Ostatnia aktualizacja: 23.02.2023

„Przywództwo” to zaraz po „strategii” jedno z najmodniejszych i najczęściej nadużywanych słów, gdy mowa o organizacjach. Ludzie stosują je wymiennie z zarządzaniem i zwykle sądzą, że „przywództwo” powinno „zarządzanie” zastąpić.

Przywództwo to nie zarządzanie

Wspomnianą różnicę pomiędzy zarządzaniem a przywództwem doskonale wyjaśnia John P. Kotter, profesor przywództwa w Harvard Business School i dyrektor ds. innowacji w Kotter International, firmie doradztwa strategicznego. Zwraca on uwagę na trzy największe błędy:

1.

Ludzie posługują się terminami „zarządzanie” i „przywództwo” naprzemiennie. A to oznacza, że nie dostrzegają nie tylko istotnej różnicy między nimi, ale także poszczególnych zadań, które wiążą się z odgrywaniem każdej z tych ról.

2.

Ludzie posługują się terminem „przywództwo” w odniesieniu do ludzi zajmujących najważniejsze stanowiska w hierarchii. Natomiast terminem „zarządzanie” określają wszystkie szczeble kierownictwa, które znajdują się poniżej tego poziomu. Takie potraktowanie tematu jest błędne oraz bardzo mylące.

3.

Myśląc o przywództwie, ludzie najczęściej odnoszą się do cech osobowościowych liderów, zwykle utożsamiają je z charyzmą. A ponieważ niewielu ludzi charakteryzuje się prawdziwą charyzmą, to w związku z tym niewielu z nich może odgrywać role przywódcze, a to może wpędzić nas w jeszcze większe kłopoty.

Mieszanie i niezrozumienie pojęć „przywództwo” i „zarządzanie” utrudnia sensowną rozmowę na temat działania organizacji. Znani specjaliści od przywództwa, np. John P. Kotter, John C. Maxwell czy Simon Sinek, wyraźnie podkreślają, jak istotne są zrozumienie roli przywództwa w biznesie oraz zdefiniowanie cech dzisiejszych liderów.

Zarządzanie

Zarządzanie, według Kottera, to zespół procesów, które sprawiają, że firma działa sprawnie i w sposób przewidywalny. Pomaga wytwarzać produkty i świadczyć usługi zgodnie z przedstawioną ofertą, o stałym poziomie jakości, w ramach zaplanowanego budżetu, dzień po dniu, tydzień po tygodniu.

Krótko mówiąc, to wszystko to, co liderzy robią od poniedziałku do piątku, przez cały rok. To sposób prowadzenia firmy na co dzień.

Przywództwo

Jak mówi Kotter, przywództwo to prowadzenie firmy w przyszłość, wykorzystywanie nadarzających się okazji i wybieranie tych najlepszych. W Leanpassion rozumiemy to pojęcie jako stworzenie warunków, w których pracownicy świadomie realizują strategię firmy. To przywództwo, dzięki któremu włączamy pracowników w działania firmy i stwarzamy im takie środowisko pracy, w którym codzienne zarządzanie może być łatwe, przewidywalne, standardowe.

Przywództwo musi być efektywne

Najważniejszą rzeczą w efektywnym przywództwie jest zrozumienie jakim Ty powinieneś być liderem na co dzień. Pod kątem Twojej postawy, czyli jakim jesteś człowiekiem i w jaki sposób myślisz o firmie i swoim zespole. Wybitnych liderów wyróżnia właśnie to, że potrafią podłączyć ludzi do strategii firmy, potrafią im pokazać, jak oni utożsamiają się z organizacją.

Lider nie musi być perfekcyjny

Kiedy robimy transformację w organizacjach, często zaczynamy od liderów, od ich zmiany. To dotyczy również sytuacji, gdy kierujesz zespołem zdalnym. Czasami wręcz musisz poświęcić więcej czasu i energii, by pokazać swoim pracownikom, że dajesz im to, czego od Ciebie oczekują.

Nie należy tutaj skupiać się na perfekcji. Ludzie nie szukają perfekcyjnych, a autentycznych liderów z szacunkiem, takich, którzy dbają o zespół, o jego integrację, pozwalają swoim ludziom rozwijać się dzięki dobrej informacji zwrotnej, a przede wszystkim słuchają swoich pracowników i skupiają swoją uwagę na ich problemach.

_________________________________

Jeśli Twoim wyzwaniem jest świadome przywództwo i skuteczne zarządzanie, skontaktuj się z nami: bezpłatna konsultacja