do sytuacji, w której każdy realizuje strategię firmy czy zespołu i jeszcze podnosi rękę do góry, gdy widzi problem. Dla innych liderów nie będzie miejsca na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy. Każdy lider zespołu ma szansę na stworzenie ram do odpowiedniego zarządzania – również w pracy zdalnej – którego efektem będą nie tylko wyniki finansowe, ale także zaangażowanie i efektywność prowadzonego zespołu.

Lider zespołu, aby skutecznie zwiększać efektywność organizacji, budować zaangażowanie pracowników, powinien skupiać swoje działania na dwóch rzeczach: na regularnym rozwiązywaniu problemów pracowników i jednocześnie budowaniu ich zaangażowania. Jego rolą jest zapewnienie odpowiednich warunków, w których wszyscy mają wspólne cele, każdy zna swoją rolę w realizacji strategii firmy, nikt nie musi się niczego domyślać, a pracownicy są zaangażowani we wspólne wygrywanie każdego dnia.

Lider w erze nowych technologii

Pandemia zmieniła sposób w jaki pracujemy, a formuła pracy zdalnej przyspieszyła rozwój technologii. W wielu przypadkach organizacje nie są w stanie nadążyć za tak szybkimi zmianami, a menedżerowie i liderzy coraz częściej zaczynają zdawać sobie sprawę, że to oni sami są odpowiedzialni za swój rozwój. Temat ten poruszany był podczas webinaru dla menedżerów w październiku 2021 roku, na którym gościem Radka Drzewieckiego był Maciej Noga, współzałożyciel Grupy Pracuj. Panowie dyskutowali o kompetencjach przyszłości menedżerów i liderów, o tym, co będzie się liczyło na coraz bardziej wymagającym i konkurencyjnym rynku pracy w najbliższych latach.


Do 2025 roku 45% kluczowych kompetencji ulegnie zmianie, bo mamy do czynienia z automatyzacją, robotyzacją. W 2030 roku ponad miliard pracowników na świecie będzie musiało nauczyć się swojej pracy od nowa. Będą robili to samo, ale nowa technologia pozwoli na to, aby praca była o wiele prostsza.

Maciej Noga, Grupa Pracuj

Idąc dalej tym tokiem, Maciej Noga rozwiewa wątpliwości dotyczące kompetencji liderów w przyszłości – nie będą one związane z machine learning czy pozyskiwaniem umiejętności operowania skomplikowanymi algorytmami. Wprost przeciwnie, właśnie paradoksalnie dzięki temu, że praca ręczna zostanie przejęta przez automatyzację, liderzy będą mieli więcej czasu na to, aby rozwijać i używać tych ludzkich cech jak wyobraźnia, kreatywność, ciekawość czy inteligencja emocjonalna i społeczna.

Dzisiaj to człowiek jest w centrum uwagi, a rolą lidera jest to, aby zadbać o pracowników i cały czas utwierdzać ich w tym, co robimy, nadawać kierunek i sens. Liderzy powinni mieć świadomość, czego im brakuje, cały czas się rozwijać i uczyć w sposób efektywny. Prawdziwi liderzy swoją skuteczność potrafią udowodnić nie tylko w liczbach, ale również w zaangażowaniu oraz efektywności swojego zespołu.

Czy to oznacza, że menedżerowie, liderzy – wobec nadchodzących zmian związanych z nową technologią –  nie będą musieli w najbliższej przyszłości skupiać się na kompetencjach związanych z robotyzacją? Według Macieja Nogi będą oni musieli rozumieć proces automatyzacji, mieć wiedzę domenową w niektórych branżach, ale nadal ich podstawowym zadaniem będzie zwiększenie efektywności pracy, utrzymywanie satysfakcji pracowników, a więc praca z zespołami, kreowanie zespołów, kreowanie zaangażowania i na samym końcu właśnie ta innowacja.

Kompetencje przyszłości

Spójrzmy na 7 kompetencji menedżerskich i liderów zespołów, które będą się liczyły w tej niedalekiej przyszłości oraz w tej przyszłości za parę lat.

1. Samoświadomość

Samoświadomość jest fundamentem do rozwoju menedżera i jego egzystencji. Stanowi ona podstawę do rozwoju innych kompetencji. Samoświadomość oznacza, że znasz swoje silne i słabe strony i umiesz tym zarządzać. Zdajesz sobie sprawę z wartości informacji zwrotnej, jesteś więc otwarty na feedback.

2. Przewodzenie zmianie i rozwój innych

Menedżer kreuje kulturę organizacyjną, gdzie jedyną pewną rzeczą jest zmiana. Jako lider rozumiesz zmianę i jesteś skuteczny w tym, żeby tę zmianę przeprowadzić. Potrafisz udowodnić, jak ta zamiana wpłynęła nie tylko na wyniki, ale również na zaangażowanie pracowników. Pozwalasz na eksperymenty i popełnianie błędów – sometimes you win, sometimes you learn. Dajesz ludziom możliwość rozwoju, a Twoją rolą jest przewodzenie i układanie tych zmian. Głównym zadaniem menedżerskim jest bowiem przewodzenie, a nie micro-management!

3. Umiejętność budowania relacji

Umiejętność budowania relacji, cross-cutting czyli menedżer, lider potrafi wejść między ludzi i zbudować z nimi relacje. Mówiąc wprost, jest w stanie znetworkować ludzi i przynieść z tego wartość dodaną do firmy. Potrafi pracować w różnych zespołach i przyjmować tam różne role. Prawdziwie interesuje się ludźmi i ma dla nich szacunek. Nie ocenia i nie porównuje się do innych.

4. Inteligencja emocjonalna

Lider zapewnia swoim podwładnym komfort psychiczny. Stara się rozumieć indywidualną sytuację każdego ze swoich współpracowników. Zadaje więcej pytań niż wygłasza stwierdzeń. Słucha i wsłuchuje się uważnie w potrzeby swoich podwładnych i współpracowników.

5. Strategiczny i elastyczny umysł

Lider rozumie swoją organizację i branżę, w której działa, potrafi zidentyfikować jej strategię i przewagi konkurencyjne i dokładnie wie, dlaczego firma odnosi sukces czy porażkę. Umie rozwiązać każdy, nawet najtrudniejszy problem w sposób sprawny i kreatywny. Umie odróżnić fakty od opinii. Jeśli podejmuje jakąś decyzję, to jest ona poprzedzona analizą. Słucha innych i nie boi się korzystać z ich pomocy.

6. Ciągłe uczenie się i głód rozwoju

Lider przyszłości jest na bieżąco z najnowszymi trendami w swojej branży. Jego wiedza jest wielowymiarowa, wie jak działa świat i jakie są najnowsze trendy poza jego doświadczeniem domenowym. Wie, że świat się zmienia bardzo szybko i chce być na czele tej zmiany. Czyta, słucha audiobooków, podcastów, jest zawsze na bieżąco.

W dzisiejszych czasach mamy ogromny wybór dostępnych kursów czy książek. Jednakże materiały do nauki i rozwoju powinny być mądrze wybierane i dopasowane do potrzeb – tylko wówczas będą mogły być efektywnie wykorzystane. Jeśli zdecydowana większość menedżerów mówi „Chcę się uczyć, ale nie mam na to czasu”, tym bardziej należy używać selekcji takich materiałów, wygospodarować sobie regularnie 5-10 minut dziennie na uczenie się. O to w tym wszystkim chodzi.

7. Efektywna komunikacja

Od menedżera, lidera oczekujemy komunikacji, która jest transparentna, zorganizowana tak, żeby wszyscy w zespole wiedzieli jaka jest ich rola. Zarządza przepływem informacji w swojej organizacji, aby każdy wiedział jaka jest strategia, misja, wizja i indywidualna rola. Potrafi inspirować ludzi. Zawsze znajduje czas dla swoich podwładnych na rozmowę. Wykorzystuje innych współpracowników, którym ludzie ufają, do efektywnej komunikacji.

Zaangażowanie to początek przygody z Lean

Powyższe 7 kompetencji przyszłości powinny być dla każdego menedżera, lidera zespołu drogowskazem. Jeśli w dobie postępującego wprowadzania nowych technologii to człowiek wysuwa się na pierwszy plan – o czym zawsze w Leanpassion mówimy, bo to ludzie są najważniejsi – a pracownicy maja po prostu „ludzkie” oczekiwania wobec pracodawcy i bezpośredniego przełożonego, masz niepowtarzalną możliwość, aby poprowadzić swój zespół do wspólnych zwycięstw. Już wiesz, jak wiele zależy od postawy lidera w kontekście zaangażowania pracowników. A zaangażowanie to dopiero początek wspólnej przygody, zwanej Lean, która prowadzi na drogę doskonalenia i sukcesu.

Jeśli w 2021 roku co 3 Polak deklaruje, że odejdzie z pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, to coś musi być na rzeczy. Zarządzający, menedżerowie, liderzy zespołów powinni zweryfikować swoje postawy. Rynek pracy staje się coraz bardziej wymagający i coraz częściej to wykwalifikowany pracownik wybiera sobie pracodawcę, nie odwrotnie. Istotne jest więc w jaki sposób pracodawca i bezpośredni przełożony potrafią pozyskać i utrzymać takiego pracownika. Drogi menedżerze, liderze, weź zatem do serca te 7 kompetencji przyszłości, które skupiają się przede wszystkim na tym, jaka jest Twoja postawa i jaka będzie w związku z tym Twoja przyszłość na konkurencyjnym rynku pracy. Liczy się to, jakim jesteś człowiekiem.

Autorefleksja menedżera

Kompetencje przyszłości lidera powinny być powodem do autorefleksji. Jakim Ty jesteś człowiekiem jako lider? Czy znasz swoje silne i słabe strony, czy jesteś otwarty na feedback? Czy rozumiesz zmianę, pozwalasz na eksperymenty, dajesz przestrzeń do popełniania błędów? Czy prawdziwie interesujesz się ludźmi, wykazujesz zainteresowanie i masz dla nich szacunek? Czy zapewniasz swoim pracownikom komfort psychiczny? Czy umiesz odróżnić fakty od opinii i chcesz być na czele zmiany? Czy chcesz się rozwijać i inspirować innych do rozwoju? Warte zapamiętania jest to, że samoświadomość swoich silnych i słabych stron jest podstawą, na której zbudujesz kompetencje, które będą istotne na rynku pracy. Nie możesz też zapominać o nabraniu dystansu – do siebie, do życia, do biznesu. Jak mówi Maciej Noga z Grupy Pracuj, nie bierzmy siebie bardziej poważnie, niż to jest potrzebne.

Jeśli chcesz się uczyć i rozwijać swoje kompetencje menedżerskie, zobacz jakie programy rozwojowe możemy Ci zaproponować. Sprawdź, który z certyfikowanych programów rozwojowych Leanpassion jest dla Ciebie.

Jeśli chcesz nauczyć się, jak przeprowadzać szybkie zmiany w procesach przy aktywnym udziale Twojego zespołu oraz jak zapalić zespół do zmiany, sprawdź szczegóły.

_____________________________________________________________________

Jeśli chcesz zadać nam dowolne pytanie na temat wyzwań biznesowych, przed którymi stoisz Ty lub Twoja firma, zapraszamy Cię na bezpłatną konsultację z ekspertem Leanpassion. To 15 min. w dogodnym dla obu stron terminie oraz najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi.

bezpłatna konsultacja Leanpassion